Centrum celoživotního vzdělávání

Celoživotní vzdělávání organizované Centrem celoživotního vzdělávání (CCV) je jedním z důležitých pilířů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Centrum nabízí široké spektrum kurzů pro veřejnost, ať už jde o vzdělávací a manažerské kurzy, nebo zájmové a jazykové kurzy, rovněž taky kurzy určené pro studenty a uchazeče Vysoké školy technické a ekonomické v ČB. Neméně důležitou úlohou centra je pak příprava a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance školy. Nově od roku 2021 CCV také nabízí vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku (U3V).

Více informací naleznete na: https://www.studiumprovas.cz/ 

Vzdělávací a manažerské kurzy

„Slouží k získání odborné kvalifikace, jakou je například titul MBA nebo ke zdokonalení manažerských dovedností.“

MBA

MBA

Studijní program Master of Business Administration

Pedagogické minimum

Pedagogické minimum

Získání odborné kvalifikace pro výuku na středních školách

Zájmové kurzy

„Kurzy jsou zaměřeny na zájmové činnosti jakými je například 3D tisk, Digitální kresba, Angličtina – kurz komunikace a další.“

Angličtina – kurz komunikace

Angličtina – kurz komunikace

Cílem kurzu je odbourat u studentů ostych a strach z mluvení a podporovat přirozený rozvoj jazyka skrze poslech a mluvení tak, jak se tomu učíme v rodném jazyce.

Drony a jejich využití

Cílem kurzu je seznámit zájemce se základy problematiky dronů. Informovat zájemce o vyhláškách, pravidlech, soutěžích týkajících se bezpilotních modelů.

Základní kurz 3D tisku

Základní kurz 3D tisku

Seznámení s 3D technologiemi a naučení základních praktických postupů.

Digitální kresba – základy digitální tvorby na iPadu

Digitální kresba – základy digitální tvorby na iPadu

Tento kurz je zaměřen na základy digitální tvorby a seznámení s aplikací Procreate. Nástroje softwarů na digitální tvorbu jsou univerzální a získané zkušenosti lze převést na použití dalších programů.

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika

Kurz poskytne účastníkům průřezovou znalost v oboru vzduchotechniky. Kurz je určen zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, provozovatelům vzduchotechnických zařízení.

Územní plánování ve stavební praxi

Územní plánování ve stavební praxi

Cílem kurzu je podání základních informací o významu územního plánování pro činnosti ve stavebnictví, o struktuře a obsahu jednotlivých nástrojů územního plánování a jejich využitelnosti pro projekci a další.

Tvorba a čtení technické dokumentace ve stavebnictví

Tvorba a čtení technické dokumentace ve stavebnictvíAngličtina – kurz komunikace

Kurz je určen pracovníkům ve stavebních společnostech a všude tam, kde pro svoji práci potřebují číst a pracovat podle technické dokumentace. Cílem kurzu je seznámit účastníky s kreslením a čtením stavebních výkresů.

Téměř nulové budovy (NEZB)

Téměř nulové budovy (NEZB)

Cílem kurzu je získat poznatky o budovách nízkou spotřebou energie, zvládnout základy jejich koncepčního návrhu a zásady jejich energetického a environmentálního hodnocení.

BIM Koordinátor

BIM Koordinátor

Cílem kurzu je získat poznatky o budovách nízkou spotřebou energie, zvládnout základy jejich koncepčníCílem kurzu je naučit posluchače porozumět významu řízení „stavebních znalostí“.

BOZP

BOZP

Cílem kurzu je nabídnout ucelený pohled na problematiku bezpečnosti práce.

Bezbariérové řešení dopravních staveb a Bezpečnost na pozemních komunikacích

Bezbariérové řešení dopravních staveb a Bezpečnost na pozemních komunikacích

Cílem přednášky je seznámit posluchače s platnými předpisy pro bezbariérové řešení dopravních staveb a na konkrétních příkladech z praxe demonstrovat jejich konkrétní příklady využití.

Jazykové kurzy

Angličtina pro strojírenství

Angličtina pro strojírenství

Cílem kurzu je získat odbornou slovní zásobu z oboru strojírenství v takovém rozsahu, který umožní např. zpracování odborné prezentace nebo získávání informací z cizojazyčných zdrojů.

Intenzivní jazykový kurz

Intenzivní jazykový kurz

Kurzy jsou ideální pro tzv. „falešné začátečníky“, kteří se potřebují posunout na další úroveň a skutečně intenzivně procvičit konverzaci či si osvojit např. odbornou slovní zásobu za krátkou dobu.

Jazykové kurzy – konverzace pro mírně pokročilé

Jazykové kurzy – konverzace pro mírně pokročilé

Cílem kurzu je procvičit si konverzaci v některém z nabízených jazyků, zlepšit si slovní zásobu a komunikační dovednosti na obecná témata – cestování, filmy, nakupování apod.

Překladatelské služby

Překladatelské služby

Nabízíme překlady obecných a odborných textů, prezentací, zápisů z jednání, smluv, webových stránek. Oblast strojírenství, stavebnictví, cestovního ruchu, ekonomiky, managementu aj. z a do cizího jazyka.

Čínský jazyk

Čínský jazyk

VŠTE zahajuje ve druhé polovině října kurzy čínštiny. Jejich cílem je poskytnout výuku čínského jazyka pro široké spektrum zájemců od úplných začátečníků po pokročilé.

Angličtina – kurz komunikace

Angličtina – kurz komunikace

Cílem kurzu je odbourat u studentů ostych a strach z mluvení a podporovat přirozený rozvoj jazyka skrze poslech a mluvení tak, jak se tomu učíme v rodném jazyce.

Cestovní italština

Cestovní italština

Kurz je určen pro širokou veřejnost, účastníkům poskytne jazykovou průpravu potřebnou k cestování do Itálie a po Itálii nebo základy pro případně další studium italského jazyka.

Student VŠTE

„Jedná se o různé typy nadstandardních administrativních služeb, jako je například vystavování jazykových certifikátů.“

Jazykový certifikát

Jazykový certifikát

Certifikát z cizího jazyka pro potřeby doložení jazykových znalostí na úrovní B1/B2 dle SERR.

Uchazeč o studium na VŠTE

„Kurzy určené pro uchazeče o studium na Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.“

Kurz opakování středoškolské matematiky

Kurz opakování středoškolské matematiky

Kurz je určen pro studenty (budoucí prváky) prezenčního i kombinovaného studia, kteří potřebují obnovit a doplnit základy středoškolské matematiky.

Kurz opakování středoškolské fyziky

Kurz opakování středoškolské fyziky

Zopakování středoškolské látky, na kterou budou přímo navazovat přednášky fyziky na VŠTE.

Intenzivní týdenní kurz AJ pro budoucí prváky (úroveň A2)

Intenzivní týdenní kurz AJ pro budoucí prváky (úroveň A2)

Cílem je odstranit bariéry v mluvení a ukázat studentovi, že angličtina se dá zvládnout a její studium může i bavit.

Jazyková zkouška

Jazyková zkouška

Zkouška z anglického jazyka na úrovní B1 dle SERR, která je vyžadována pro studium magisterských programů na VŠTE.

Zkouška z českého jazyka pro cizince

Zkouška z českého jazyka pro cizince

Zkouška z anglického jazyka na úrovní B1 dle SERR, která je vyžadována pro studium magisterských programů na VŠTE.