Centrum celoživotního vzdělávání

Celoživotní vzdělávání organizované Centrem celoživotního vzdělávání je jedním z důležitých pilířů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Centrum nabízí široké spektrum rekvalifikačních kurzů a kurzů pro veřejnost, přičemž nabídka těchto kurzů se odvíjí od nejmodernějších a nejnovějších trendů na trhu práce a od stále se měnící poptávky veřejnosti po vzdělávacích kurzech. Neméně důležitou úlohou centra je pak příprava a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance školy.

V rámci celoživotního vzdělávání probíhá na VŠTE  studium ve studijních programech Bachelor of Business Administration (BBA) či Master of Business Administration (MBA). V nabídce je dále i studium pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku, kde je možné doplnit si znalosti a připravit se tak na získání odborné kvalifikace pro výuku předmětů na střední škole či vedení odborného výcviku.

Škola na základě pověření ministerstva průmyslu nejméně dvakrát ročně rovněž pořádá průběžné vzdělávání energetických specialistů. Na základě získané akreditace je centrum taktéž oprávněno uskutečňovat vzdělávací program pro obor specializačního vzdělávání Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro hygienu a epidemiologii a Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu a epidemiologii.

Vzdělávací a manažerské kurzy

„Slouží k získání odborné kvalifikace, jakou je například titul MBA, pedagogické minimum nebo ke zdokonalení manažerských dovedností.“

Jak zvýšit účinnost vzdělávání zaměstnanců

Jak zvýšit účinnost vzdělávání zaměstnanců

Cílem kurzu je seznámit se hlavními přístupy umožňujícími zvýšit efektivitu podnikového vzdělávání.

Jak řešit konflikty metodou „win-win“

Jak řešit konflikty metodou „win-win“

Seminář se zabývá nejčastějšími příčinami konfliktů na pracovišti i mimo ně, jejich prevencí a hlavními způsoby řešení.

Komunikační dovednosti mistrů a předáků

Komunikační dovednosti mistrů a předáků

Seminář se zabývá nejčastějšími příčinami konfliktů na pracovišti. Jeho cílem je zlepšení komunikace mistrů a předáků, motivování a stabilizace podřízených.

Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit

Motivace a odměňování pracovníků: čím, jak, koho a proč odměnit

Cílem kurzu je seznámit se s hlavními zásadami, metodami a praktickými nástroji účinné motivace a odměňování zaměstnanců a upozornit na nejčastější chyby.

Jak řídit zaměstnance, které nemáme přímo na očích

Jak řídit zaměstnance, které nemáme přímo
na očích

Seminář se zabývá nejčastějšími příčinami, proč výkonnost či pracovní jednání zaměstnanců neodpovídá představám jejich nadřízených.

Pedagogické minimum

Pedagogické minimum

Získání odborné kvalifikace pro výku na středních školách.

MBA

MBA

Studijní program Master of Business Administration

Jak se stát úspěšným zaměstnancem na dálku

Jak se stát úspěšným zaměstnancem na dálku

Účastí na online semináři by účastníci měli mít snazší organizaci v domácí kanceláři a provádět svou práci strukturovaně nebo zůstat v komunikaci se svým týmem a prostředím.

Zájmové kurzy pro veřejnost

„Kurzy jsou zaměřeny na zájmové činnosti jakými je například 3D tisk, Digitální kresba, Angličtina – kurz komunikace a další.“

Digitální kresba – základy digitální tvorby na iPadu

Digitální kresba – základy digitální tvorby na iPadu

Digitalizace je pojem, který se dotýká téměř všech sfér kolem nás. Kurz je zaměřen na základy digitální tvorby a seznámení s aplikací Procreate.

Angličtina – kurz komunikace

Angličtina – kurz komunikace

Cílem kurzu je odbourat u studentů ostych a strach z mluvení a podporovat přirozený rozvoj jazyka skrze poslech a mluvení tak, jak se tomu učíme v rodném jazyce.

Rádiem řízené bezpilotní systémy

Cílem kurzu je seznámit zájemce s problematikou dronů a připravit je na online test, který je od nového roku 2021 podmínkou pro manipulaci s drony nad 250g.

Základní kurz 3D tisku

Základní kurz 3D tisku

Seznámení s 3D technologiemi a naučení základních praktických postupů.

Student VŠTE

„Jedná se o různé typy nadstandardních administrativních služeb, jako je například vystavování jazykových certifikátů.“

Jazykový certifikát

Jazykový certifikát

Certifikát z cizího jazyka pro potřeby doložení jazykových znalostí na úrovní B1/B2 dle SERR.

Uchazeč o studium na VŠTE

„Kurzy určené pro uchazeče o studium na Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.“

Kurz opakování středoškolské matematiky

Kurz opakování středoškolské matematiky

Kurz je určen pro studenty (budoucí prváky) prezenčního i kombinovaného studia, kteří potřebují obnovit a doplnit základy středoškolské matematiky.

Kurz opakování středoškolské fyziky

Kurz opakování středoškolské fyziky

Zopakování středoškolské látky, na kterou budou přímo navazovat přednášky fyziky na VŠTE.

Kurz českého jazyka

Kurz českého jazyka

Intenzivní kurz českého jazyka pro cizince, který uchazeče připraví na výuku v českém jazyce.

Jazyková zkouška

Jazyková zkouška

Zkouška z anglického jazyka na úrovní B1 dle SERR, která je vyžadována pro studium magisterských programů na VŠTE.

Zkouška z českého jazyka pro cizince

Zkouška z českého jazyka pro cizince

Zkouška z anglického jazyka na úrovní B1 dle SERR, která je vyžadována pro studium magisterských programů na VŠTE.

Intenzivní týdenní kurz AJ pro budoucí prváky (úroveň A2)

Intenzivní týdenní kurz AJ pro budoucí prváky (úroveň A2)

Cílem je odstranit bariéry v mluvení a ukázat studentovi, že angličtina se dá zvládnout a její studium může i bavit.