Profesní tituly

Profesní tituly

Master of Business Administration (MBA) – zaměření Finanční management

Jedná se o navazující studijní program k programu Bachelor of Business Administration, který je zaměřený na Finanční management a je akreditovaný ECBE (Evropskou mezinárodní vzdělávací institucí). Tento program je určen pro manažery v průmyslu, bankovnictví či zdravotnictví, nebo těm, kteří na tyto řídící pozice aspirují. Specializace Finanční management rozšiřuje znalosti o podniku a jeho financích oproti bakalářskému programu významně o další rozměr – o finanční element. Výuka je zabezpečena nejen špičkovými akademickými pracovníky s dlouholetými zkušenostmi, ale zároveň renomovanými odborníky z praxe, díky čemuž je absolvent schopen využít své široké a kompletní znalosti týkající se finančního řízení podniku a aplikovat je do řídící praxe podniku. Více informací, doporučený studijní plán a přihlášku ke studiu naleznete na studiumprovas.cz/MBA

Bachelor of Business Administration (BBA)

Jedná se o vysokoškolský bakalářský studijní program akreditovaný European Council for Business Education. Po úspěšném ukončení studia získá student titul BBA – Bachelor od Business Administration. Titul BBA je profesním titulem uváděným za jménem. Při studiu je kladen důraz na teoretické znalosti a na rozvíjení praktických dovedností. Absolventi studijního programu tak získávají vyšší možnost získání práce nejen v ČR, ale i v zahraničí. Výhodou tohoto studia je individuálnější přístup ke studentům se zaměřením na uplatňování poznatků v praxi. Navazujícím studiem pak bývají profesní magisterské programy s titulem MBA – Masters of Business Administration. Více informací, doporučený studijní plán a přihlášku ke studiu naleznete na studiumprovas.cz/BBA