Archiv projektů

1. EXPERTNÍ STUDIE NA URČENÍ PRŮMĚRNÉ ŽIVOTNOSTI VYBRANÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY (2021-2021, TA0/TI) – TITACSU011
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR,
Hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích,
Řešitel: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.,
Období řešení projektu: 2021 – 2021
Rozpočet projektu: 449 760,00 Kč
2. AUTONOMNÍ MOBILITA V KONTEXTU ROZVOJE REGIONU (2019-2021, MSM/LT) – LTC19009
Poskytovatel: MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích,
Řešitel: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.,
Období řešení projektu: 2019 – 2021
Rozpočet projektu: 3 739 250,00 Kč
3. MEZIGENERAČNÍ MANAGEMENT PRO PODPORU DIGITALIZACE VE STAVEBNICTVÍ (2019-2021, TA0/TL) – TL02000017
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR,
Hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích,
Řešitel: doc. Ing. Jan Lojda, CSc. MBA,
Období řešení projektu: 2019 – 2021
Rozpočet projektu: 7 107 750,00 Kč
4. ADAPTACE SEKTORU ZNALOSTNĚ NÁROČNÝCH SLUŽEB NA PODMÍNKY SPOLEČNOSTI 4.0 (2019-2021, TA0/TL) – TL02000136
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR,
Hlavní příjemce: Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta ekonomická,
Řešitel: prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.,
Období řešení projektu: 2019 – 2021
Rozpočet projektu: 4 622 104,10 Kč
5. STABILIZACE A ROZVOJ MSP VE VENKOVSKÉM PROSTORU (2018-2021, TA0/TL) – TL01000349
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR,
Hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích,
Řešitel: doc. PaedDr. Ing. Daniel Lajčin, PhD., MBA, DBA, LL.M,
Období řešení projektu: 2018 – 2021
Rozpočet projektu: 5 011 595,77 Kč
6. METODIKA VYČÍSLENÍ HODNOTY NEBYTOVÝCH BUDOV V SEKTORU VLÁDNÍCH INSTITUCÍ. (2020-2020, TA0/TI) – TITACSU920
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR,
Hlavní příjemce: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební,
Řešitel: prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.,
Období řešení projektu: 2020 – 2020
Rozpočet projektu: 1 799 040,00 Kč
7. MEZINÁRODNÍ MOBILITA VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ NA VŠTE (2018-2020, MSM/EF) – EF16_027/0008499
Poskytovatel: MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích,
Řešitel: doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.,
Období řešení projektu: 2018 – 2020
Rozpočet projektu: 1 475 370,00 Kč
8. REGIONÁLNÍ LETIŠTĚ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE A VLIV JEJICH PROVOZU NA EKONOMICKÝ ROZVOJ REGIONU (2017-2019, MSM/LT) – LTC17040
Poskytovatel: MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích,
Řešitel: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.,
Období řešení projektu: 2017 – 2019
Rozpočet projektu: 1 600 000,00 Kč
9. ZUBOVÁ ČERPADLA NOVÉ GENERACE (2014-2017, TA0/TA) – TA04010579
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR,
Hlavní příjemce: Jihostroj a.s.,
Řešitel: Ing. Jiří Ambrož,
Období řešení projektu: 2014 – 2017
Rozpočet projektu: 25 467 000,00 Kč
10. METODIKA STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY PO MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍCH. (2014-2016, TA0/TA) – TA04031723
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR,
Hlavní příjemce: B&C Dopravní systémy s.r.o.,
Řešitel: Ing. Pavel Beneš, Ph.D.,
Období řešení projektu: 2014 – 2016
Rozpočet projektu: 5 935 000,00 Kč
11. PLNOTEXTOVÉ DATABÁZE PRO VÝZKUM A VÝVOJ (2013-2014, MSM/ED) – ED3.1.00/12.0232
Poskytovatel: MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Hlavní příjemce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Knihovna UTB,
Řešitel: PhDr. Ondřej; Fabián,
Období řešení projektu: 2013 – 2014
Rozpočet projektu: 55 073 000,00 Kč
12. MEZIGENERAČNÍ MANAGEMENT PRO PODPORU DIGITALIZACE VE STAVEBNICTVÍ (2019-2021, TA0/TL) – TL02000017
Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura ČR,
Hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích,
Řešitel: doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA,
Období řešení projektu: 2019 – 2021
Rozpočet projektu: 7 107 750,00 Kč