Reference

Znalecké posudky byly Ústavem znalectví a oceňování v minulosti zpracovány pro následující vybrané Zadavatele:

  • Samosprávné celky
    • Statutární město České Budějovice, město Nové Hrady, město Vimperk, město Vodňany, aj.
  • Orgány veřejné moci
    • Finanční úřady Policie ČR, vyvlastňovací úřady, aj.
  • Okresní a krajské soudy
  • Fyzické a právnické osoby​
  • Advokátní kanceláře