Aktuální opatření týkající se COVID-19

6. 12. 2021 – Aktualizace informací Koronavirus

Na základě dnešního jednání Krizového štábu VŠTE:

 • celková situace se nijak nezměnila
 • prosíme všechny o dodržování platných protiepidemických opatření

 

19. 11. 2021 – Vyjádření rektora VŠTE k návratu do prezenční výuky

 

Vážené studentky, vážení studenti, na základě dnešního jednání Krizového štábu VŠTE a pominutí objektivních důvodů pro nastavení online výuky přistupujeme od pondělí 22. 11. 2021 opětovně k prezenční výuce. Více informací naleznete ZDE

 

Aktuální opatření koronavirus

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích vydává opatření k aktuální situaci týkající se šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. VŠTE se řídí účinnými právními předpisy a usneseními a opatřeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné správy, učiněnými v souvislosti s pandemií COVID-19, v jejich aktuálním znění a v návaznosti na ně přijímá a aktualizuje nezbytná opatření.

 

Byl jsem pozitivně testován na Koronavirus

V případě, že student, zaměstnanec nebo návštěvník byl pozitivně testován na Koronavirus a zároveň se v poslední době pohyboval v areálu VŠTE, je tato osoba povinna nahlásit tuto skutečnost na podatelnu prostřednictvím telefonu +420 387 842 111 nebo e-mailu covid@mail.vstecb.cz. Při informování osoba uvede, kdy se v areálu nacházela a jaké místnosti navštívila, případně s jakými osobami byla v kontaktu na dobu delší než 15 min.

 

Odkazy na důležité weby

 

Aktuality:

19. 11. 2021

16. 11. 2021

Covid aktualizace

Vážené studentky, vážení studenti,

na základě dnešního jednání Krizového štábu VŠTE a pominutí objektivních důvodů pro nastavení online výuky přistupujeme od pondělí 22. 11. 2021 opětovně k prezenční výuce.

Více informací naleznete zde.

 

2. 11. 2021

Covid aktualizace

POZOR! Od pondělí 8. listopadu přecházíme na online výuku.

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace přechází Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích od 8. 11. 2021 na online výuku. Všechny informace najdete zde.

 

27. 10. 2021

Vážené studentky, vážení studenti

dovoluji si Vám zaslat aktuální informace k epidemii koronaviru, prosím o přečtení a respektování níže uvedených opatření.

ZÁROVĚN SI VÁS DOVOLUJI POŽÁDÁT O ČIPOVÁNÍ DOCHÁZKY  TAKÉ U VŠECH PŘEDNÁŠEK, ABYCHOM VÁS V PŘÍPADĚ NAHLÁŠENÍ STUDENTA S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM PCR TESU MOHLI KONTAKTOVAT.

Aktuální opatření COVID-19

 • od 25. října je nutné používat respirátor ve všech vnitřních prostorech staveb (např. prodejny, provozovny služeb, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, mezinárodní letiště, vysoká škola nebo jiné školské zařízení, muzeum, galerie, hrady, zámky, taneční, herní a podobné společenské kluby, diskotéky) mimo bydliště nebo místo ubytování, a to v případě, že v tomto místě dochází k přítomností alespoň 2 osob, které od sebe nejsou minimálně 1,5 metru a nejedná se o členy jedné domácnosti
 • i nadále samozřejmě platí povinnost míst zakrytá ústa a nos respirátorem ve veřejné dopravě
 • od 1. 11. dochází ke změně a povinnost mít respirátor se nevztahuje na pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávací aktivity, jsou-li plně očkováni, anebo charakter vzdělávací aktivity neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv) a dodržují vzdálenost aspoň 1,5 metru od ostatních
 • rovněž se od 1.11. nevztahuje povinnost mít respirátor:
  • při zkoušce ve škole, ovšem pouze za předpokladu, že odstup od všech přítomných osob činí alespoň 1,5 metru
  • pro ubytované studenty při pobytu v pokoji (pro společné prostory ale nařízení platí dál) v internátě apod.

Závěrem si Vás dovolujeme  informovat, že na recepci VŠTE Okružní i na recepci VŠTE Nemanická jsou k dispozici zdarma respirátory a antigenní testy, jejichž zásoby budou po celou dobu trvání zvýšeného rizika doplňovány.

Dbejte, prosím, zvýšených hygienických standardů, v areálu školy jsou rozmístěny dezinfekční prostředky, které je třeba využívat.

Dále upozorňujeme, že je povinností studentů průběžně kontrolovat školní e-mailovou schránku a odpovídat na případné telefonáty, sledovat mimořádná opatření na Úřední desce VŠTE a webových stránkách VŠTE – viz např. https://www.vstecb.cz/koronavirus/

Připomínáme rovněž, že student má vůči škole ohlašovací povinnost – v případě pozitivního testu na SARS-COV-2 je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit VŠTE prostřednictvím e-mailu  covid@mail.vstecb.cz.

V případě, že bude na VŠTE nahlášen student s pozitivním výsledkem PCR testu, budou studenti z dotčených studijních skupin kontaktováni prostřednictvím SMS informací k dalšímu postupu.

Děkujeme, že výše uvedené informace berete na vědomí a prosíme Vás o jejich dodržování.

Tým Studijního oddělení

 

27. 10. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest od 1. listopadu (soubor PDF, 407 kB)

 

17. 9. 2021

Opatření rektora č. 22/2021 k organizaci výuky v zimním semestru akademického roku 2021/2022 (soubor PDF, 459 kB)

 

20. 7. 2021

Režimová opatření po návratu z ciziny (soubor PDF, 94 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV 2 od 1. září (soubor PDF, 219 kB)

 

1. 7. 2021

Nová mimořádná opatření upravující provoz vysokých škol s platností od 1. 7. 2021 (soubor PDF, 411 kB)

 

23. 6. 2021

Změny v mimořádných opatřených týkajících se provozu vysokých škol (soubor PDF, 410 kB)

 

10. 6. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 8. 6. 2021 do odvolání (soubor PDF, 192 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021 do odvolání (soubor PDF, 246 kB)
Zrušení mimořádného opatření o povinném testování s účinností od 1. 7. 2021 (soubor PDF, 118 kB)

 

 

17. 5. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 17. května (soubor PDF, 259 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činným, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s účinností od 15. května (soubor PDF, 201 kB)

 

27. 4. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení obchodů a služeb s účinností od 26. 4. 2021 (soubor PDF, 942 kB)
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy (soubor PDF, 278 kB)

 

20. 4. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování studentů vysokých škol (soubor PDF, 372 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol (soubor PDF, 213 kB)

 

29. 3. 2021

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu (soubor PDF, 202 kB)
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (soubor PDF, 204 kB)

 

19. 3. 2021

Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb DOCX – (soubor DOCX, 150kB)
Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče (soubor DOCX, 150kB)
Prodloužení krizových opatření do 28. března (soubor DOCX, 152kB)
Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb (soubor DOCX, 160kB)
Krizové opatření o omezení volného pohybu (soubor DOCX, 160kB)
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest (soubor DOCX, 52kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců ve školách určených pro děti zaměstnanců IZS (soubor DOCX, 55kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů (soubor DOCX, 19kB)

 

11. 3. 2021

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zvláštních oprávněních veřejných a soukromých vysokých škol při mimořádné situaci (soubor PDF, 386 kB)

 

4. 3. 2021
Mimořádné opatření (soubor PDF, 151 kB) – nařízení izolace a karantény s účinností od 3. 3. 2021 do odvolání
Usnesení vlády České republiky (soubor PDF, 217 kB) o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky (soubor PDF, 135 kB) o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 115/2021 Sb.

 

3. 3. 2021

Usnesení vlády České republiky č. 196: čj. 216/21 (soubor PDF, 132 kB) – Vyhlášení nouzového stavu od 27. února do 28. března 2021 (důvody pro vyhlášení nouzového stavu (soubor PDF, 664 kB)  popis epidemiologické situace (soubor PDF, 2977 kB) )

 

1. 3. 2021

Mimořádné opatření k rouškám a respirátorům
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje toto mimořádné opatření:

Všem osobám se s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:

  1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
  2. na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

 1. Všem osobám se s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky nebo obdobné prostředky naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:
  1. a)    ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
  2. i)     prodejna,
  3. ii)    provozovna služeb,
  4. iii)   zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče,
  5. iv)   zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
  6. v)    mezinárodní letiště,
  7. b)    v prostředcích veřejné dopravy,
  8. c)    na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
  9. d)    v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,

s výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky uvedené v bodu 1.

Ze zákazu je v bodě 3. uvedena celá řada výjimek – písmena a) až x). Upozorňujeme především na písmeno n) (zákaz se nevztahuje na) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,

V bodě 4 je uvedena výjimka: V období ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného v bodu 1 používat na místech uvedených v bodu 1 i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání (soubor PDF, 250 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – izolace a karanténa s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání (soubor PDF, 150 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – vystavení certifikátu o dokončení očkování v ISIN (soubor PDF, 124 kB)

 

23. 2. 2021

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Od pondělí 22. února se do červené kategorie zemí přesouvají Baleárské ostrovy, Azorské ostrovy budou v oranžové kategorii.
Vzhledem k výskytu nových mutací onemocnění covid-19 a komunitnímu šíření napříč Evropou ECDC doporučuje, aby všechny osoby v případě, že to není nezbytně nutné, cestování odložily.

Mapa koronavirus - Evropa

Při návratu z tmavě červené kategorie zemí bude nutné vyplnit Příjezdový formulář a předložit výsledek PCR testu před vstupem na území ČR.
Antigenní test může být maximálně 24 hodin starý, u PCR testu je maximální stáří 72 hodin. Následně je povinné podstoupit druhý PCR test v ČR, nejdříve však 5. den od vstupu.
Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. Jedná se o kategorii zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19.
Do této kategorie spadají státy Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedené v ostatních kategoriích.

červené kategorii zemí se momentálně nachází:

Belgie, Bulharsko, Francie (mimo zámořské oblasti), Itálie, Irsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko (mimo zámořské oblasti), Polsko, Rakousko, Rumunskou, Německo, Švédsko, Švýcarsko, Baleárské a Kanárské ostrovy.

Před návratem z těchto zemí je nutné předložit výsledek antigenního nebo PCR testu a vyplnit příjezdový formulář. Opět platí, že maximální stáří antigenního testu je 24 hodin, u PCR testu 72 hodin. Nejpozději 5 dní po návratu je zároveň každý cestující povinen podstoupit PCR test. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci.

Cestující, kteří se do České republiky vrací z oranžové kategorie zemí, musí před návratem vyplnit Příjezdový formulář a zároveň předložit výsledek antigenního (maximálně 24 hodin starý) nebo PCR testu (maximálně 72 hodin starý). V kategorii již figuruje Finsko, Řecko, Dánsko a Norsko a nově je doplní také Azorské ostrovy.

U tmavě červené, červené a oranžové kategorie zemí zároveň platí, že zaměstnanci a studenti mají povinnost předložit výsledek testu také zaměstnavateli nebo škole, kde studují.

Osoby, které se vrátily ze zemí oranžové, červené a tmavě červené kategorie, jsou povinné nosit po dobu deseti dnů všude mimo domov zdravotnickou roušku, ideálně respirátor.

Tzv. semafor zahrnuje také kategorii zelených zemí, ve které žádná z těchto povinností neplatí.V této kategorii je momentálně zařazený Island, Vatikánský městský stát a z mimounijních států pak  Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur, Thajsko.

Seznam zemí podle míry rizika nákazy najdete zde (soubor PDF, 262 kB) .

 

16. 2. 2021

Opatření rektora č. 3/2021 k organizaci výuky v letním semestru akademického roku 2020/2021. (soubor PDF, 282 kB)

 

16. 2. 2021

Vláda ČR – Aktuální informace ohledně koronaviru:
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#nouzovy_stav

Nouzový stav:
Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 (soubor PDF, 203 kB)

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb:
Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 o přijetí krizového opatření (soubor PDF, 246 kB)

Omezení provozu škol a školských zařízení:
Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 o přijetí krizového opatření (soubor PDF, 223 kB)

Volný pohyb osob:
Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 o přijetí krizového opatření (soubor PDF, 241 kB)

 

9. 2. 2021

Dne 7. ledna 2021 přijala vláda ČR usnesení č. 13, které upravuje provoz vysokých škol od 11. ledna 2021 od 00:00 hod.

Toto usnesení v souladu se školskou částí systému PES omezuje provoz vysokých škol následujícím způsobem:

 1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
  a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  b) účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,
  c) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),
 2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1.

 

8. 2. 2021

Upozornění na pravidla týkající se vstupu na území ČR vč. návratu českých občanů ze zahraničních pobytů

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (soubor PDF, 245 kB)
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 5. února 2021 (soubor PDF, 714 kB)
Tabulka – Pravidla pro vstup na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví (soubor PDF, 1187 kB)

 

3. 2. 2021

Dovolujeme si Vás upozornit na vydání Dodatku č.1 Opatření rektora č. 10/2020 K aktuální situaci týkající se šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. Vydaný dokument naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_10_2020_k_aktualni_situaci_tykajici_se_sireni_onemocneni_covid-19_zpu/dodatek_c_1/

 

17. 12. 2020

Usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020

Usnesení vlády č. 1335 upravuje provoz VŠ v období od 21. do 23. prosince 2020 s tím, že zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje:

 1. a) na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 2. b) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,
 3. c) na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,
 4. d) na studium v doktorském studijním programu,
 5. e) na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.

Usnesení vlády č. 1336 ruší s účinností od 16. prosince 2020 pracovní povinnost studentů VŠ i v jiných SP než jenom všeobecného lékařství, které bylo zrušeno již dříve.

Usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2020 číslo 1335 (soubor PDF, 223 kB)
Usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2020 číslo 1336 (soubor PDF, 224 kB)

 

4. 12. 2020

Vláda ČR na svém nedělním zasedání dne 29. listopadu 2020 rozhodla o přechodu do nižšího stupně 3 systému hodnocení PES,
a to od čtvrtka 3. prosince 2020. Školství pak přejde na 3. stupeň PES od pondělí 7. prosince 2020.

Pro VŠ to dle přiloženého dokumentu „Opatření PES pro oblast školství“ znamená:

 • praktická/laboratorní, experimentální/umělecká výuka pro poslední ročníky ve skupinách max. 20 studentů
 • první ročníky prezenční výuka ve skupinách max. 20 studentů
 • realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia (všechny ročníky)
 • individuální konzultace, klinické stáže a praxe, sportoviště pro výuku

 

30. 11. 2020

 

30. 11. 2020

Dle sdělení MŠMT budou školy od pondělí 30. listopadu 2020 i nadále fungovat podle 4. stupně systému PES, a to i v případě, kdyby vláda ČR rozhodla o přesunu na 3. stupeň.

Opatření pro oblast vysokých škol – aktuální stupeň pohotovosti 4:

 • praktická/laboratorní, experimentální/umělecká výuka pro poslední ročníky ve skupinách max. 20 studentů
 • realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia (všechny ročníky)
 • individuální konzultace, klinické stáže a praxe, sportoviště pro výuku

 

25. 11. 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 o provozu středních a vysokých škol s účinností od 25. listopadu 2020 (soubor PDF, 223 kB)
Usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 o provozu středních a vysokých škol s účinností od 30. listopadu 2020 (soubor PDF, 224 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2020 – nošení ochranných prostředků dýchacích cest (soubor PDF, 336 kB)

 

23. 11. 2020

Opatření pro oblast vysokých škol – aktuální stupeň pohotovosti 4*:

 • praktická/laboratorní, experimentální/umělecká výuka pro poslední ročníky ve skupinách max. 20 studentů
 • realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia (všechny ročníky)
 • individuální konzultace, klinické stáže a praxe, sportoviště pro výuku

*Daný stupeň pohotovosti je platný pro celou ČR od 23.listopadu 2020.

 

19. 11. 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 16. listopadu 2020 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb (soubor PDF, 236 kB)
Usnesení vlády ČR ze dne 16. listopadu 2020 o omezení volného pohybu (soubor PDF, 234 kB)
Usnesení vlády ČR ze dne 16. listopadu 2020 o provozu středních a vysokých škol (soubor PDF, 219 kB)
Opatření PES pro oblast školství (soubor PDF, 154 kB)
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. listopadu 2020 – omezení překročení státní hranice ČR (soubor PDF, 591 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. listopadu 2020 – nošení ochranných prostředků dýchacích cest (soubor PDF, 346 kB)

 

27. 10. 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 26. října 2020 o pohybu osob (soubor PDF, 232 kB)

 

27. 10. 2020

 

26. 10. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR se ruší úřední hodiny Studijního oddělení VŠTE.

 • studijní oddělení ruší úřední hodiny, a to do odvolání, pokud je návštěva studijního oddělení nezbytně nutná, je zapotřebí se předem objednat.
 • studentům je k dispozici dezinfekce, vstup umožněný pouze s rouškou a je nutné dodržovat rozestupy 2 metry
 • student má povinnost při vstupu do budovy zaznamenat svou přítomnost na recepci VŠTE
 • student se může pohybovat pouze ve vymezených prostorech Studijního oddělení VŠTE
 • studenti přistupují na oddělení jednotlivě a dodržují rozestupy

Studijní oddělení doporučujeme navštívit pouze v nezbytně nutných případech. Veškeré informace budou studentům podávány e-mailem nebo telefonicky.

Pokud bude fyzická návštěva studenta na studijním oddělení nezbytná, prosíme o předem domluvení konkrétního termínu na e-mailu: studijnioddeleni@mail.vstecb.cz.

Potvrzení o studiu na akademický rok 2020/2021 bude možné vystavit od 5.10. 2020, bude možné zažádat o zaslání elektronickou formou. V tomto případě bude potvrzení o studiu vždy zasláno na Váš školní e-mail.

Děkujeme, že nastavená pravidla respektujete.

Tým Studijního oddělení VŠTE

 

23. 10. 2020

 

22. 10. 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 21/10/2020 o přijetí krizových opatření:

 

16. 10. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolujeme si Vás informovat o zavedení elektronického potvrzení o studiu, které si snadno vygenerujete v Informačním systému VŠTE. Návod, jak jej získat naleznete v následujícím odkazu:

Potvrzení o studiu si můžete vygenerovat pouze pro aktuální semestr. Každé potvrzení bude mít QR kód, který umožňuje rychlé ověření jeho platnosti. Toto potvrzení o studiu je použitelné pro orgány veřejné moci i pro všechny možné soukromoprávní účely. Potvrzení se dá použít v původní elektronické formě i ve formě listiny.

 

14. 10. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR je Studijní oddělení VŠTE přístupné pouze za následujících podmínek:

 • studijní oddělení má otevřeno dle aktuálních úředních hodin od pondělí do čtvrtka (8:00- 10:00)  – (13:00 – 15:00).
 • studentům je k dispozici dezinfekce, vstup umožněný pouze s rouškou a je nutné dodržovat rozestupy 2 metry
 • student má povinnost při vstupu do budovy zaznamenat svou přítomnost na recepci VŠTE
 • student se může pohybovat pouze ve vymezených prostorech Studijního oddělení VŠTE
 • studenti přistupují na oddělení jednotlivě a dodržují rozestupy

Studijní oddělení doporučujeme navštívit pouze v nezbytně nutných případech. Veškeré informace budou studentům podávány e-mailem nebo telefonicky.

Pokud bude fyzická návštěva studenta na studijním oddělení nezbytná, prosíme o předem domluvení konkrétního termínu na e-mailu: studijnioddeleni@mail.vstecb.cz.

Potvrzení o studiu na akademický rok 2020/2021 bude možné vystavit od 5.10. 2020, bude možné zažádat o zaslání elektronickou formou. V tomto případě bude potvrzení o studiu vždy zasláno na Váš školní e-mail.

Děkujeme, že nastavená pravidla respektujete.

Tým Studijního oddělení VŠTE

 

13. 10. 2020

Usnesení vlády České republiky ze dne 8. 10. 2020 o přijetí krizového opatření s účinností od 12. do 25. října 2020 o omezení provozu škol (soubor PDF, 150 kB)

 

13. 10. 2020

Dovolujeme si vás upozornit na vydání následujícího dodatku.

Dodatek č. 1 opatření rektora č. 13/2020 K organizaci výuky v zimním semestru akademického roku 2021/2022. Vydaný dokument naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_13_2020_k_organizaci_vyuky_v_zs_ar_2020_2021/dodatek_c_1/

Aktuální znění naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_13_2020_k_organizaci_vyuky_v_zs_ar_2020_2021/aktualni_zneni_normy/

 

12. 10. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR je Studijní oddělení VŠTE přístupné pouze za následujících podmínek:

 • studijní oddělení má otevřeno dle aktuálních úředních hodin ÚT a ČT od 8:00 do 10:00. 
 • studentům je k dispozici dezinfekce, vstup umožněný pouze s rouškou a je nutné dodržovat rozestupy 2 metry
 • student má povinnost při vstupu do budovy zaznamenat svou přítomnost na recepci VŠTE
 • student se může pohybovat pouze ve vymezených prostorech Studijního oddělení VŠTE
 • studenti přistupují na oddělení jednotlivě a dodržují rozestupy

Studijní oddělení doporučujeme navštívit pouze v nezbytně nutných případech. Veškeré informace budou studentům podávány e-mailem nebo telefonicky.

Pokud bude fyzická návštěva studenta na studijním oddělení nezbytná, prosíme o předem domluvení konkrétního termínu na e-mailu: studijnioddeleni@mail.vstecb.cz.

Potvrzení o studiu na akademický rok 2020/2021 bude možné vystavit od 5.10. 2020, bude možné zažádat o zaslání elektronickou formou. V tomto případě bude potvrzení o studiu vždy zasláno na Váš školní e-mail.

Děkujeme, že nastavená pravidla respektujete.

 

1. 10. 2020

Vážení studenti,

v souvislosti s aktuálním vývojem epidemie koronaviru a vyhlášeným nouzovým stavem od 5.10.2020 si Vás dovolujeme informovat o omezení úředních hodin administrativního centra (studijního oddělení a centra celoživotního vzdělávání) a pedagogických oddělení na úterý a čtvrtek od 8:00 do 10:00 h.

Jednotlivá oddělení doporučujeme navštívit pouze v nezbytně nutných případech. Veškeré informace budou studentům podávány e-mailem nebo telefonicky.

Potvrzení o studium na akademický rok 2020/2021 bude možné vystavit od 5.10. 2020, bude možné zažádat o zaslání elektronickou formou. V tomto případě bude potvrzení o studiu vždy zasláno na Váš školní e-mail.

 

30. 9. 2020

Dovolujeme si Vás upozornit na vydání následujícího Opatření rektora č. 14/2020 K úpravě stravování zaměstnanců VŠTE, které je vydáno s ohledem na doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, a s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci v ČR s účinností od 1. 10. 2020.

Opatření rektora č. 14/2020 K úpravě stravování zaměstnanců VŠTE. Vydaný dokument naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_14_2020_k_uprave_stravovani_zamestnancu_vste/

 

24.9 2020

Doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vysokým školám na území Jihočeského kraje a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. (soubor PDF, 315 kB)

 

22. 9. 2020

Dovolujeme si Vás upozornit na vydání následujících vnitřních norem: Opatření rektora č. 12/2020 K minimalizaci šíření onemocnění COVID-19 a Opatření rektora č. 13/2020 K organizaci výuky v zimním semestru Akademického roku 2020/2021, která jsou vydána s ohledem na doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, a s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci v ČR.

Opatření rektora č. 12/2020 K minimalizaci šíření onemocnění COVID-19. Vydaný dokument naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_12_2020_k_minimalizaci_sireni_onemocneni_covid-19/

Opatření rektora č. 13/2020 K organizaci výuky v zimním semestru Akademického roku 2020/2021. Vydaný dokument naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_13_2020_k_organizaci_vyuky_v_zs_ar_2020_2021/

 

14.9.2020  

Dovolujeme si Vás upozornit na vydání Opatření rektora č. 10/2020 K aktuální situaci týkající se šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. Vydaný dokument naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_10_2020_k_aktualni_situaci_tykajici_se_sireni_onemocneni_covid-19_zpu/

Z důvodu aktuální situace týkající se šíření onemocnění COVID-19, dochází ke zrušení promocí ve dnech 1. – 2. 10. 2020.
Ostatní termíny Harmonogramu akademického roku 2019/2020 zůstávají nezměněny, aktuální znění naleznete pod následujícím odkazem: https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/319186/harmonogram_akademickeho_roku_2019_2020/aktualni_zneni_normy/AZ_Harm
onogram_AR_2019-2020.pdf

19. 11. 2021 – Vyjádření rektora VŠTE k návratu do prezenční výuky

 

Vážené studentky, vážení studenti, na základě dnešního jednání Krizového štábu VŠTE a pominutí objektivních důvodů pro nastavení online výuky přistupujeme od pondělí 22. 11. 2021 opětovně k prezenční výuce. Více informací naleznete ZDE

 

Aktuální opatření koronavirus

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích vydává opatření k aktuální situaci týkající se šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. VŠTE se řídí účinnými právními předpisy a usneseními a opatřeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné správy, učiněnými v souvislosti s pandemií COVID-19, v jejich aktuálním znění a v návaznosti na ně přijímá a aktualizuje nezbytná opatření.

 

Byl jsem pozitivně testován na Koronavirus

V případě, že student, zaměstnanec nebo návštěvník byl pozitivně testován na Koronavirus a zároveň se v poslední době pohyboval v areálu VŠTE, je tato osoba povinna nahlásit tuto skutečnost na podatelnu prostřednictvím telefonu +420 387 842 111 nebo e-mailu covid@mail.vstecb.cz. Při informování osoba uvede, kdy se v areálu nacházela a jaké místnosti navštívila, případně s jakými osobami byla v kontaktu na dobu delší než 15 min.

 

Odkazy na důležité weby

 

Aktuality:

19. 11. 2021

16. 11. 2021

Covid aktualizace

Vážené studentky, vážení studenti,

na základě dnešního jednání Krizového štábu VŠTE a pominutí objektivních důvodů pro nastavení online výuky přistupujeme od pondělí 22. 11. 2021 opětovně k prezenční výuce.

Více informací naleznete zde.

 

2. 11. 2021

Covid aktualizace

POZOR! Od pondělí 8. listopadu přecházíme na online výuku.

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace přechází Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích od 8. 11. 2021 na online výuku. Všechny informace najdete zde.

 

27. 10. 2021

Vážené studentky, vážení studenti

dovoluji si Vám zaslat aktuální informace k epidemii koronaviru, prosím o přečtení a respektování níže uvedených opatření.

ZÁROVĚN SI VÁS DOVOLUJI POŽÁDÁT O ČIPOVÁNÍ DOCHÁZKY  TAKÉ U VŠECH PŘEDNÁŠEK, ABYCHOM VÁS V PŘÍPADĚ NAHLÁŠENÍ STUDENTA S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM PCR TESU MOHLI KONTAKTOVAT.

Aktuální opatření COVID-19

 • od 25. října je nutné používat respirátor ve všech vnitřních prostorech staveb (např. prodejny, provozovny služeb, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, mezinárodní letiště, vysoká škola nebo jiné školské zařízení, muzeum, galerie, hrady, zámky, taneční, herní a podobné společenské kluby, diskotéky) mimo bydliště nebo místo ubytování, a to v případě, že v tomto místě dochází k přítomností alespoň 2 osob, které od sebe nejsou minimálně 1,5 metru a nejedná se o členy jedné domácnosti
 • i nadále samozřejmě platí povinnost míst zakrytá ústa a nos respirátorem ve veřejné dopravě
 • od 1. 11. dochází ke změně a povinnost mít respirátor se nevztahuje na pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávací aktivity, jsou-li plně očkováni, anebo charakter vzdělávací aktivity neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv) a dodržují vzdálenost aspoň 1,5 metru od ostatních
 • rovněž se od 1.11. nevztahuje povinnost mít respirátor:
  • při zkoušce ve škole, ovšem pouze za předpokladu, že odstup od všech přítomných osob činí alespoň 1,5 metru
  • pro ubytované studenty při pobytu v pokoji (pro společné prostory ale nařízení platí dál) v internátě apod.

Závěrem si Vás dovolujeme  informovat, že na recepci VŠTE Okružní i na recepci VŠTE Nemanická jsou k dispozici zdarma respirátory a antigenní testy, jejichž zásoby budou po celou dobu trvání zvýšeného rizika doplňovány.

Dbejte, prosím, zvýšených hygienických standardů, v areálu školy jsou rozmístěny dezinfekční prostředky, které je třeba využívat.

Dále upozorňujeme, že je povinností studentů průběžně kontrolovat školní e-mailovou schránku a odpovídat na případné telefonáty, sledovat mimořádná opatření na Úřední desce VŠTE a webových stránkách VŠTE – viz např. https://www.vstecb.cz/koronavirus/

Připomínáme rovněž, že student má vůči škole ohlašovací povinnost – v případě pozitivního testu na SARS-COV-2 je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit VŠTE prostřednictvím e-mailu  covid@mail.vstecb.cz.

V případě, že bude na VŠTE nahlášen student s pozitivním výsledkem PCR testu, budou studenti z dotčených studijních skupin kontaktováni prostřednictvím SMS informací k dalšímu postupu.

Děkujeme, že výše uvedené informace berete na vědomí a prosíme Vás o jejich dodržování.

Tým Studijního oddělení

 

27. 10. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest od 1. listopadu (soubor PDF, 407 kB)

 

17. 9. 2021

Opatření rektora č. 22/2021 k organizaci výuky v zimním semestru akademického roku 2021/2022 (soubor PDF, 459 kB)

 

20. 7. 2021

Režimová opatření po návratu z ciziny (soubor PDF, 94 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV 2 od 1. září (soubor PDF, 219 kB)

 

1. 7. 2021

Nová mimořádná opatření upravující provoz vysokých škol s platností od 1. 7. 2021 (soubor PDF, 411 kB)

 

23. 6. 2021

Změny v mimořádných opatřených týkajících se provozu vysokých škol (soubor PDF, 410 kB)

 

10. 6. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 8. 6. 2021 do odvolání (soubor PDF, 192 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021 do odvolání (soubor PDF, 246 kB)
Zrušení mimořádného opatření o povinném testování s účinností od 1. 7. 2021 (soubor PDF, 118 kB)

 

 

17. 5. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 17. května (soubor PDF, 259 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činným, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s účinností od 15. května (soubor PDF, 201 kB)

 

27. 4. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení obchodů a služeb s účinností od 26. 4. 2021 (soubor PDF, 942 kB)
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy (soubor PDF, 278 kB)

 

20. 4. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování studentů vysokých škol (soubor PDF, 372 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol (soubor PDF, 213 kB)

 

29. 3. 2021

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu (soubor PDF, 202 kB)
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (soubor PDF, 204 kB)

 

19. 3. 2021

Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb DOCX – (soubor DOCX, 150kB)
Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče (soubor DOCX, 150kB)
Prodloužení krizových opatření do 28. března (soubor DOCX, 152kB)
Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb (soubor DOCX, 160kB)
Krizové opatření o omezení volného pohybu (soubor DOCX, 160kB)
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest (soubor DOCX, 52kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců ve školách určených pro děti zaměstnanců IZS (soubor DOCX, 55kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů (soubor DOCX, 19kB)

 

11. 3. 2021

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zvláštních oprávněních veřejných a soukromých vysokých škol při mimořádné situaci (soubor PDF, 386 kB)

 

4. 3. 2021
Mimořádné opatření (soubor PDF, 151 kB) – nařízení izolace a karantény s účinností od 3. 3. 2021 do odvolání
Usnesení vlády České republiky (soubor PDF, 217 kB) o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky (soubor PDF, 135 kB) o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 115/2021 Sb.

 

3. 3. 2021

Usnesení vlády České republiky č. 196: čj. 216/21 (soubor PDF, 132 kB) – Vyhlášení nouzového stavu od 27. února do 28. března 2021 (důvody pro vyhlášení nouzového stavu (soubor PDF, 664 kB)  popis epidemiologické situace (soubor PDF, 2977 kB) )

 

1. 3. 2021

Mimořádné opatření k rouškám a respirátorům
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje toto mimořádné opatření:

Všem osobám se s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:

  1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
  2. na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

 1. Všem osobám se s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky nebo obdobné prostředky naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:
  1. a)    ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
  2. i)     prodejna,
  3. ii)    provozovna služeb,
  4. iii)   zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče,
  5. iv)   zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
  6. v)    mezinárodní letiště,
  7. b)    v prostředcích veřejné dopravy,
  8. c)    na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
  9. d)    v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,

s výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky uvedené v bodu 1.

Ze zákazu je v bodě 3. uvedena celá řada výjimek – písmena a) až x). Upozorňujeme především na písmeno n) (zákaz se nevztahuje na) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,

V bodě 4 je uvedena výjimka: V období ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného v bodu 1 používat na místech uvedených v bodu 1 i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání (soubor PDF, 250 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – izolace a karanténa s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání (soubor PDF, 150 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – vystavení certifikátu o dokončení očkování v ISIN (soubor PDF, 124 kB)

 

23. 2. 2021

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Od pondělí 22. února se do červené kategorie zemí přesouvají Baleárské ostrovy, Azorské ostrovy budou v oranžové kategorii.
Vzhledem k výskytu nových mutací onemocnění covid-19 a komunitnímu šíření napříč Evropou ECDC doporučuje, aby všechny osoby v případě, že to není nezbytně nutné, cestování odložily.

Mapa koronavirus - Evropa

Při návratu z tmavě červené kategorie zemí bude nutné vyplnit Příjezdový formulář a předložit výsledek PCR testu před vstupem na území ČR.
Antigenní test může být maximálně 24 hodin starý, u PCR testu je maximální stáří 72 hodin. Následně je povinné podstoupit druhý PCR test v ČR, nejdříve však 5. den od vstupu.
Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. Jedná se o kategorii zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19.
Do této kategorie spadají státy Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedené v ostatních kategoriích.

červené kategorii zemí se momentálně nachází:

Belgie, Bulharsko, Francie (mimo zámořské oblasti), Itálie, Irsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko (mimo zámořské oblasti), Polsko, Rakousko, Rumunskou, Německo, Švédsko, Švýcarsko, Baleárské a Kanárské ostrovy.

Před návratem z těchto zemí je nutné předložit výsledek antigenního nebo PCR testu a vyplnit příjezdový formulář. Opět platí, že maximální stáří antigenního testu je 24 hodin, u PCR testu 72 hodin. Nejpozději 5 dní po návratu je zároveň každý cestující povinen podstoupit PCR test. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci.

Cestující, kteří se do České republiky vrací z oranžové kategorie zemí, musí před návratem vyplnit Příjezdový formulář a zároveň předložit výsledek antigenního (maximálně 24 hodin starý) nebo PCR testu (maximálně 72 hodin starý). V kategorii již figuruje Finsko, Řecko, Dánsko a Norsko a nově je doplní také Azorské ostrovy.

U tmavě červené, červené a oranžové kategorie zemí zároveň platí, že zaměstnanci a studenti mají povinnost předložit výsledek testu také zaměstnavateli nebo škole, kde studují.

Osoby, které se vrátily ze zemí oranžové, červené a tmavě červené kategorie, jsou povinné nosit po dobu deseti dnů všude mimo domov zdravotnickou roušku, ideálně respirátor.

Tzv. semafor zahrnuje také kategorii zelených zemí, ve které žádná z těchto povinností neplatí.V této kategorii je momentálně zařazený Island, Vatikánský městský stát a z mimounijních států pak  Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur, Thajsko.

Seznam zemí podle míry rizika nákazy najdete zde (soubor PDF, 262 kB) .

 

16. 2. 2021

Opatření rektora č. 3/2021 k organizaci výuky v letním semestru akademického roku 2020/2021. (soubor PDF, 282 kB)

 

16. 2. 2021

Vláda ČR – Aktuální informace ohledně koronaviru:
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#nouzovy_stav

Nouzový stav:
Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 (soubor PDF, 203 kB)

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb:
Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 o přijetí krizového opatření (soubor PDF, 246 kB)

Omezení provozu škol a školských zařízení:
Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 o přijetí krizového opatření (soubor PDF, 223 kB)

Volný pohyb osob:
Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 o přijetí krizového opatření (soubor PDF, 241 kB)

 

9. 2. 2021

Dne 7. ledna 2021 přijala vláda ČR usnesení č. 13, které upravuje provoz vysokých škol od 11. ledna 2021 od 00:00 hod.

Toto usnesení v souladu se školskou částí systému PES omezuje provoz vysokých škol následujícím způsobem:

 1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
  a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  b) účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,
  c) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),
 2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1.

 

8. 2. 2021

Upozornění na pravidla týkající se vstupu na území ČR vč. návratu českých občanů ze zahraničních pobytů

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (soubor PDF, 245 kB)
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 5. února 2021 (soubor PDF, 714 kB)
Tabulka – Pravidla pro vstup na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví (soubor PDF, 1187 kB)

 

3. 2. 2021

Dovolujeme si Vás upozornit na vydání Dodatku č.1 Opatření rektora č. 10/2020 K aktuální situaci týkající se šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. Vydaný dokument naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_10_2020_k_aktualni_situaci_tykajici_se_sireni_onemocneni_covid-19_zpu/dodatek_c_1/

 

17. 12. 2020

Usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020

Usnesení vlády č. 1335 upravuje provoz VŠ v období od 21. do 23. prosince 2020 s tím, že zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje:

 1. a) na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 2. b) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,
 3. c) na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,
 4. d) na studium v doktorském studijním programu,
 5. e) na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.

Usnesení vlády č. 1336 ruší s účinností od 16. prosince 2020 pracovní povinnost studentů VŠ i v jiných SP než jenom všeobecného lékařství, které bylo zrušeno již dříve.

Usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2020 číslo 1335 (soubor PDF, 223 kB)
Usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2020 číslo 1336 (soubor PDF, 224 kB)

 

4. 12. 2020

Vláda ČR na svém nedělním zasedání dne 29. listopadu 2020 rozhodla o přechodu do nižšího stupně 3 systému hodnocení PES,
a to od čtvrtka 3. prosince 2020. Školství pak přejde na 3. stupeň PES od pondělí 7. prosince 2020.

Pro VŠ to dle přiloženého dokumentu „Opatření PES pro oblast školství“ znamená:

 • praktická/laboratorní, experimentální/umělecká výuka pro poslední ročníky ve skupinách max. 20 studentů
 • první ročníky prezenční výuka ve skupinách max. 20 studentů
 • realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia (všechny ročníky)
 • individuální konzultace, klinické stáže a praxe, sportoviště pro výuku

 

30. 11. 2020

 

30. 11. 2020

Dle sdělení MŠMT budou školy od pondělí 30. listopadu 2020 i nadále fungovat podle 4. stupně systému PES, a to i v případě, kdyby vláda ČR rozhodla o přesunu na 3. stupeň.

Opatření pro oblast vysokých škol – aktuální stupeň pohotovosti 4:

 • praktická/laboratorní, experimentální/umělecká výuka pro poslední ročníky ve skupinách max. 20 studentů
 • realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia (všechny ročníky)
 • individuální konzultace, klinické stáže a praxe, sportoviště pro výuku

 

25. 11. 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 o provozu středních a vysokých škol s účinností od 25. listopadu 2020 (soubor PDF, 223 kB)
Usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 o provozu středních a vysokých škol s účinností od 30. listopadu 2020 (soubor PDF, 224 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2020 – nošení ochranných prostředků dýchacích cest (soubor PDF, 336 kB)

 

23. 11. 2020

Opatření pro oblast vysokých škol – aktuální stupeň pohotovosti 4*:

 • praktická/laboratorní, experimentální/umělecká výuka pro poslední ročníky ve skupinách max. 20 studentů
 • realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia (všechny ročníky)
 • individuální konzultace, klinické stáže a praxe, sportoviště pro výuku

*Daný stupeň pohotovosti je platný pro celou ČR od 23.listopadu 2020.

 

19. 11. 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 16. listopadu 2020 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb (soubor PDF, 236 kB)
Usnesení vlády ČR ze dne 16. listopadu 2020 o omezení volného pohybu (soubor PDF, 234 kB)
Usnesení vlády ČR ze dne 16. listopadu 2020 o provozu středních a vysokých škol (soubor PDF, 219 kB)
Opatření PES pro oblast školství (soubor PDF, 154 kB)
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. listopadu 2020 – omezení překročení státní hranice ČR (soubor PDF, 591 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. listopadu 2020 – nošení ochranných prostředků dýchacích cest (soubor PDF, 346 kB)

 

27. 10. 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 26. října 2020 o pohybu osob (soubor PDF, 232 kB)

 

27. 10. 2020

 

26. 10. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR se ruší úřední hodiny Studijního oddělení VŠTE.

 • studijní oddělení ruší úřední hodiny, a to do odvolání, pokud je návštěva studijního oddělení nezbytně nutná, je zapotřebí se předem objednat.
 • studentům je k dispozici dezinfekce, vstup umožněný pouze s rouškou a je nutné dodržovat rozestupy 2 metry
 • student má povinnost při vstupu do budovy zaznamenat svou přítomnost na recepci VŠTE
 • student se může pohybovat pouze ve vymezených prostorech Studijního oddělení VŠTE
 • studenti přistupují na oddělení jednotlivě a dodržují rozestupy

Studijní oddělení doporučujeme navštívit pouze v nezbytně nutných případech. Veškeré informace budou studentům podávány e-mailem nebo telefonicky.

Pokud bude fyzická návštěva studenta na studijním oddělení nezbytná, prosíme o předem domluvení konkrétního termínu na e-mailu: studijnioddeleni@mail.vstecb.cz.

Potvrzení o studiu na akademický rok 2020/2021 bude možné vystavit od 5.10. 2020, bude možné zažádat o zaslání elektronickou formou. V tomto případě bude potvrzení o studiu vždy zasláno na Váš školní e-mail.

Děkujeme, že nastavená pravidla respektujete.

Tým Studijního oddělení VŠTE

 

23. 10. 2020

 

22. 10. 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 21/10/2020 o přijetí krizových opatření:

 

16. 10. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolujeme si Vás informovat o zavedení elektronického potvrzení o studiu, které si snadno vygenerujete v Informačním systému VŠTE. Návod, jak jej získat naleznete v následujícím odkazu:

Potvrzení o studiu si můžete vygenerovat pouze pro aktuální semestr. Každé potvrzení bude mít QR kód, který umožňuje rychlé ověření jeho platnosti. Toto potvrzení o studiu je použitelné pro orgány veřejné moci i pro všechny možné soukromoprávní účely. Potvrzení se dá použít v původní elektronické formě i ve formě listiny.

 

14. 10. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR je Studijní oddělení VŠTE přístupné pouze za následujících podmínek:

 • studijní oddělení má otevřeno dle aktuálních úředních hodin od pondělí do čtvrtka (8:00- 10:00)  – (13:00 – 15:00).
 • studentům je k dispozici dezinfekce, vstup umožněný pouze s rouškou a je nutné dodržovat rozestupy 2 metry
 • student má povinnost při vstupu do budovy zaznamenat svou přítomnost na recepci VŠTE
 • student se může pohybovat pouze ve vymezených prostorech Studijního oddělení VŠTE
 • studenti přistupují na oddělení jednotlivě a dodržují rozestupy

Studijní oddělení doporučujeme navštívit pouze v nezbytně nutných případech. Veškeré informace budou studentům podávány e-mailem nebo telefonicky.

Pokud bude fyzická návštěva studenta na studijním oddělení nezbytná, prosíme o předem domluvení konkrétního termínu na e-mailu: studijnioddeleni@mail.vstecb.cz.

Potvrzení o studiu na akademický rok 2020/2021 bude možné vystavit od 5.10. 2020, bude možné zažádat o zaslání elektronickou formou. V tomto případě bude potvrzení o studiu vždy zasláno na Váš školní e-mail.

Děkujeme, že nastavená pravidla respektujete.

Tým Studijního oddělení VŠTE

 

13. 10. 2020

Usnesení vlády České republiky ze dne 8. 10. 2020 o přijetí krizového opatření s účinností od 12. do 25. října 2020 o omezení provozu škol (soubor PDF, 150 kB)

 

13. 10. 2020

Dovolujeme si vás upozornit na vydání následujícího dodatku.

Dodatek č. 1 opatření rektora č. 13/2020 K organizaci výuky v zimním semestru akademického roku 2021/2022. Vydaný dokument naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_13_2020_k_organizaci_vyuky_v_zs_ar_2020_2021/dodatek_c_1/

Aktuální znění naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_13_2020_k_organizaci_vyuky_v_zs_ar_2020_2021/aktualni_zneni_normy/

 

12. 10. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR je Studijní oddělení VŠTE přístupné pouze za následujících podmínek:

 • studijní oddělení má otevřeno dle aktuálních úředních hodin ÚT a ČT od 8:00 do 10:00. 
 • studentům je k dispozici dezinfekce, vstup umožněný pouze s rouškou a je nutné dodržovat rozestupy 2 metry
 • student má povinnost při vstupu do budovy zaznamenat svou přítomnost na recepci VŠTE
 • student se může pohybovat pouze ve vymezených prostorech Studijního oddělení VŠTE
 • studenti přistupují na oddělení jednotlivě a dodržují rozestupy

Studijní oddělení doporučujeme navštívit pouze v nezbytně nutných případech. Veškeré informace budou studentům podávány e-mailem nebo telefonicky.

Pokud bude fyzická návštěva studenta na studijním oddělení nezbytná, prosíme o předem domluvení konkrétního termínu na e-mailu: studijnioddeleni@mail.vstecb.cz.

Potvrzení o studiu na akademický rok 2020/2021 bude možné vystavit od 5.10. 2020, bude možné zažádat o zaslání elektronickou formou. V tomto případě bude potvrzení o studiu vždy zasláno na Váš školní e-mail.

Děkujeme, že nastavená pravidla respektujete.

 

1. 10. 2020

Vážení studenti,

v souvislosti s aktuálním vývojem epidemie koronaviru a vyhlášeným nouzovým stavem od 5.10.2020 si Vás dovolujeme informovat o omezení úředních hodin administrativního centra (studijního oddělení a centra celoživotního vzdělávání) a pedagogických oddělení na úterý a čtvrtek od 8:00 do 10:00 h.

Jednotlivá oddělení doporučujeme navštívit pouze v nezbytně nutných případech. Veškeré informace budou studentům podávány e-mailem nebo telefonicky.

Potvrzení o studium na akademický rok 2020/2021 bude možné vystavit od 5.10. 2020, bude možné zažádat o zaslání elektronickou formou. V tomto případě bude potvrzení o studiu vždy zasláno na Váš školní e-mail.

 

30. 9. 2020

Dovolujeme si Vás upozornit na vydání následujícího Opatření rektora č. 14/2020 K úpravě stravování zaměstnanců VŠTE, které je vydáno s ohledem na doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, a s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci v ČR s účinností od 1. 10. 2020.

Opatření rektora č. 14/2020 K úpravě stravování zaměstnanců VŠTE. Vydaný dokument naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_14_2020_k_uprave_stravovani_zamestnancu_vste/

 

24.9 2020

Doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vysokým školám na území Jihočeského kraje a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. (soubor PDF, 315 kB)

 

22. 9. 2020

Dovolujeme si Vás upozornit na vydání následujících vnitřních norem: Opatření rektora č. 12/2020 K minimalizaci šíření onemocnění COVID-19 a Opatření rektora č. 13/2020 K organizaci výuky v zimním semestru Akademického roku 2020/2021, která jsou vydána s ohledem na doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, a s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci v ČR.

Opatření rektora č. 12/2020 K minimalizaci šíření onemocnění COVID-19. Vydaný dokument naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_12_2020_k_minimalizaci_sireni_onemocneni_covid-19/

Opatření rektora č. 13/2020 K organizaci výuky v zimním semestru Akademického roku 2020/2021. Vydaný dokument naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_13_2020_k_organizaci_vyuky_v_zs_ar_2020_2021/

 

14.9.2020  

Dovolujeme si Vás upozornit na vydání Opatření rektora č. 10/2020 K aktuální situaci týkající se šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. Vydaný dokument naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_10_2020_k_aktualni_situaci_tykajici_se_sireni_onemocneni_covid-19_zpu/

Z důvodu aktuální situace týkající se šíření onemocnění COVID-19, dochází ke zrušení promocí ve dnech 1. – 2. 10. 2020.
Ostatní termíny Harmonogramu akademického roku 2019/2020 zůstávají nezměněny, aktuální znění naleznete pod následujícím odkazem: https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/319186/harmonogram_akademickeho_roku_2019_2020/aktualni_zneni_normy/AZ_Harm
onogram_AR_2019-2020.pdf

19. 11. 2021 – Vyjádření rektora VŠTE k návratu do prezenční výuky

 

Vážené studentky, vážení studenti, na základě dnešního jednání Krizového štábu VŠTE a pominutí objektivních důvodů pro nastavení online výuky přistupujeme od pondělí 22. 11. 2021 opětovně k prezenční výuce. Více informací naleznete ZDE

 

Aktuální opatření koronavirus

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích vydává opatření k aktuální situaci týkající se šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. VŠTE se řídí účinnými právními předpisy a usneseními a opatřeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné správy, učiněnými v souvislosti s pandemií COVID-19, v jejich aktuálním znění a v návaznosti na ně přijímá a aktualizuje nezbytná opatření.

 

Byl jsem pozitivně testován na Koronavirus

V případě, že student, zaměstnanec nebo návštěvník byl pozitivně testován na Koronavirus a zároveň se v poslední době pohyboval v areálu VŠTE, je tato osoba povinna nahlásit tuto skutečnost na podatelnu prostřednictvím telefonu +420 387 842 111 nebo e-mailu covid@mail.vstecb.cz. Při informování osoba uvede, kdy se v areálu nacházela a jaké místnosti navštívila, případně s jakými osobami byla v kontaktu na dobu delší než 15 min.

 

Odkazy na důležité weby

 

Aktuality:

19. 11. 2021

16. 11. 2021

Covid aktualizace

Vážené studentky, vážení studenti,

na základě dnešního jednání Krizového štábu VŠTE a pominutí objektivních důvodů pro nastavení online výuky přistupujeme od pondělí 22. 11. 2021 opětovně k prezenční výuce.

Více informací naleznete zde.

 

2. 11. 2021

Covid aktualizace

POZOR! Od pondělí 8. listopadu přecházíme na online výuku.

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace přechází Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích od 8. 11. 2021 na online výuku. Všechny informace najdete zde.

 

27. 10. 2021

Vážené studentky, vážení studenti

dovoluji si Vám zaslat aktuální informace k epidemii koronaviru, prosím o přečtení a respektování níže uvedených opatření.

ZÁROVĚN SI VÁS DOVOLUJI POŽÁDÁT O ČIPOVÁNÍ DOCHÁZKY  TAKÉ U VŠECH PŘEDNÁŠEK, ABYCHOM VÁS V PŘÍPADĚ NAHLÁŠENÍ STUDENTA S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM PCR TESU MOHLI KONTAKTOVAT.

Aktuální opatření COVID-19

 • od 25. října je nutné používat respirátor ve všech vnitřních prostorech staveb (např. prodejny, provozovny služeb, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, mezinárodní letiště, vysoká škola nebo jiné školské zařízení, muzeum, galerie, hrady, zámky, taneční, herní a podobné společenské kluby, diskotéky) mimo bydliště nebo místo ubytování, a to v případě, že v tomto místě dochází k přítomností alespoň 2 osob, které od sebe nejsou minimálně 1,5 metru a nejedná se o členy jedné domácnosti
 • i nadále samozřejmě platí povinnost míst zakrytá ústa a nos respirátorem ve veřejné dopravě
 • od 1. 11. dochází ke změně a povinnost mít respirátor se nevztahuje na pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávací aktivity, jsou-li plně očkováni, anebo charakter vzdělávací aktivity neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv) a dodržují vzdálenost aspoň 1,5 metru od ostatních
 • rovněž se od 1.11. nevztahuje povinnost mít respirátor:
  • při zkoušce ve škole, ovšem pouze za předpokladu, že odstup od všech přítomných osob činí alespoň 1,5 metru
  • pro ubytované studenty při pobytu v pokoji (pro společné prostory ale nařízení platí dál) v internátě apod.

Závěrem si Vás dovolujeme  informovat, že na recepci VŠTE Okružní i na recepci VŠTE Nemanická jsou k dispozici zdarma respirátory a antigenní testy, jejichž zásoby budou po celou dobu trvání zvýšeného rizika doplňovány.

Dbejte, prosím, zvýšených hygienických standardů, v areálu školy jsou rozmístěny dezinfekční prostředky, které je třeba využívat.

Dále upozorňujeme, že je povinností studentů průběžně kontrolovat školní e-mailovou schránku a odpovídat na případné telefonáty, sledovat mimořádná opatření na Úřední desce VŠTE a webových stránkách VŠTE – viz např. https://www.vstecb.cz/koronavirus/

Připomínáme rovněž, že student má vůči škole ohlašovací povinnost – v případě pozitivního testu na SARS-COV-2 je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit VŠTE prostřednictvím e-mailu  covid@mail.vstecb.cz.

V případě, že bude na VŠTE nahlášen student s pozitivním výsledkem PCR testu, budou studenti z dotčených studijních skupin kontaktováni prostřednictvím SMS informací k dalšímu postupu.

Děkujeme, že výše uvedené informace berete na vědomí a prosíme Vás o jejich dodržování.

Tým Studijního oddělení

 

27. 10. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest od 1. listopadu (soubor PDF, 407 kB)

 

17. 9. 2021

Opatření rektora č. 22/2021 k organizaci výuky v zimním semestru akademického roku 2021/2022 (soubor PDF, 459 kB)

 

20. 7. 2021

Režimová opatření po návratu z ciziny (soubor PDF, 94 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV 2 od 1. září (soubor PDF, 219 kB)

 

1. 7. 2021

Nová mimořádná opatření upravující provoz vysokých škol s platností od 1. 7. 2021 (soubor PDF, 411 kB)

 

23. 6. 2021

Změny v mimořádných opatřených týkajících se provozu vysokých škol (soubor PDF, 410 kB)

 

10. 6. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 8. 6. 2021 do odvolání (soubor PDF, 192 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021 do odvolání (soubor PDF, 246 kB)
Zrušení mimořádného opatření o povinném testování s účinností od 1. 7. 2021 (soubor PDF, 118 kB)

 

 

17. 5. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 17. května (soubor PDF, 259 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činným, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s účinností od 15. května (soubor PDF, 201 kB)

 

27. 4. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení obchodů a služeb s účinností od 26. 4. 2021 (soubor PDF, 942 kB)
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy (soubor PDF, 278 kB)

 

20. 4. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování studentů vysokých škol (soubor PDF, 372 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol (soubor PDF, 213 kB)

 

29. 3. 2021

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu (soubor PDF, 202 kB)
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (soubor PDF, 204 kB)

 

19. 3. 2021

Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb DOCX – (soubor DOCX, 150kB)
Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče (soubor DOCX, 150kB)
Prodloužení krizových opatření do 28. března (soubor DOCX, 152kB)
Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb (soubor DOCX, 160kB)
Krizové opatření o omezení volného pohybu (soubor DOCX, 160kB)
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest (soubor DOCX, 52kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců ve školách určených pro děti zaměstnanců IZS (soubor DOCX, 55kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů (soubor DOCX, 19kB)

 

11. 3. 2021

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zvláštních oprávněních veřejných a soukromých vysokých škol při mimořádné situaci (soubor PDF, 386 kB)

 

4. 3. 2021
Mimořádné opatření (soubor PDF, 151 kB) – nařízení izolace a karantény s účinností od 3. 3. 2021 do odvolání
Usnesení vlády České republiky (soubor PDF, 217 kB) o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb.
Usnesení vlády České republiky (soubor PDF, 135 kB) o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 115/2021 Sb.

 

3. 3. 2021

Usnesení vlády České republiky č. 196: čj. 216/21 (soubor PDF, 132 kB) – Vyhlášení nouzového stavu od 27. února do 28. března 2021 (důvody pro vyhlášení nouzového stavu (soubor PDF, 664 kB)  popis epidemiologické situace (soubor PDF, 2977 kB) )

 

1. 3. 2021

Mimořádné opatření k rouškám a respirátorům
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje toto mimořádné opatření:

Všem osobám se s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:

  1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
  2. na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

 1. Všem osobám se s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky nebo obdobné prostředky naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:
  1. a)    ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
  2. i)     prodejna,
  3. ii)    provozovna služeb,
  4. iii)   zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče,
  5. iv)   zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
  6. v)    mezinárodní letiště,
  7. b)    v prostředcích veřejné dopravy,
  8. c)    na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
  9. d)    v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,

s výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky uvedené v bodu 1.

Ze zákazu je v bodě 3. uvedena celá řada výjimek – písmena a) až x). Upozorňujeme především na písmeno n) (zákaz se nevztahuje na) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,

V bodě 4 je uvedena výjimka: V období ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného v bodu 1 používat na místech uvedených v bodu 1 i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání (soubor PDF, 250 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – izolace a karanténa s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání (soubor PDF, 150 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – vystavení certifikátu o dokončení očkování v ISIN (soubor PDF, 124 kB)

 

23. 2. 2021

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Od pondělí 22. února se do červené kategorie zemí přesouvají Baleárské ostrovy, Azorské ostrovy budou v oranžové kategorii.
Vzhledem k výskytu nových mutací onemocnění covid-19 a komunitnímu šíření napříč Evropou ECDC doporučuje, aby všechny osoby v případě, že to není nezbytně nutné, cestování odložily.

Mapa koronavirus - Evropa

Při návratu z tmavě červené kategorie zemí bude nutné vyplnit Příjezdový formulář a předložit výsledek PCR testu před vstupem na území ČR.
Antigenní test může být maximálně 24 hodin starý, u PCR testu je maximální stáří 72 hodin. Následně je povinné podstoupit druhý PCR test v ČR, nejdříve však 5. den od vstupu.
Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. Jedná se o kategorii zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19.
Do této kategorie spadají státy Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedené v ostatních kategoriích.

červené kategorii zemí se momentálně nachází:

Belgie, Bulharsko, Francie (mimo zámořské oblasti), Itálie, Irsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko (mimo zámořské oblasti), Polsko, Rakousko, Rumunskou, Německo, Švédsko, Švýcarsko, Baleárské a Kanárské ostrovy.

Před návratem z těchto zemí je nutné předložit výsledek antigenního nebo PCR testu a vyplnit příjezdový formulář. Opět platí, že maximální stáří antigenního testu je 24 hodin, u PCR testu 72 hodin. Nejpozději 5 dní po návratu je zároveň každý cestující povinen podstoupit PCR test. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci.

Cestující, kteří se do České republiky vrací z oranžové kategorie zemí, musí před návratem vyplnit Příjezdový formulář a zároveň předložit výsledek antigenního (maximálně 24 hodin starý) nebo PCR testu (maximálně 72 hodin starý). V kategorii již figuruje Finsko, Řecko, Dánsko a Norsko a nově je doplní také Azorské ostrovy.

U tmavě červené, červené a oranžové kategorie zemí zároveň platí, že zaměstnanci a studenti mají povinnost předložit výsledek testu také zaměstnavateli nebo škole, kde studují.

Osoby, které se vrátily ze zemí oranžové, červené a tmavě červené kategorie, jsou povinné nosit po dobu deseti dnů všude mimo domov zdravotnickou roušku, ideálně respirátor.

Tzv. semafor zahrnuje také kategorii zelených zemí, ve které žádná z těchto povinností neplatí.V této kategorii je momentálně zařazený Island, Vatikánský městský stát a z mimounijních států pak  Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur, Thajsko.

Seznam zemí podle míry rizika nákazy najdete zde (soubor PDF, 262 kB) .

 

16. 2. 2021

Opatření rektora č. 3/2021 k organizaci výuky v letním semestru akademického roku 2020/2021. (soubor PDF, 282 kB)

 

16. 2. 2021

Vláda ČR – Aktuální informace ohledně koronaviru:
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#nouzovy_stav

Nouzový stav:
Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 (soubor PDF, 203 kB)

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb:
Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 o přijetí krizového opatření (soubor PDF, 246 kB)

Omezení provozu škol a školských zařízení:
Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 o přijetí krizového opatření (soubor PDF, 223 kB)

Volný pohyb osob:
Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 o přijetí krizového opatření (soubor PDF, 241 kB)

 

9. 2. 2021

Dne 7. ledna 2021 přijala vláda ČR usnesení č. 13, které upravuje provoz vysokých škol od 11. ledna 2021 od 00:00 hod.

Toto usnesení v souladu se školskou částí systému PES omezuje provoz vysokých škol následujícím způsobem:

 1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
  a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  b) účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,
  c) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),
 2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1.

 

8. 2. 2021

Upozornění na pravidla týkající se vstupu na území ČR vč. návratu českých občanů ze zahraničních pobytů

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (soubor PDF, 245 kB)
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 5. února 2021 (soubor PDF, 714 kB)
Tabulka – Pravidla pro vstup na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví (soubor PDF, 1187 kB)

 

3. 2. 2021

Dovolujeme si Vás upozornit na vydání Dodatku č.1 Opatření rektora č. 10/2020 K aktuální situaci týkající se šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. Vydaný dokument naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_10_2020_k_aktualni_situaci_tykajici_se_sireni_onemocneni_covid-19_zpu/dodatek_c_1/

 

17. 12. 2020

Usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020

Usnesení vlády č. 1335 upravuje provoz VŠ v období od 21. do 23. prosince 2020 s tím, že zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje:

 1. a) na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 2. b) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,
 3. c) na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,
 4. d) na studium v doktorském studijním programu,
 5. e) na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.

Usnesení vlády č. 1336 ruší s účinností od 16. prosince 2020 pracovní povinnost studentů VŠ i v jiných SP než jenom všeobecného lékařství, které bylo zrušeno již dříve.

Usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2020 číslo 1335 (soubor PDF, 223 kB)
Usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2020 číslo 1336 (soubor PDF, 224 kB)

 

4. 12. 2020

Vláda ČR na svém nedělním zasedání dne 29. listopadu 2020 rozhodla o přechodu do nižšího stupně 3 systému hodnocení PES,
a to od čtvrtka 3. prosince 2020. Školství pak přejde na 3. stupeň PES od pondělí 7. prosince 2020.

Pro VŠ to dle přiloženého dokumentu „Opatření PES pro oblast školství“ znamená:

 • praktická/laboratorní, experimentální/umělecká výuka pro poslední ročníky ve skupinách max. 20 studentů
 • první ročníky prezenční výuka ve skupinách max. 20 studentů
 • realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia (všechny ročníky)
 • individuální konzultace, klinické stáže a praxe, sportoviště pro výuku

 

30. 11. 2020

 

30. 11. 2020

Dle sdělení MŠMT budou školy od pondělí 30. listopadu 2020 i nadále fungovat podle 4. stupně systému PES, a to i v případě, kdyby vláda ČR rozhodla o přesunu na 3. stupeň.

Opatření pro oblast vysokých škol – aktuální stupeň pohotovosti 4:

 • praktická/laboratorní, experimentální/umělecká výuka pro poslední ročníky ve skupinách max. 20 studentů
 • realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia (všechny ročníky)
 • individuální konzultace, klinické stáže a praxe, sportoviště pro výuku

 

25. 11. 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 o provozu středních a vysokých škol s účinností od 25. listopadu 2020 (soubor PDF, 223 kB)
Usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 o provozu středních a vysokých škol s účinností od 30. listopadu 2020 (soubor PDF, 224 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2020 – nošení ochranných prostředků dýchacích cest (soubor PDF, 336 kB)

 

23. 11. 2020

Opatření pro oblast vysokých škol – aktuální stupeň pohotovosti 4*:

 • praktická/laboratorní, experimentální/umělecká výuka pro poslední ročníky ve skupinách max. 20 studentů
 • realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia (všechny ročníky)
 • individuální konzultace, klinické stáže a praxe, sportoviště pro výuku

*Daný stupeň pohotovosti je platný pro celou ČR od 23.listopadu 2020.

 

19. 11. 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 16. listopadu 2020 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb (soubor PDF, 236 kB)
Usnesení vlády ČR ze dne 16. listopadu 2020 o omezení volného pohybu (soubor PDF, 234 kB)
Usnesení vlády ČR ze dne 16. listopadu 2020 o provozu středních a vysokých škol (soubor PDF, 219 kB)
Opatření PES pro oblast školství (soubor PDF, 154 kB)
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. listopadu 2020 – omezení překročení státní hranice ČR (soubor PDF, 591 kB)
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. listopadu 2020 – nošení ochranných prostředků dýchacích cest (soubor PDF, 346 kB)

 

27. 10. 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 26. října 2020 o pohybu osob (soubor PDF, 232 kB)

 

27. 10. 2020

 

26. 10. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR se ruší úřední hodiny Studijního oddělení VŠTE.

 • studijní oddělení ruší úřední hodiny, a to do odvolání, pokud je návštěva studijního oddělení nezbytně nutná, je zapotřebí se předem objednat.
 • studentům je k dispozici dezinfekce, vstup umožněný pouze s rouškou a je nutné dodržovat rozestupy 2 metry
 • student má povinnost při vstupu do budovy zaznamenat svou přítomnost na recepci VŠTE
 • student se může pohybovat pouze ve vymezených prostorech Studijního oddělení VŠTE
 • studenti přistupují na oddělení jednotlivě a dodržují rozestupy

Studijní oddělení doporučujeme navštívit pouze v nezbytně nutných případech. Veškeré informace budou studentům podávány e-mailem nebo telefonicky.

Pokud bude fyzická návštěva studenta na studijním oddělení nezbytná, prosíme o předem domluvení konkrétního termínu na e-mailu: studijnioddeleni@mail.vstecb.cz.

Potvrzení o studiu na akademický rok 2020/2021 bude možné vystavit od 5.10. 2020, bude možné zažádat o zaslání elektronickou formou. V tomto případě bude potvrzení o studiu vždy zasláno na Váš školní e-mail.

Děkujeme, že nastavená pravidla respektujete.

Tým Studijního oddělení VŠTE

 

23. 10. 2020

 

22. 10. 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 21/10/2020 o přijetí krizových opatření:

 

16. 10. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolujeme si Vás informovat o zavedení elektronického potvrzení o studiu, které si snadno vygenerujete v Informačním systému VŠTE. Návod, jak jej získat naleznete v následujícím odkazu:

Potvrzení o studiu si můžete vygenerovat pouze pro aktuální semestr. Každé potvrzení bude mít QR kód, který umožňuje rychlé ověření jeho platnosti. Toto potvrzení o studiu je použitelné pro orgány veřejné moci i pro všechny možné soukromoprávní účely. Potvrzení se dá použít v původní elektronické formě i ve formě listiny.

 

14. 10. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR je Studijní oddělení VŠTE přístupné pouze za následujících podmínek:

 • studijní oddělení má otevřeno dle aktuálních úředních hodin od pondělí do čtvrtka (8:00- 10:00)  – (13:00 – 15:00).
 • studentům je k dispozici dezinfekce, vstup umožněný pouze s rouškou a je nutné dodržovat rozestupy 2 metry
 • student má povinnost při vstupu do budovy zaznamenat svou přítomnost na recepci VŠTE
 • student se může pohybovat pouze ve vymezených prostorech Studijního oddělení VŠTE
 • studenti přistupují na oddělení jednotlivě a dodržují rozestupy

Studijní oddělení doporučujeme navštívit pouze v nezbytně nutných případech. Veškeré informace budou studentům podávány e-mailem nebo telefonicky.

Pokud bude fyzická návštěva studenta na studijním oddělení nezbytná, prosíme o předem domluvení konkrétního termínu na e-mailu: studijnioddeleni@mail.vstecb.cz.

Potvrzení o studiu na akademický rok 2020/2021 bude možné vystavit od 5.10. 2020, bude možné zažádat o zaslání elektronickou formou. V tomto případě bude potvrzení o studiu vždy zasláno na Váš školní e-mail.

Děkujeme, že nastavená pravidla respektujete.

Tým Studijního oddělení VŠTE

 

13. 10. 2020

Usnesení vlády České republiky ze dne 8. 10. 2020 o přijetí krizového opatření s účinností od 12. do 25. října 2020 o omezení provozu škol (soubor PDF, 150 kB)

 

13. 10. 2020

Dovolujeme si vás upozornit na vydání následujícího dodatku.

Dodatek č. 1 opatření rektora č. 13/2020 K organizaci výuky v zimním semestru akademického roku 2021/2022. Vydaný dokument naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_13_2020_k_organizaci_vyuky_v_zs_ar_2020_2021/dodatek_c_1/

Aktuální znění naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_13_2020_k_organizaci_vyuky_v_zs_ar_2020_2021/aktualni_zneni_normy/

 

12. 10. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR je Studijní oddělení VŠTE přístupné pouze za následujících podmínek:

 • studijní oddělení má otevřeno dle aktuálních úředních hodin ÚT a ČT od 8:00 do 10:00. 
 • studentům je k dispozici dezinfekce, vstup umožněný pouze s rouškou a je nutné dodržovat rozestupy 2 metry
 • student má povinnost při vstupu do budovy zaznamenat svou přítomnost na recepci VŠTE
 • student se může pohybovat pouze ve vymezených prostorech Studijního oddělení VŠTE
 • studenti přistupují na oddělení jednotlivě a dodržují rozestupy

Studijní oddělení doporučujeme navštívit pouze v nezbytně nutných případech. Veškeré informace budou studentům podávány e-mailem nebo telefonicky.

Pokud bude fyzická návštěva studenta na studijním oddělení nezbytná, prosíme o předem domluvení konkrétního termínu na e-mailu: studijnioddeleni@mail.vstecb.cz.

Potvrzení o studiu na akademický rok 2020/2021 bude možné vystavit od 5.10. 2020, bude možné zažádat o zaslání elektronickou formou. V tomto případě bude potvrzení o studiu vždy zasláno na Váš školní e-mail.

Děkujeme, že nastavená pravidla respektujete.

 

1. 10. 2020

Vážení studenti,

v souvislosti s aktuálním vývojem epidemie koronaviru a vyhlášeným nouzovým stavem od 5.10.2020 si Vás dovolujeme informovat o omezení úředních hodin administrativního centra (studijního oddělení a centra celoživotního vzdělávání) a pedagogických oddělení na úterý a čtvrtek od 8:00 do 10:00 h.

Jednotlivá oddělení doporučujeme navštívit pouze v nezbytně nutných případech. Veškeré informace budou studentům podávány e-mailem nebo telefonicky.

Potvrzení o studium na akademický rok 2020/2021 bude možné vystavit od 5.10. 2020, bude možné zažádat o zaslání elektronickou formou. V tomto případě bude potvrzení o studiu vždy zasláno na Váš školní e-mail.

 

30. 9. 2020

Dovolujeme si Vás upozornit na vydání následujícího Opatření rektora č. 14/2020 K úpravě stravování zaměstnanců VŠTE, které je vydáno s ohledem na doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, a s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci v ČR s účinností od 1. 10. 2020.

Opatření rektora č. 14/2020 K úpravě stravování zaměstnanců VŠTE. Vydaný dokument naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_14_2020_k_uprave_stravovani_zamestnancu_vste/

 

24.9 2020

Doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vysokým školám na území Jihočeského kraje a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. (soubor PDF, 315 kB)

 

22. 9. 2020

Dovolujeme si Vás upozornit na vydání následujících vnitřních norem: Opatření rektora č. 12/2020 K minimalizaci šíření onemocnění COVID-19 a Opatření rektora č. 13/2020 K organizaci výuky v zimním semestru Akademického roku 2020/2021, která jsou vydána s ohledem na doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, a s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci v ČR.

Opatření rektora č. 12/2020 K minimalizaci šíření onemocnění COVID-19. Vydaný dokument naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_12_2020_k_minimalizaci_sireni_onemocneni_covid-19/

Opatření rektora č. 13/2020 K organizaci výuky v zimním semestru Akademického roku 2020/2021. Vydaný dokument naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_13_2020_k_organizaci_vyuky_v_zs_ar_2020_2021/

 

14.9.2020  

Dovolujeme si Vás upozornit na vydání Opatření rektora č. 10/2020 K aktuální situaci týkající se šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. Vydaný dokument naleznete pod následujícím odkazem:
https://is.vstecb.cz/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_c_10_2020_k_aktualni_situaci_tykajici_se_sireni_onemocneni_covid-19_zpu/

Z důvodu aktuální situace týkající se šíření onemocnění COVID-19, dochází ke zrušení promocí ve dnech 1. – 2. 10. 2020.
Ostatní termíny Harmonogramu akademického roku 2019/2020 zůstávají nezměněny, aktuální znění naleznete pod následujícím odkazem: https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/319186/harmonogram_akademickeho_roku_2019_2020/aktualni_zneni_normy/AZ_Harm
onogram_AR_2019-2020.pdf