Časopis STUDENT

Student 1/2024Duben 2024

V prvním čísle našeho školního časopisu v roce 2024 opět nahlédneme do života naší vysoké školy, jejích studentů, absolventů, pracovníků, ale i partnerů a zajímavých projektů. Vyzpovídáme opět řadu studentů mezi nimiž nalezneme například Emu Hrazánkovou, Samuela Černého nebo Tomáše Jurca.  Věříme, že se vám bude nové číslo časopisu Student líbit a přejeme vám příjemné čtení.

 

Student říjen 2023Říjen 2023

nám nový akademický rok 2023/2024 a my Vám s radostí přinášíme nové číslo našeho školního časopisu, které Vám umožňuje nahlédnout do zajímavých světů studentů, absolventů a pracovníků naší vysoké školy, ale také partnerských firem, inovativních projektů a mnoho dalšího. I v tomto vydání pro Vás máme připravenou řadu zajímavých témat. Doufáme, že Vám toto číslo našeho časopisu přinese inspiraci a zajímavé poznatky.

 

Student 1/2023Březen 2023

První číslo roku 2023 se díky pozitivní zpětné vazby, která provázela vydání tohoto časopisu, opět skládá především z rozhovorů se zajímavými osobnostmi z prostředí naší školy. Vyzpovídáme například studenty Adama Králíka, Jakuba Zahradníka, studentku Veroniku Rodovou nebo absolventa a držitele zlaté medaile z paralympiády v Riu Arnošta Petráčka. Kromě rozhovorů naleznete také reportáže z akcí, které se konali v minulém semestru.  Věříme, že se vám bude nové číslo časopisu Student líbit a přejeme vám příjemné čtení.

 

Student říjen 2022Říjen 2022

Začal nový akademický rok a spolu s ním je zde i nové číslo našeho školního časopisu. Jak jste si jistě všimli, v novém kabátě a s novým názvem, kdy se z Návštěvníka stává Student VŠTE. Vizuální i obsahovou stránkou jsme se chtěli ještě více přiblížit vám, studentům. I tentokrát se tak můžete těšit na množství rozhovorů a informací z prostředí naší vysoké školy.

 

Návštěvník duben 2022Duben 2022

V prvním čísle roku 2022 jsme díky pozitivní zpětné vazbě pokračovali v nastoleném trendu rozhovorů s našimi studenty, absolventy a akademickými pracovníky. V aktuálním čísle jsme vyzpovídali například emeritního rektora profesora Marka Vochozku. Ze sportovních týmů jsme se tentokrát zaměřili na členy fotbalového celku, konkrétně na trenéra Víťu Slepičku a hráče Martina Července s Pavlem Cepákem. V neposlední řadě najdete v aktuálním čísle rozhovory se studenty na zajímavých zahraničních pobytech. Věříme, že se vám bude nové číslo časopisu Návštěvník líbit a přejeme vám příjemné čtení.

 

Návštěvník prosinec 2021Prosinec 2021

Ani tentokrát vás neochudíme o spoustu zajímavých rozhovorů s našimi studenty, absolventy a akademickými pracovníky. Jedním z nich je i pan profesor Jan Váchal, který stál u zrodu naší vysoké školy. V dalším neméně zajímavém rozhovoru se od písničkáře Fabiána Berky dozvíte, proč se u nás rozhodl studovat marketing a proč je podle něj pro muzikanty důležitý. Doufáme, že se vám bude nové číslo časopisu líbit a přejeme vám příjemné čtení.

 

Návštěvník duben 2021Duben 2021

První číslo roku 2021 je opět zaměřené především na rozhovory s našimi studenty a absolventy. Dozvíte se, jak se našim studentům v současné situaci daří a to jak u nás, tak na zahraničních výjezdech. Vrátíme se také k našim studentům, kteří sestrojili vlastní trikoptéru a aktivity v oblasti dronů u nás dále rozvíjejí. Věříme, že se vám bude nové číslo časopisu Návštěvník líbit a přejeme vám příjemné čtení.

 

Návštěvník říjen 2020Říjen 2020

Druhé číslo časopisu NÁVŠTĚVNÍK v roce 2020 je opět plné rozhovorů a zajímavých informací ze života naší vysoké školy. Přečíst si můžete například rozhovor se končícím rektorem Markem Vochozkou a jeho nástupcem Vojtěchem Stehelem. Vyzpovídali jsme také několik našich studentů, kteří jsou kromě studia také aktivní sportovci v různých odvětvích. Nechybí ani témata zabývající se praxí a spoluprací s firmami. Doufáme, že se vám bude nové číslo časopisu líbit a přejeme vám příjemné čtení.

 

Návštěvník duben 2020Duben 2020

První číslo roku 2020 přichází v novém kabátu! Kromě samotného vzhledu časopisu došlo ke změně i ve způsobu webové prezentace a vy si tak nyní můžete užít jeho listování v interaktivní podobě.  Obsah tohoto čísla je opět zaměřený především na studenty a absolventy naší školy. Doufáme, že se vám budou tyto změny líbit a přejeme vám příjemné čtení.

 

Návštěvník říjen 2019Říjen 2019 (soubor PDF, 17 MB)

V druhém čísle roku 2019 časopisu NÁVŠTĚVNÍK vám opět přinášíme zajímavé informace ze života naší vysoké školy. Dozvíte se tak například, že jsme zúčastnili dalšího ročníku vzdělávací akce Noc vědců, začali jsme budovat odpočinkovou zónu, nebo jsme získali dva užitné vzory na využití bioodpadu ve stavebnictví. Zároveň jsme i v tomto čísle vyzpovídali naše studenty a absolventy. A na závěr jsme si pro vás připravili menší překvapení.

 

Návštěvník duben 2019Duben 2019 (soubor PDF, 17 MB)

V prvním čísle Návštěvníka v roce 2019 jsme se z velké části zaměřili na rozhovory. Můžete se tedy dozvědět něco o dvou zajímavých studentech, dvou úspěšných absolventech, krásné MISS maturita a nebo samotném rektorovi. Doplněn pak je zajímavými informaci z prostředí školy, ale i ze studentského života na zahraničním pobytu.

 

Návštěvník prosinec 2018Prosinec 2018 (soubor PDF, 16 MB)

V prosincovém čísle roku 2018 časopisu NÁVŠTĚVNÍK vám jako vždy přinášíme spoustu zajímavých informací z dění na naší škole. Dozvíte se například, že jsme otevřeli novou laboratoř zaměřenou na výzkum materiálů, uspořádali jsme Mobility Day Erasmus+, nebo že jsme se zúčastnili ekonomického sympósia v Číně. Své zážitky z pobytu v zahraničí nám popsaly dvě naše studentky a také jsme vyzpovídali našeho úspěšného sportovce.

 

Návštěvník duben 2018Duben 2018 (soubor PDF, 18 MB)

Prvním číslo NÁVŠTĚVNÍKa v roce 2018 se zaměřuje na dubnové přijímací řízení. Mimo to se v něm můžete dočíst o získání akreditace od logistické asociace, nebo že jsme na škole otevřeli studentský klub. Neopomněli jsme ani zmínit založení univerzitního hokejového týmu.

 

Návštěvník listopad 2017Listopad 2017 (soubor PDF, 18 MB)

V druhém čísle roku 2017 časopisu NÁVŠTĚVNÍK je opět k nalezení spoustu zajímavých informací ze života naší školy. V aktuální čísle se dozvíte, že máme první absolventy z Tábora. Také jsme přijali nové studenty do aktuálního školního roku. Také zde naleznete vlastní pohled studentů na letní školu v Číně a v neposlední řadě rozhovor s vítězem studentské Presty Vojtěchem Zmekem.

 

Návštěvník březen 2017

Březen 2017 (soubor PDF, 16 MB)

Prvním číslo časopisu NÁVŠTĚVNÍK v roce 2017 se zaměřuje na dubnové přijímací řízení. Zároveň v něm naleznete zmínku o změně statutu školy.. V neposlední řadě v tomto čísle najdete rozhovor s MgA. Josefem Kordou, který má na starost Čínské centrum VŠTE v Českých Budějovicích.

 

Návštěvník listopad 2016Listopad 2016 (soubor PDF, 16 MB)

V druhém čísle roku 2016 časopisu NÁVŠTĚVNÍK naleznete mnoho zajímavých článků ohledně života na VŠTE. Například že první studenti převzali titul Ing., článek o první zahraniční konferenci, nebo výuce nového předmětu, kde se studenti naučí pilotovat drony. Rovněž se dozvíte o rekordní akademickém roce, kdy jsme přijali nejvyšší počet nových studentů.

 

 

Návštěvník duben 2016Duben 2016 (soubor PDF, 15 MB)

Prvním číslo časopisu NÁVŠTĚVNÍK v roce 2016 se zaměřuje na výstavu CERN, kterou naše škola pomohla přivést do Českých Budějovic. Zároveň v něm naleznete zmínku o otevření Čínského centra. V neposlední řadě v tomto čísle najdete rozhovor s Bc. Janou Hůlkovou, která má na starost informačně poradenské centrum, zaměřující se na studenty se zdravotním postižením.

 

Návštěvník listopad 2015Listopad 2015 (soubor PDF, 18 MB)

V tomto čísle časopisu NÁVŠTĚVNÍK naleznete mnoho zajímavých článků ohledně života na VŠTE. Například se jedná o článek jak jsme zlomili český rekord, článek o zahraničních mobilitách, nebo o úspěších Šachové akademie VŠTE. Rovněž se dozvíte další informace o podání přihlášky na VŠTE a v neposlední řadě vše o Expu 2015.

 

 

Návštěvník duben 2015Duben 2015 (soubor PDF, 15 MB)

Prvním vydání časopisu NÁVŠTĚVNÍK roku 2015 se zabývá především představení nových oborů VŠTE. Přestavenými obory jsou Čínské trhy a Cestovní ruch. Dále v tomto čísle naleznete ohlédnutí jednotlivých kateder za rokem 2014, velký článek o Fair trade a nebo představení nového vzdělávacího programu. Toto číslo také myslí na případné uchazeče o studium, takže na zadních stranách časopisu naleznete přehled jednotlivých oborů a specializací, ale i návod jak správně projít přijímacím řízením.

 

Návštěvník říjen 2014Říjen 2014 (soubor PDF, 17 MB)

V říjnovém čísle časopisu NÁVŠTĚVNÍK naleznete mnoho zajímavých článků ohledně života na VŠTE. Například se jedná o rozhovor s prof. Váchalem, článek o otevření Mateřské školky VŠTE, nebo o organizaci Národní platformy ESN CZ. Rovněž se dozvíte se veškeré informace o prodloužení termínu podání přihlášky na VŠTE přes Centrum celoživotního vzdělávání a v neposlední řadě vše o druhém Seznamováku.

 

Návštěvník září 2014Září 2014  (soubor PDF, 18 MB)

Aktuální číslo časopisu NÁVŠTĚVNÍK se zabývá hlavně zahraniční politikou školy, zejména pak o navázání spolupráce s s univerzitami v Pekingu a Šanghaji. Déle zde naleznete představení jednotlivých kateder, reportáže ze studentských soutěží jako např. SVOČ 2014 nebo ROZJEZDY ROKU 2014, ale třeba i obsáhlý rozhovor s dalším z mnoha úspěšných absolventů školy Martinem Hunalem, který se závodně věnuje cyklistice.

 

Návštěvník duben 2014Duben 2014 (soubor PDF, 14 MB)

V dubnovém čísle časopisu NÁVŠTĚVNÍK se dozvíte více informací o nově získané akreditaci magisterského oboru Logistické technologie, vzdělávání energetických specialistů, Erasmech. Nebude chybět ani rozhovor s našimi miss nebo zajímavosti z kateder. V neposlední řadě je v časopise zmínka o soutěžích, do kterých se studenti mohou zapojit.

 

 

Návštěvník únor 2014Únor 2014 (soubor PDF, 18 MB)

V tomto čísle časopisu NÁVŠTĚVNÍK se ohlížíme za uplynulým rokem 2013. Jsou zde proto hodnocení jednotlivých kateder a zajímavé projekty, které jsou přínosem pro studenty i zaměstnance. V časopise se věnujeme i neobvyklým přednáškám a samozřejmě nesmí chybět informace o uskutečněné soutěži MISS VŠTE. Kromě těchto událostí se také můžete podívat na to, jak se nám podařil reprezentační ples a mnoho dalšího…

 

Návštěvník listopad 2013Listopad 2013 (soubor PDF, 16 MB)

Zářijové číslo časopisu přichází tentokrát se změněnou grafikou. Doufáme, že se Vám vzhled bude líbit a že i obsahová část pro Vás bude zajímavá. V tomto čísle časopisu se věnujeme odborným pracovištím, ke kterým se vyjadřují i ředitelé významných firem v kraji. Kromě této události se můžete něco dočíst i o profesní radě a samozřejmě mnoho dalších zajímavostí z akademické půdy…

 

Návštěvník září 2013Září 2013 (soubor PDF, 16 MB)

Zářijové číslo časopisu přichází tentokrát se změněnou grafikou. Doufáme, že se Vám vzhled bude líbit a že i obsahová část pro Vás bude zajímavá. V tomto čísle časopisu se věnujeme odborným pracovištím, ke kterým se vyjadřují i ředitelé významných firem v kraji. Kromě této události se můžete něco dočíst i o profesní radě a samozřejmě mnoho dalších zajímavostí z akademické půdy…

 

Návštěvník duben 2013Duben 2013 (soubor PDF, 10 MB)

V tomto čísle se dočtete spoustu zajímavých informací např. o International Business Weeks z Belgie a Ruska, o výzkumných a projektových aktivitách vysoké školy, nebo o samotných katedrách. Dále se v tomto číslo nachází článek o návštěvě Karla Schwarzenberga.

 

 

Návštěvník únor 2013Únor 2013 (soubor PDF, 16 MB)

V dalším čísle elektronického časopisu e-NÁVŠTĚVNÍK najdete veškeré informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2013/2014. Dále článek o studentech, kteří strávili půl roku v Dánsku na erasmu, nebo reportáž ze školní akce Grilovačka 2013, která určitě stála za to!

 

Návštěvník leden 2013Leden 2013  (soubor PDF, 13 MB)

V tomto čísle najdete rozsáhlý článek o novém bakalářském oboru VŠTE Strojírenství. Dozvíte se, čím se tento obor zabývá a všechny další podrobnosti o tom jak bude vyučování toho oboru probíhat. Dále se dozvíte, jaké jsou podmínky pro přijetí na tento obor. Dále v tomto čísle najdete rozhovor ze studenty, kteří strávili půl roku na VŠTE v rámci Erasmu, nebo třeba zajímavý článek o Torontu.

 

Návštěvník listopad 2012Listopad 2012 (soubor PDF, 12 MB)

V tomto čísle se dozvíte spoustu zajímavých informací  např. o centru celoživotního vzdělávání, nebo o  katedře cizích jazyků. Dále toto číslo nabízí dva obsáhlé rozhovory. První se studentem VŠTE Danielem Cemperem, účastníkem SVOČ, druhý pak s absolventem VŠTE Zbyňkem Mladým.

 

Návštěvník září 2012Září 2012 (soubor PDF, 14 MB)

V tomto čísle se můžete dočíst např. o tom jak se na VŠTE stěhovala knihovna/studovna, nebo  o tom jak se výuka tělesné výchovy přestěhovala do jiné sportovní haly. Dále můžete očekávat reportáž z akce Grilovačka 2012, nebo třeba zajímavý článek o historii výuky předmětu deskriptivní geometrie v České republice.

 

 

Návštěvník duben 2012Duben 2012 (soubor PDF, 16 MB)

Hlavní článek v tomto čísle časopisu NÁVŠTĚVNÍK je obsáhlý rozhovor s prorektorem panem  prof. ing. Janem Váchalem, který promluvil především o výzkumu na VŠTE. Dále v tomto čísle najdete mnoho zajímavých článků, jako např. reportáž o otevření nových pracovišť ve Velešíně a Strakonicích, nebo reportáž o Seznamováku VŠTE 2013.

 

Návštěvník leden 2012Leden 2012 (soubor PDF, 16 MB)

V tomto čísle najdete spousty zajímavých článků týkajících se například Studentské unie VŠTE, kateder školy, nebo centra celoživotního vzdělávání. Dále zde najdete spousty zajímavostí, nebo rozhovory jak se studenty ​tak s absolventy VŠTE.