Bezemisní čištění kanalizace a odpadů

OP PIK

Název projektu: Bezemisní čištění kanalizace a odpadů
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026791
Název programu podpory: APLIKACE – VÝZVA IX.
Příjemce: IBOS a.s.
Spolupříjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Doba řešení: 1. 8. 2021 – 31. 5. 2023

Předmětem projektu je vývoj prototypu zcela elektrické dodávky, včetně vysokotlakého stroje na čištění kanalizace s elektrickým pohonem. Bude tedy vytvořen nový typ stroje pro údržbu kanalizací, který bude využívat pro svůj pohon baterie. Vysokotlaký stroj bude instalován do vozidla, a bude vybaven samostatnou baterií. Zařízení tohoto typu bude provozováno v městech a obcích s rádiusem do 50 km, proto není nižší dojezd negativem. Spojením elektricky poháněné dodávky a vysokotlakého čistícího stroje bude splněna potřeba ekologicky šetrného zařízení. Jedná se o řešení, které je aktuálně na trhu zcela nedostupné.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.