Informace, které se vám budou hodit

Bakalářské programy ↓ x Magisterské programy ↓

Přijímací řízení
Rozhodli jste se, že chcete studovat na VŠTE ČB? Tady najdete všechny potřebné informace, které se vám budou hodit k přijímacímu řízení. Tak držíme palce a těšíme se na vás!

Kdy se přijímací řízení koná?

Čtvrté kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 bude probíhat od 1. 9. 2021 do 20. 9. 2021, a to jak pro bakalářský studijní program Business analytik a magisterský studijní program Znalectví.

Jak bude probíhat přijímací řízení?

Bakalářské studium je bez přijímaček, stačí pouze zaslat elektronickou přihlášku ke studiu. U magisterského programu vás čeká přijímací zkouška, která bude probíhat online. Informace o zkoušce se včas dozvíte po podání přihlášky.

 

Bakalářské studium

Program Prezenční Kombinovaná Délka
Business Analytik Přihláška Přihláška 3 roky

Opatření rektora k vyhlášení přijímacího řízení. (soubor PDF, 153 kB)
Ať už chcete studovat kterýkoliv studijní program, je potřeba podat přihlášku ke studiu. S ní se pojí i malé, ale nezbytné množství administrativy. Co vše budete k přihlášce potřebovat, do kdy ji podat a jak zaplatit administrativní poplatek?

Do kdy podat přihlášku?

Elektronickou přihlášku je potřeba podat řádně vyplněnou nejpozději 20. 9. 2021. Myslete ale na to, že přihláška je kompletní až po zaslání všech potřebných dokumentů (kopie vysvědčení) a uhrazení administrativního poplatku. Proto vám doporučujeme nenechávat podání přihlášky na poslední chvíli.

Co s administrativním poplatkem?

Výše administrativního poplatku za přihlášku je 870 Kč – uhraďte ho nejpozději do 20. 9. 2021, jinak bude vaše přihláška považována za neplatnou. A jak zaplatit přihlášku na vysokou školu? Máte tři možnosti:

  • Složenkou typu „A“
  • Platební kartou
  • Převodním příkazem: UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700. Jako variabilní symbol se uvádí 666 a hned za nimi číslo přihlášky uchazeče, které najdete v sekci „moje přihlášky“ pod názvem vybraného oboru.

Jaké další dokumenty budete potřebovat?

Spolu s přihláškou ke studiu nám pošlete kopii vysvědčení za první a druhé pololetí předposledního ročníku na střední škole. Pokud se hlásíte z dvouletého nástavbového studia, postačí nám vysvědčení za první ročník. Stejně jako přihlášku a administrativní poplatek, i kopie vysvědčení je potřeba zaslat nejpozději do 20. 9. 2021.

Jak probíhají přijímací zkoušky?

Letos žádné přijímací zkoušky nebudou. Do bakalářských programů vás přijmeme na základě váženého studijního průměru. Právě proto je důležité zaslat kopie vysvědčení.

Jak se dozvíte výsledky přijímacího řízení?

Výsledky přijímacího řízení se dozvíte ve své elektronické přihlášce nejpozději do 5. 10. 2021. Případně budou výsledky zveřejněny i na našem webu www.vstecb.cz. Pokud splníte podmínky pro přijetí, do elektronické přihlášky vám přijde pozvánku k zápisu.

Co dělat, když jste cizinec?

Pokud jste cizí státní příslušník a ucházíte se o studium vyučované v českém jazyce, je nutné absolvovat jazykovou zkoušku z českého jazyka na VŠTE. Přihlášku ke zkoušce je nutné podat nejpozději do 20. 9. 2021. Termín zkoušky bude upřesněn.

 

Magisterské studium

Program Prezenční Kombinovaná Délka
Znalectví Přihláška Přihláška 2 roky

Opatření rektora k vyhlášení přijímacího řízení. (soubor PDF, 153 kB)

Do kdy podat přihlášku?

Pokud stále váháte, nebo se nemůžete k podání elektronické přihlášky dostat, zbystřete. Přihlášku ke studiu odešlete nejpozději do 20. 9. 2021. Spolu s přihláškou nezapomeňte poslat i všechny ostatní potřebné dokumenty a zaplatit administrativní poplatek.

Co s administrativním poplatkem?

Za každou přihlášku na vysokou školu je potřeba uhradit administrativní poplatek, a to nejpozději do 20. 9. 2021. Výše poplatku je 870 Kč a můžete ho zaplatit hned třemi způsoby:

  • Složenkou typu „A“
  • Platební kartou
  • Převodním příkaze: UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, které najdete v sekci „moje přihlášky“ pod názvem vybraného oboru.

Jaké dokumenty budete potřebovat?

Nejpozději při zápisu ke studiu doložte úředně ověřenou kopii mezinárodně uznávaného certifikátu z anglického nebo německého jazyka, který odpovídá nejméně deskriptoru SERR B1 (naši studenti mohou požádat o vystavení certifikátu na stránkách Centra celoživotního vzdělávání – sekce student VŠTE, ostatní uchazeči se mohou přihlásit ke zkoušce taktéž na stránkách CCV v sekci uchazeč o studium) a ověřenou kopii diplomu z minimálně tříletého bakalářského studijního programu.

Jak probíhají přijímací zkoušky?

Termín přijímací zkoušky pro akademický rok 2021/2022 je 28. 9. 2021. Všechny potřebné informace o přijímací zkoušce najdete vždy u konkrétního akreditovaného programu.

Jak se dozvíte výsledky přijímacího řízení?

Výsledky přijímacího řízení se dozvíte ve své elektronické přihlášce nejpozději do 5. 10. 2021. Případně budou výsledky zveřejněny i na našem webu www.vstecb.cz. Pokud splníte podmínky pro přijetí, do elektronické přihlášky vám přijde pozvánku k zápisu.

Co dělat, když jste cizinec?

Pokud jste cizí státní příslušník a ucházíte se o studium vyučované v českém jazyce, je nutné absolvovat jazykovou zkoušku z českého jazyka na VŠTE. Přihlášku ke zkoušce je nutné podat nejpozději do 20. 9. 2021. Termín zkoušky bude upřesněn.

 

Jak podat přihlášku na vysokou školu?

 

Stále tápete, zda si podat přihlášku?

Možnost vyjet na Erasmus do zahraničí, volitelný rozvrh od druhého ročníku, bezbariérovost všech našich kampusů. To jsou jen některé z mnoha benefitů naší školy. Přečtěte si, proč studovat na VŠTE a podejte si přihlášku ještě dnes.

Na koho se můžete obrátit s dotazy?

Napadají vás ještě nějaké dotazy? Pokud na ně nenajdete odpověď níže, obraťte se na naše studijní oddělení: prijimacirizeni@mail.vstecb.cz. Na vaše otázky rádi odpovíme.