Knihovna

Online katalog

Zde si najdete knihu, časopis či CD, které budete chtít zapůjčit. Můžete se také prostřednictvím školního emailu a sekundárního hesla přihlásit do svého čtenářského konta, a prodlužovat si tak výpůjčky či dělat rezervace.

Elektronické informační zdroje

Knihovna VŠTE zprostředkovává přes IP adresu školy přístup do několika licencovaných informačních databází. Databáze ČSN je dostupná pouze z 5 počítačů v knihovně, ostatní z jakéhokoliv počítače ve škole a také přes vzdálené připojení přes VPN. Kromě toho jsme pro vás vybrali některé volně přístupné EIZ, které by vás svým obsahem mohly zaujmout a pomoci vám při studiu i výzkumné činnosti. Více o jednotlivých EIZ…


Kontakty

Univerzální kontakt: 
knihovna@mail.vstecb.cz
Telefon: 387 842 113

Referent výpůjčních služeb: 
Mgr. Milada Šanderová, e-mail: sanderova@mail.vstecb.cz
Ing. Barbora Langšádlová, e-mail: langsadlova@mail.vstecb.cz

Vedoucí knihovny VŠTE
Mgr. Blanka Mikšíková, e-mail: miksikova@mail.vstecb.cz

Otevírací doba

Pondělí 8:00 – 12:00      12:30 – 15:00
Úterý 8:00 – 12:00      12:30 – 15:00
Středa 8:00 – 12:00      12:30 – 15:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00      12:30 – 15:00
Pátek 8:00 – 12:00      12:30 – 15:00
Sobota* 8:00 – 12:00

*23. 9. 2023, 21. 10. 2023, 25. 11. 2023, 2. 12. 2023


Poskytované služby

Knihovna zajišťuje zejména objednávání a půjčování literatury, meziknihovní výpůjční služby, prodej skript a učebnic, přístup do elektronických informačních zdrojů, bibliograficko-informační služby, výdej revalidačních známek ISIC, tisk karet, reprografické služby a prodej drobných kancelářských potřeb. Více o jednotlivých službách…

Dokumenty a katalogy

Zde najdete např. odkaz na online katalog, ceníky nebo knihovní řád. Více…

Elektronické knihy

Naše knihovna Vám zařídila přístup k elektronickým knihám. Více informací o elektronických knihách…

Publikační portál

Publikační portál Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích slouží k prezentaci aktuálních studijních a odborných materiálů. Portál vznikl jako výstup projektu Internetového edičního centra, který byl realizován za finanční podpory MŠMT ČR.

Často kladené otázky

Máte nějaký všeobecný dotaz ke službám či fungování knihovny? Pravděpodobně zde naleznete odpověď 😉