Oddělení

Studijní oddělení

Studijní oddělení zajišťuje vydávání veškerých dokumentů spojených se studiem (potvrzení o studiu, výpis známek atd.). Studenti v rámci studijního oddělení podávají žádosti týkající se širokého spektra požadavků vztahujících se ke studiu. V této sekci naleznete veškeré informace o studijním oddělení, včetně kontaktních informací a úředních hodin. Více zde…

studijni_oddeleni

Ekonomické oddělení

Kontakt a úřední hodiny ekonomického oddělení naleznete zde…

ekonomicke_oddeleni

Oddělení projektových prací

Zde naleznete kontakty a veškeré informace ohledně aktuálních či řešených projektech. Více zde…

budova

Bezbariérové centrum VŠTE

Na naší škole máme za cíl umožnit všem studentům a uchazečům o studium, bez ohledu na povahu a stupeň jejich postižení, rovný přístup ke studiu. Jsme připraveni uvítat znevýhodněné studenty a vyjít vstříc jejich individuálním potřebám.. Více zde…

Logo Bez bariér

Enviromentální a výzkumné pracoviště

Environmentální a výzkumné pracovištěVŠTE se dlouhodobě orientuje na multioborový výzkum, ve kterém se střetává technika v nejrůznějších oborech a ekonomika. Z těchto důvodů zřídila škola Environmentální a výzkumné pracoviště, které disponuje zázemím a zkušenostmi s realizací smluvního výzkumu, projektové činnosti, poradenské činnosti apod. O úspěších tohoto pracoviště hovoří i množství publikací, které je realizováno v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech indexovaných ve Web of Science. Více informací o pracovišti