Vedení školy

doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.Rektor

doc. Ing. Vojtěch StehelMBA, PhD.

e-mail: stehel@vste.cz

tel.: +420 380 070 226

kancelář D118

doc. Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD.Prorektorka – statutární zástupkyně rektora
Ředitelka
Ústavu znalectví a oceňování

doc. Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD.

e-mail: rowland@mail.vstecb.cz

doc. Ing. Karel Gryc, Ph.D.Prorektor pro tvůrčí činnost

doc. Ing. Karel Gryc, MBA, Ph.D.

e-mail: gryc@mail.vstecb.cz

tel.: +420 387 842 157

kancelář D214

doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D.Prorektorka pro studium

doc. Ing. Jarmila StrakováPh.D.

e-mail: strakova@mail.vstecb.cz

tel.: +420 387 842 154

kancelář N201 (Areál Nemanická)

doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.Prorektor pro informatiku a projektovou činnost

doc. Ing. Robert FrischerPh.D.

e-mail: frischer@mail.vstecb.cz

kancelář D314

Ing. Veronika Šanderová, MSc.Kvestorka

Ing. Veronika Šanderová, MSc.

e-mail: 28322@mail.vstecb.cz

tel.: +420 777 462 506

kancelář D414

Ing. Petr OrosŘeditel Úseku vnějších vztahů

Ing. Petr Oros

e-mail: oros@mail.vstecb.cz

tel.: +420 387 842 145

kancelář D107L 

doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.Ředitel Ústavu technicko-technologického

doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA

e-mail: kampf@mail.vstecb.cz

tel.: +420 387 842 179

kancelář D308L

Ing. Michal Ruschak, MBAŘeditel Ústavu podnikové strategie

Ing. Michal Ruschak, MBA

e-mail: ruschak@mail.vstecb.cz

tel.: +420 778 714 682

kancelář N210 (Areál Nemanická)