Archiv projektů

 

1. EXPERTNÍ STUDIE NA URČENÍ PRŮMĚRNÉ ŽIVOTNOSTI VYBRANÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY (2021-2021, TA0/TI) – TITACSU011
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Řešitel: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D., Období řešení projektu: 2021 – 2021 Rozpočet projektu: 449 760,00 Kč
2. AUTONOMNÍ MOBILITA V KONTEXTU ROZVOJE REGIONU (2019-2021, MSM/LT) – LTC19009
Poskytovatel: MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Řešitel: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., Období řešení projektu: 2019 – 2021, Rozpočet projektu: 3 739 250,00 Kč
3. MEZIGENERAČNÍ MANAGEMENT PRO PODPORU DIGITALIZACE VE STAVEBNICTVÍ (2019-2021, TA0/TL) – TL02000017
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Řešitel: doc. Ing. Jan Lojda, CSc. MBA, Období řešení projektu: 2019 – 2021, Rozpočet projektu: 7 107 750,00 Kč
4. ADAPTACE SEKTORU ZNALOSTNĚ NÁROČNÝCH SLUŽEB NA PODMÍNKY SPOLEČNOSTI 4.0 (2019-2021, TA0/TL) – TL02000136
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta ekonomická, Řešitel: prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc., Období řešení projektu: 2019 – 2021, Rozpočet projektu: 4 622 104,10 Kč
5. STABILIZACE A ROZVOJ MSP VE VENKOVSKÉM PROSTORU (2018-2021, TA0/TL) – TL01000349
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Řešitel: doc. PaedDr. Ing. Daniel Lajčin, PhD., MBA, DBA, LL.M, Období řešení projektu: 2018 – 2021, Rozpočet projektu: 5 011 595,77 Kč
6. METODIKA VYČÍSLENÍ HODNOTY NEBYTOVÝCH BUDOV V SEKTORU VLÁDNÍCH INSTITUCÍ. (2020-2020, TA0/TI) – TITACSU920
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR,  Hlavní příjemce: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební, Řešitel: prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D., Období řešení projektu: 2020 – 2020, Rozpočet projektu: 1 799 040,00 Kč
7. MEZINÁRODNÍ MOBILITA VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ NA VŠTE (2018-2020, MSM/EF) – EF16_027/0008499
Poskytovatel: MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Řešitel: doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., Období řešení projektu: 2018 – 2020, Rozpočet projektu: 1 475 370,00 Kč
8. REGIONÁLNÍ LETIŠTĚ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE A VLIV JEJICH PROVOZU NA EKONOMICKÝ ROZVOJ REGIONU (2017-2019, MSM/LT) – LTC17040
Poskytovatel: MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Řešitel: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., Období řešení projektu: 2017 – 2019, Rozpočet projektu: 1 600 000,00 Kč
9. ZUBOVÁ ČERPADLA NOVÉ GENERACE (2014-2017, TA0/TA) – TA04010579
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: Jihostroj a.s., Řešitel: Ing. Jiří Ambrož, Období řešení projektu: 2014 – 2017, Rozpočet projektu: 25 467 000,00 Kč
10. METODIKA STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY PO MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍCH. (2014-2016, TA0/TA) – TA04031723
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: B&C Dopravní systémy s.r.o., Řešitel: Ing. Pavel Beneš, Ph.D., Období řešení projektu: 2014 – 2016, Rozpočet projektu: 5 935 000,00 Kč
11. PLNOTEXTOVÉ DATABÁZE PRO VÝZKUM A VÝVOJ (2013-2014, MSM/ED) – ED3.1.00/12.0232
Poskytovatel: MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní příjemce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Knihovna UTB, Řešitel: PhDr. Ondřej; Fabián, Období řešení projektu: 2013 – 2014, Rozpočet projektu: 55 073 000,00 Kč
12. MEZIGENERAČNÍ MANAGEMENT PRO PODPORU DIGITALIZACE VE STAVEBNICTVÍ (2019-2021, TA0/TL) – TL02000017
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Řešitel: doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA, Období řešení projektu: 2019 – 2021, Rozpočet projektu: 7 107 750,00 Kč
13. RESTART MSP: SPECIFIKACE DOPADŮ PANDEMIE COVID-19 NA MSP A IDENTIFIKACE FAKTORŮ ÚSPĚŠNÉ REAKCE NA KRIZOVOU SITUACI A VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH SCÉNÁŘŮ DLE TYPOLOGIE DOPADŮ A KATEGORIE MSP (2020-2022, TA0/TL) – TL04000191
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú., Řešitel: Mgr. Matěj Mareš, Období řešení projektu: 2020 – 2022, Rozpočet projektu: 4 052 500,00 Kč
14. BEZPEČNÁ MĚSTA PRO CHODCE A SENIORY (2019-2022, TA0/TL) – TL02000559
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Řešitel: Ing. Michal Kraus, Ph.D., Období řešení projektu: 2019 – 2022, Rozpočet projektu: 8 795 748,76 Kč
15. DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE PRO INOVACE OBCHODNÍCH MODELŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH V ČESKÉ REPUBLICE (2019-2022, TA0/TL) – TL02000215
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta podnikatelská, Řešitel: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D., Období řešení projektu: 2019 – 2022, Rozpočet projektu: 4 997 306,86 Kč
16. VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE RECYKLACE ZINKOVÉHO ODPADU PŘI VÝROBĚ VYSOCE JAKOSTNÍCH ODLITKŮ ZE SLITIN ZINKU (2019-2022, TA0/TH) – TH04020055
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: GD Druckguss s.r.o., Řešitel: Ing. Roman Kubeš, Období řešení projektu: 2019 – 2022, Rozpočet projektu: 19 031 689,63 Kč
17. VÝZKUM A VÝVOJ RAFINAČNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO ZVÝŠENÍ KVALITY HLINÍKOVÝCH SLITIN URČENÝCH PRO VYSOCE NÁROČNÉ ODLITKY (2019-2022, TA0/TH) – TH04010449
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: MOTOR JIKOV Slévárna a.s., Řešitel: Ing. Tomáš Prášil, Období řešení projektu: 2019 – 2022, Rozpočet projektu: 35 062 626,56 Kč
18. VÝZKUM A VÝVOJ ZDOKONALENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBY ODLITKŮ TVÁRNÉ LITINY S IMPLEMENTACÍ 3D SKENOVÁNÍ DO PROCESU ŘÍZENÍ KVALITY (2019-2022, MPO/FV) – FV40346
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hlavní příjemce: MOTOR JIKOV Slévárna a.s., Řešitel: Ing. Tomáš Prášil, Období řešení projektu: 2019 – 2022, Rozpočet projektu: 38 955 844,00 Kč
19. VÝZKUM A VÝVOJ KOMPLEXNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY ODLITKŮ Z VYSOCE JAKOSTNÍCH TVÁRNÝCH LITIN (2019-2022, MPO/FV) – FV40036
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hlavní příjemce: KOVOSVIT MAS Foundry, a.s., Řešitel: Ing. Miroslav Chmiel, Období řešení projektu: 2019 – 2022, Rozpočet projektu: 31 314 309,00 Kč
20. PROJEKT NA OCHRANU PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ – REKUPERACE FOSFORU NEZACHYCENÉHO ČISTIČKAMI ODPADNÍCH VOD – CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_206/0014375
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Řešitel: doc. Ing. Josef Maroušek, Ph.D., Období řešení projektu: 2018 – 2022, Rozpočet projektu: 416 000 Kč
21. PŘÍPRAVA SOFTWAROVÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM PRINCIPŮ KVANTOVÉ FYZIKY PRO OPTIMALIZACI LOGISTICKÝCH PROCESŮ V REÁLNÉM ČASE – CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026861
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, Název programu podpory: APLIKACE – VÝZVA IX., Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026861, Hlavní příjemce: DATA SOFTWARE BRNO, s.r.o., Období řešení projektu: 2022 – 2023,
22. VÝZKUM A VÝVOJ INOVATIVNÍ LINKY BUILDING DATA WAREHOUSE (BDW) K ZAJIŠTĚNÍ KVALITY A KONTROLY PROCESŮ VE VÝSTAVBĚ A ÚDRŽBĚ – CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027275
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, Název programu podpory: APLIKACE – VÝZVA IX., Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027275, Hlavní příjemce: TKP geo s.r.o., Období řešení projektu: 2021 – 2023,
23. BEZEMISNÍ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE A ODPADŮ – CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026791
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, Název programu podpory: APLIKACE – VÝZVA IX., Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026791, Hlavní příjemce: IBOS a.s., Období řešení projektu: 2021 – 2023,
24. ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ POVRCHY NA BÁZI RECYKLOVANÉ GUMY (2020-2023, TA0/SS) – SS01020515
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: EKAZ Praha a. s., Řešitel: Ing. Jaroslav Zámyslický, Období řešení projektu: 2020 – 2023, Rozpočet projektu: 21 270 450,00 Kč