Oddělení projektových prací

Oddělení projektových prací zajišťuje přípravu, realizaci a potřebnou administraci celoškolských projektů. Zejména se jedná o projekty financované z fondů EU, dále jsou to Centralizované rozvojové projekty a další projekty související s rozvojem instituce.

Kontakt
Kancelář D106L; D106P

Personální zajištění

Bc. Liliana Kopicová – pověřena vedením Oddělení projektových prací
Kontakt: kopicova@mail.vstecb.cz, tel.: 778 760 846, 387 842 104
Ing. Ivana Studená – referent Oddělení projektových prací
Kontakt: studena@mail.vstecb.cz
Bc. Zuzana Procházková – referent Oddělení projektových prací
Kontakt: prochazkovaz@mail.vstecb.cz