Support Centre

Logo Support Centre

Naše Support Centre je tu pro studenty VŠTE především pro pomoc při studiu předmětů základního kurzu (matematika, fyzika a statistika) a dalších předmětů vyučovaných členy Katedry informatiky a přírodních věd.

Žádná otázka není hloupá – to je motto Support centra, které je tu pro všechny studenty. Potřebujete pomoc se studiem? Je pro vás látka probíraná v prváku příliš náročná? Nevzdávejte to a nebojte se zeptat. Doučování je zdarma v rámci studia. Najdete ho v místnosti D210P v určených konzultačních hodinách.

Jak si domluvit doučování?

Můžete kdykoliv podle rozvrhu přijít do Support centra, a to v těchto časech:

Pondělí 10:00 – 12.00 (Náhlík)
Úterý 10:30 – 11:30 (Smetanová)
Středa 10:30 – 11:30 (Smetanová)
Čtvrtek 15:00 – 16:00 (Kensek), 16:00 – 17:00 (Šiplová)
Pátek 10:30 – 12:00 (Smetanová)

Případně můžete kontaktovat vedoucí centra: RNDr. Dana Smetanová, Ph.D., telefon: 380 070 230, e-mail: smetanova@mail.vstecb.cz. Můžete nám taky nechat vzkaz na Facebooku.

Co Support Centrum studentům nabízí?

  • Pomoc s dohnáním, zopakováním a pochopením vysokoškolského učiva (matematika, fyzika, statistika a další).
  • Opakování a dohnání středoškolské látky (především matematika a fyzika).
  • Individuální i skupinové konzultace s přítomnými zkušenými tutory (z řad vyučujících i studentů).
  • Možnost studia nejrůznějších témat samostatně, ve skupinách nebo s asistencí tutora.
  • Podporu pro slabší studenty i pro studenty zvídavé.
  • K dispozici literatura a další zdroje vzdělání.
  • Přátelský přístup bez negativních hodnocení.
  • Možnost pravidelných i jednotlivých návštěv bez předchozího ohlášení.
  • Skupinové opakovací hodiny.
  • Popularizační akce.

 

Tutoři

FAQ