Zázemí VŠTE

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích disponuje rozsáhlým zázemím pro svojí činnost, které se nachází na adrese Okružní 517/10, 370 01 a Nemanická 436/7, 370 10 České Budějovice. V rámci areálu jsou studentům k dispozici prostory pro výuku, studijní prostory, kanceláře spin-off firem, knihovna, menza, koleje, velkokapacitní parkoviště a odborné laboratoře. Do budoucna se zároveň plánuje další rozšiřování areálu.

Hlavní budova a administrativní centrum

V hlavní budově D je vytvořeno administrativní centrum, kde může student vyřídit veškeré studijní záležitosti na jednom místě. V centru se tak nachází studijní oddělení, oddělení praxí a vnějších vztahů, celoživotní vzdělávání nebo informačně poradenské centrum.

Nedílnou součástí areálu je i rozsáhlá knihovna, kde si studenti mohou zapůjčit různé publikace, nebo surfovat na internetu.

Kousek od knihovny se nachází hlavní přednášková aula pro cca 400 studentů, kde se konají největší přednášky, nebo jsou realizovány konference se zajímavými hosty.

Studenti mají také k dispozici počítačové učebny, aby mohli efektivně trávit čas mezi jednotlivými hodinami.

Laboratoře

Ústav technicko-technologický disponuje novými laboratořemi, které jsou určeny pro výuku a spolupráci s podniky. Zaměření laboratoří odpovídá jednotlivým akreditovaným oborům a jedná se tedy o strojírenství, stavitelství, dopravu a logistiku. V laboratořích je tak možné zkoumat tvrdost materiálů, provádět nejrůznější měření a složení těchto materiálů, nebo vytvářet zcela nové výrobky za pomocí CNC strojů. Zajímavé jsou i stroje na měření 3D a mnoho dalšího…