Kariérní centrum

Kariérní centrum VŠTE funguje jako platforma pro studenty školy, kterým nabízí kariérní poradenství, zároveň je také kontaktním místem pro potenciální uchazeče o studium na VŠTE z řad studentů ze středních škol a dále zastřešuje platformu absolventského klubu.

  • Pomáháme studentům i absolventům s uplatněním na trhu práce prostřednictvím navázaných kontaktů s podniky či dalšími subjekty na pracovním trhu.
  • Umožnujeme doplnění odborné kvalifikace, a to formou poskytovaných vlastních kurzů, kurzů Centra celoživotního vzdělávání, workshopů, prezentací, konzultací s odborníky apod.
  • Připravuje přednášky, diskuse a besedy s hosty především ze spolupracujících firem a institucí na témata, spojená s rozvojem pracovních kompetencí a dovedností.
  • Zaměřujeme se na úzkou spolupráci s absolventy VŠTE, studenty VŠTE, studenty středních škol, s podnikatelskými subjekty atd.

Otevírací doba:
V provozu po předchozí domluvě

Kontakt:
Ing. Nikola Karasová
Vedoucí Marketingového oddělení
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Úsek vnějších vztahů
Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice
E-mail: kariernicentrum@mail.vstecb.cz
Mobil: +420 777 462 507

Kde nás najdete:
Budova C – dole v přízemí vlevo