Informace, které se vám budou hodit

Bakalářské programy ↓ x Magisterské programy ↓

Rozhodli jste se, že chcete studovat na VŠTE ČB? Tady najdete všechny potřebné informace, které se vám budou hodit k přijímacímu řízení. Tak držíme palce a těšíme se na vás!

Kdy se přijímací řízení koná?

První kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 bude probíhat od 1. 11. 2023 do 30. 4. 2024, a to jak pro bakalářské, tak i pro navazující magisterské programy.

Jak bude probíhat přijímací řízení?

Bakalářské studium je bez přijímaček s výjimkou studijního programu Řízení lidských zdrojů. Stačí pouze zaslat elektronickou přihlášku ke studiu. U navazujících magisterských programů vás čeká přijímací zkouška, která bude probíhat online (s výjimkou studijního programu Znalectví viz. opatření rektora níže). Informace o zkoušce se včas dozvíte po podání přihlášky.

 

Bakalářské studium

Program Prezenční forma
(denní studium)
Kombinovaná forma
(víkendy)
Délka
Strojírenství Přihláška Přihláška 3 roky
Technologie a řízení dopravy Přihláška Přihláška 3 roky
Pozemní stavby Přihláška Přihláška 4 roky
Podniková ekonomika Přihláška Přihláška 3 roky
Řízení lidských zdrojů Přihláška Přihláška 3 roky
Business Analytik Přihláška Přihláška 3 roky

Opatření rektora k vyhlášení přijímacího řízení. (soubor PDF, 262 kB)

Ať už chcete studovat pozemní stavby, strojírenství, nebo podnikovou ekonomiku, je potřeba podat přihlášku ke studiu. S ní se pojí i malé, ale nezbytné množství administrativy. Co vše budete k přihlášce potřebovat, do kdy ji podat a jak zaplatit administrativní poplatek?

Do kdy podat přihlášku?

Elektronickou přihlášku je potřeba podat řádně vyplněnou nejpozději 30. 4. 2024. Myslete ale na to, že přihláška je kompletní až po zaslání všech potřebných dokumentů (kopie vysvědčení) a uhrazení administrativního poplatku. Proto vám doporučujeme nenechávat podání přihlášky na poslední chvíli.

Co s administrativním poplatkem?

Výše administrativního poplatku za přihlášku je 870 Kč – uhraďte ho nejpozději do 30. 4. 2024, jinak bude vaše přihláška považována za neplatnou. A jak zaplatit přihlášku na vysokou školu? Máte tři možnosti:

  • Složenkou typu „A“
  • Platební kartou
  • Převodním příkazem: UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700. Jako variabilní symbol se uvádí 666 a hned za nimi číslo přihlášky uchazeče, které najdete v sekci „moje přihlášky“ pod názvem vybraného studijního programu.

Jaké další dokumenty budete potřebovat?

Spolu s přihláškou ke studiu nám pošlete kopii vysvědčení za první a druhé pololetí předposledního ročníku na střední škole nebo katalogový list. Pokud se hlásíte z dvouletého nástavbového studia, postačí nám vysvědčení za první ročník. Stejně jako přihlášku a administrativní poplatek, i kopie vysvědčení je potřeba zaslat nejpozději do 30. 4. 2024.

Jak probíhají přijímací zkoušky?

Letos žádné přijímací zkoušky nebudou s výjimkou studijního programu Řízení lidských zdrojů. Do bakalářských programů vás přijmeme na základě váženého studijního průměru. Právě proto je důležité zaslat kopie vysvědčení.
Přijímací zkouška ke studijnímu programu Řízení lidských zdrojů bude probíhat formou ústního pohovoru. Termín zkoušky je stanoven v rozmezí od 13. 5. 2024 do 24. 5. 2024. Více informací naleznete v Opatření rektora viz. odkaz pod tabulkou studijních programů.

Jak se dozvíte výsledky přijímacího řízení?

Výsledky přijímacího řízení se dozvíte ve své elektronické přihlášce nejpozději do 16. 6. 2024. Pokud splníte podmínky pro přijetí, do elektronické přihlášky vám přijde pozvánku k zápisu.

Co dělat, když jste cizinec?

Pokud jste cizí státní příslušník a ucházíte se o studium vyučované v českém jazyce, je nutné absolvovat jazykovou zkoušku z českého jazyka na VŠTE. Přihlášku ke zkoušce je nutné podat nejpozději do 31. 8. 2023. Termín zkoušky bude upřesněn. Zároveň je nutné doložit úředně ověřenou kopii nostrifikační doložky středoškolského vzdělání nejpozději do dne zápisu do studia.

 

Magisterské studium

Program Prezenční forma
(denní studium)
Kombinovaná forma
(víkendy)
Délka
Logistika Přihláška Přihláška 2 roky
Podniková ekonomika – Ekonom výroby Přihláška Přihláška 2 roky
Podniková ekonomika – Produktový a hodnotový management Přihláška Přihláška 2 roky
Pozemní stavby Přihláška 2 roky
Strojírenství Přihláška 2 roky
Znalectví Přihláška 2 roky

Opatření rektora k vyhlášení přijímacího řízení (soubor PDF, 284 kB)

Do kdy podat přihlášku?

Pokud stále váháte nebo se nemůžete k podání elektronické přihlášky dostat, zbystřete. Přihlášku ke studiu odešlete nejpozději do 30. 4. 2024. Spolu s přihláškou nezapomeňte poslat i všechny ostatní potřebné dokumenty a zaplatit administrativní poplatek.

Co s administrativním poplatkem?

Za každou přihlášku na vysokou školu je potřeba uhradit administrativní poplatek, a to nejpozději do 30. 4. 2024. Výše poplatku je 870 Kč a můžete ho zaplatit hned třemi způsoby:

  • Složenkou typu „A“
  • Platební kartou
  • Převodním příkaze: UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, které najdete v sekci „moje přihlášky“ pod názvem vybraného studijního programu.

Jaké dokumenty budete potřebovat?

Nejpozději při zápisu ke studiu doložte úředně ověřenou kopii mezinárodně uznávaného certifikátu z anglického jazyka, který odpovídá nejméně deskriptoru SERR B1 (naši studenti mohou požádat o vystavení certifikátu na stránkách Centra celoživotního vzdělávání – sekce student VŠTE, ostatní uchazeči se mohou přihlásit ke zkoušce taktéž na stránkách CCV v sekci uchazeč o studium) a ověřenou kopii diplomu z minimálně tříletého bakalářského studijního programu.

Jak probíhají přijímací zkoušky?

Termíny přijímacích zkoušek pro první kolo přijímacího řízení do akademického roku 2024/2025 jsou pro všechny studijní programy stanoveny na 5. 6. 2024.  Pro studijní program Znalectví je dále stanoven termín druhého kola přijímací zkoušky a to na 12. – 14. 6. 2024.

Jak se dozvíte výsledky přijímacího řízení?

Výsledky přijímacího řízení se dozvíte ve své elektronické přihlášce nejpozději do 12. 7. 2024. Pokud splníte podmínky pro přijetí, do elektronické přihlášky vám přijde pozvánka k zápisu.

Co dělat, když jste cizinec?

Pokud jste cizí státní příslušník a ucházíte se o studium vyučované v českém jazyce, je nutné absolvovat jazykovou zkoušku z českého jazyka na VŠTE. Přihlášku ke zkoušce je nutné podat nejpozději do 30. 6. 2023. Termín zkoušky bude upřesněn. Absolventi zahraničních škol prokazují dosažené vzdělání v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. osvědčením – dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (nostrifikace).

 

Jak podat přihlášku na vysokou školu?

 

Stále tápete, zda si podat přihlášku?

Možnost vyjet na Erasmus do zahraničí, volitelný rozvrh od druhého ročníku, bezbariérovost všech našich kampusů. To jsou jen některé z mnoha benefitů naší školy. Přečtěte si, proč studovat na VŠTE a podejte si přihlášku ještě dnes.

Na koho se můžete obrátit s dotazy?

Napadají vás ještě nějaké dotazy? Pokud na ně nenajdete odpověď níže, obraťte se na naše studijní oddělení: prijimacirizeni@mail.vstecb.cz. Na vaše otázky rádi odpovíme.