Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj je jedna z hlavních rolí vysoké školy. Právě prostřednictvím výzkumu dochází k přenosům moderních trendů do výuky. Také tím dochází k rozvoji regionu, neboť podniky mohou využívat kapacit a znalostí vysoké školy pro další rozvoj. Z těchto důvodů je tato oblast jednou z našich hlavních strategických priorit.

Aby škola mohla realizovat kvalitní výzkum, aktivně se účastní grantových soutěží. V současné době řešíme celou řadu výzkumných projektů především aplikovaného výzkumu s celkovými rozpočty přes 300 milionů Kč. Financovaní probíhá prostřednictvím, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Technologické agentury, jednotlivých společností apod. Je samozřejmě možné se podívat i na historii našich projektů.

Pro řešení jednotlivých projektů disponujeme rozsáhlým laboratorním zázemím, které je umístěno v budově F. Samotné laboratoře jsou uzpůsobeny pro oblasti strojírenství, stavebnictví, dopravu, logistiku a chemii. Mimo výzkumné projekty pak řešíme i rozvojové projekty, které často slouží i pro dovybavení nejrůznějších laboratoří.

Do řešení projektů se snažíme zapojovat i vynikající studenty. Tito studenti pak často nalézají uplatnění v podnicích, kde se podílejí na řešení projektů, nebo naopak pokračují ve vědecké práci a s podniky dále spolupracují z pozice vědeckého nebo akademického pracovníka. Talent nadaných studentů dále podporujeme stipendii, studentskými soutěžemi apod.

Zajímavé výsledky samozřejmě publikujeme v mezinárodních recenzovaných časopisech a pořádáme konference. Rovněž vydáváme i několik úzce specializovaných mezinárodních časopisů.

 

Aktuálně řešené projekty:

1. RESTART MSP: SPECIFIKACE DOPADŮ PANDEMIE COVID-19 NA MSP A IDENTIFIKACE FAKTORŮ ÚSPĚŠNÉ REAKCE NA KRIZOVOU SITUACI A VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH SCÉNÁŘŮ DLE TYPOLOGIE DOPADŮ A KATEGORIE MSP (2020-2022, TA0/TL) – TL04000191
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú., Řešitel: Mgr. Matěj Mareš, Období řešení projektu: 2020 – 2022, Rozpočet projektu: 4 052 500,00 Kč
2. BEZPEČNÁ MĚSTA PRO CHODCE A SENIORY (2019-2022, TA0/TL) – TL02000559
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Řešitel: Ing. Michal Kraus, Ph.D., Období řešení projektu: 2019 – 2022, Rozpočet projektu: 8 795 748,76 Kč
3. DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE PRO INOVACE OBCHODNÍCH MODELŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH V ČESKÉ REPUBLICE (2019-2022, TA0/TL) – TL02000215
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta podnikatelská, Řešitel: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D., Období řešení projektu: 2019 – 2022, Rozpočet projektu: 4 997 306,86 Kč
4. METODIKA VYČÍSLENÍ PODÍLU SAMOSTAVITELŮ NA HODNOTĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A REKONSTRUKCÍCH STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ (2021-2023, TA0/TI) – TITACSU035
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Řešitel: Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD., Období řešení projektu: 2021 – 2023, Rozpočet projektu: 1 665 921,60 Kč
5. VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE RECYKLACE ZINKOVÉHO ODPADU PŘI VÝROBĚ VYSOCE JAKOSTNÍCH ODLITKŮ ZE SLITIN ZINKU (2019-2022, TA0/TH) – TH04020055
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: GD Druckguss s.r.o., Řešitel: Ing. Roman Kubeš, Období řešení projektu: 2019 – 2022, Rozpočet projektu: 19 031 689,63 Kč
6. VÝZKUM A VÝVOJ RAFINAČNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO ZVÝŠENÍ KVALITY HLINÍKOVÝCH SLITIN URČENÝCH PRO VYSOCE NÁROČNÉ ODLITKY (2019-2022, TA0/TH) – TH04010449
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: MOTOR JIKOV Slévárna a.s., Řešitel: Ing. Tomáš Prášil, Období řešení projektu: 2019 – 2022, Rozpočet projektu: 35 062 626,56 Kč
7. ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ POVRCHY NA BÁZI RECYKLOVANÉ GUMY (2020-2023, TA0/SS) – SS01020515
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: EKAZ Praha a. s., Řešitel: Ing. Jaroslav Zámyslický, Období řešení projektu: 2020 – 2023, Rozpočet projektu: 21 270 450,00 Kč
8. VÝZKUM A VÝVOJ TVAROVÝCH FOREM Z MATERIÁLU H-13 A HEATVAR PRO TLAKOVÉ LITÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN PŘI APLIKACI MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ ADITIVNÍ VÝROBY, TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ, POVRCHOVÝCH ÚPRAV A NUMERICKÝCH SIMULACÍ (2021-2024, TA0/FW) – FW03010609
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: MOTOR JIKOV Fostron a.s., Řešitel: Ing. Tomas Prášil, Období řešení projektu: 2021 – 2024, Rozpočet projektu: 53 870 547,00 Kč
9. VÝZKUM A VÝVOJ TVAROVÝCH FOREM Z VYTVRDITELNÝCH OCELÍ PRO LITÍ ZINKOVÝCH SLITIN PŘI APLIKACI MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ ADITIVNÍ VÝROBY, TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ, POVRCHOVÝCH ÚPRAV A NUMERICKÝCH SIMULACÍ (2021-2024, TA0/FW) – FW03010323
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: GD Druckguss s.r.o., Řešitel: Ing. Roman Kubeš, Období řešení projektu: 2021 – 2024, Rozpočet projektu: 39 400 600,00 Kč
10. OPTIMALIZACE ŘÍZENÍ ZAKÁZKOVÉ KUSOVÉ VÝROBY V REÁLNÉM ČASE VYUŽITÍM IOT A DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ (2020-2023, TA0/FW) – FW01010460
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: VUSTE-APIS, s.r.o., Řešitel: Ing. Josef Vančura, CSc., Období řešení projektu: 2020 – 2023, Rozpočet projektu: 17 993 232,00 Kč
11. VÝZKUM A VÝVOJ ZDOKONALENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBY ODLITKŮ TVÁRNÉ LITINY S IMPLEMENTACÍ 3D SKENOVÁNÍ DO PROCESU ŘÍZENÍ KVALITY (2019-2022, MPO/FV) – FV40346
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hlavní příjemce: MOTOR JIKOV Slévárna a.s., Řešitel: Ing. Tomáš Prášil, Období řešení projektu: 2019 – 2022, Rozpočet projektu: 38 955 844,00 Kč
12. VÝZKUM A VÝVOJ KOMPLEXNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY ODLITKŮ Z VYSOCE JAKOSTNÍCH TVÁRNÝCH LITIN (2019-2022, MPO/FV) – FV40036
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hlavní příjemce: KOVOSVIT MAS Foundry, a.s., Řešitel: Ing. Miroslav Chmiel, Období řešení projektu: 2019 – 2022, Rozpočet projektu: 31 314 309,00 Kč
13. VÝZKUM A VÝVOJ MOBILNÍ SOLÁRNÍ NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY (2021-2023, MPO/EG) – EG20_321/0024561
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hlavní příjemce: T.W.I. spol. s r.o., Řešitel: Ing. Zdeněk Pravda, Období řešení projektu: 2021 – 2023, Rozpočet projektu: 25 781 207,00 Kč
14. VÝVOJ A OVĚŘENÍ NOVÉ TECHNOLOGIE PRŮMYSLOVÉ AUTOMATIZACE A DIGITALIZACE VÝROBNÍHO PROCESU ZINKOVÝCH PIGMENTŮ, ZÍSKANÝCH RECYKLACÍ A VYUŽITÍM ODPADŮ (2020-2023, MPO/EG) – EG20_321/0023812
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hlavní příjemce: COREZINC s.r.o., Řešitel: Tomáš Dáňa, Období řešení projektu: 2020 – 2023, Rozpočet projektu: 21 397 509,00 Kč
15. POKROČILÁ ZAŘÍZENÍ PRO AUTONOMNÍ MOBILNÍ STROJE – CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025266
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, Název programu podpory: APLIKACE – VÝZVA VIII., Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025266, Hlavní příjemce: PKS servis spol. s r.o., Rozpočet projektu: 20 790 707,00 Kč
16. POKROČILÁ DIAGNOSTIKA A ADAPTIVNÍ AUTONOMNÍ SYSTÉMY KONTROLY A MĚŘENÍ U ROBOTIZOVANÝCH VÝROBNÍCH PRACOVIŠŤ – CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025077
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, Název programu podpory: APLIKACE – VÝZVA VIII., Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025077, Hlavní příjemce: MOTOR JIKOV Strojírenská a.s, Rozpočet projektu: 23 152 304,52 Kč
17. NOVÉ SCINTILAČNÍ SYSTÉMY PRO DETEKCI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ – CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024977
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, Název programu podpory: APLIKACE – VÝZVA VIII., Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024977, Hlavní příjemce: NUVIA a.s., Rozpočet projektu: 5 557 078,74 Kč
18. BEZEMISNÍ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE A ODPADŮ – CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026791
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, Název programu podpory: APLIKACE – VÝZVA IX., Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026791, Hlavní příjemce: IBOS a.s.
19. VÝZKUM A VÝVOJ INOVATIVNÍ LINKY BUILDING DATA WAREHOUSE (BDW) K ZAJIŠTĚNÍ KVALITY A KONTROLY PROCESŮ VE VÝSTAVBĚ A ÚDRŽBĚ – CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027275
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, Název programu podpory: APLIKACE – VÝZVA IX., Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027275, Hlavní příjemce: TKP geo s.r.o.
20. METODIKA PRO FIREMNÍ A ŠKOLNÍ PLÁNY MOBILITY (2022–2024) – CK03000135
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Řešitel: Ing. Jiří Čejka, Ph.D., Období řešení projektu: 2022 – 2024, Rozpočet projektu: 4 904 600 Kč
21. IMPLEMENTACE MĚSTSKÉ LOGISTIKY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY (2022-2024) – CK03000085
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Řešitel: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA, Období řešení projektu: 2022 – 2024, Rozpočet projektu: 5 499 670 Kč
22. VÝVOJ INOVATIVNÍ PLATFORMY GRILL ZONE (2021-2023, MPO/EG) – CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026706
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Hlavní příjemce: ITB Engineering & Production s.r.o., Řešitel: Ing. Ján Majerník, PhD., Období řešení projektu: 2021 – 2023, Rozpočet projektu: 9 488 108 Kč
23. PŘÍPRAVA SOFTWAROVÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM PRINCIPŮ KVANTOVÉ FYZIKY PRO OPTIMALIZACI LOGISTICKÝCH PROCESŮ V REÁLNÉM ČASE – CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026861
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, Název programu podpory: APLIKACE – VÝZVA IX., Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026861, Hlavní příjemce: DATA SOFTWARE BRNO, s.r.o.
24. PROJEKT NA OCHRANU PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ – REKUPERACE FOSFORU NEZACHYCENÉHO ČISTIČKAMI ODPADNÍCH VOD – CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_206/0014375
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Řešitel: doc. Ing. Josef Maroušek, Ph.D., Období řešení projektu: 2018 – 2022, Rozpočet projektu: 416 000 Kč