Od pondělí 8. listopadu 2021 přecházíme na online výuku

covid

Co se mění od 8. listopadu?

Všechny přednášky a semináře budou probíhat výhradně online přes aplikaci MS Teams. Platí pro všechny studenty VŠTE, jak prezenční, tak kombinované formy. Pro výuku se používá platforma MS Teams a v individuálních případech aplikace Zoom. Výuka bude probíhat v reálném čase dle stávajícího rozvrhu.

Kompletní opatření rektora k organizaci výuky v zimním semestru 2021/2022 naleznete zde. (soubor PDF, 164 kB)

 

Nejčastější otázky a odpovědi

Jak se připojím k online výuce?
Stáhněte si na své zařízení MS Teams, přihlaste se pomocí školního emailu (v podobě „UČO@mail.vstecb.cz”) a sekundárního hesla. Do skupiny / do hodiny se přihlásíte pomocí kódu nebo odkazu, který vám do e-mailu pošle vyučující. Pokud vám tento postup nefunguje, obraťte se na svého vyučujícího. Detailní návod, jak si nainstalovat MS Teams (soubor PDF, 265 kB)

Videonávod „Jak pracovat s MS Teams z pohledu studenta“

Videonávod „Jak pracovat s MS Teams z pohledu učitele“

Co mám dělat, když mi nefunguje odkaz na přihlášení?
Kontaktujte svého vyučujícího a požádejte o nový odkaz. Všechny kontakty najdete v Informačním systému na webu vstecb.cz.

Je možné přehrát si záznam přednášek zpětně?
Záleží na vyučujícím, zda bude svoji přednášku nahrávat, bude řešeno individuálně u konkrétních přednášek.

Co mám dělat, když doma nemám počítač s internetovým připojením?
Na VŠTE budou k dispozici počítačové učebny D315, D316 a E2. Je nutné v učebnách nosit respirátory a dodržovat rozestupy. Není nutné rezervovat si počítače ani časy.

Jak bude fungovat Studijní oddělení?
Studijní a pedagogická oddělení ústavů fungují standardně dle aktuálních úředních hodin. Téměř vše, co potřebujete vyřešit, lze udělat online: potvrzení o studiu, žádost o uznání tělesné výchovy, dodání dokumentů (můžete je také nechat na recepci nebo poslat poštou).

Jak to bude s odevzdáváním diplomových prací?
Bude upřesněno zástupcem ředitele pro pedagogickou činnost v průběhu příštího týdne.

Jak budou probíhat zkoušky? 
Zkoušky probíhají v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠTE, a to následujícími způsoby, které reflektují situaci:

  1. online prostřednictvím IS VŠTE v podobě “odpovědníků”;
  2. online v rámci platformy MS Teams, kdy o tomto způsobu plnění musí být pořízen buď audio či video záznam;
  3. formou zpracování seminární práce nebo eseje na předem stanovené téma.

Jak budou probíhat státní závěrečné zkoušky a obhajoby?
Státní závěrečné zkoušky budou probíhat podle pravidel stanovených Studijním a zkušebním řádem VŠTE kontaktní formou v termínech daných platným Harmonogramem akademického roku 2021/2022 a v mimořádných termínech stanovených Ústavem. V případě písemné zkoušky může být v místnosti maximálně 15 studentů najednou.

Bude se stále vyplácet ubytovací stipendium?
Ano, nic se nemění.

Jaký bude provoz univerzitní knihovny?
Provoz knihovny se zatím nemění.

Budou probíhat konzultační hodiny?
Ano, po domluvě s vyučujícím je možné přijít do areálu na konzultaci. Je nutné ohlásit se na recepci.

Jak bude probíhat U3V?
Vzhledem k malému počtu studentů a dodržování protiepidemických pravidel probíhá výuka normálně.

Pokud bydlím na koleji, budu se muset testovat?
VŠTE poskytuje ubytování studentovi na koleji za podmínky prokázání, že v posledních 180 dnech prodělal nemoc COVID-19, že je v režimu 14 dní po dokončené vakcinaci, nebo pokud na místě podstoupí rychlý antigenní test. V případě prokazování testem je potřeba tuto skutečnost opětovně dokládat každých 7 dní.

Jak bude fungovat menza?
Fungování menzy zatím není omezeno.

Jak je to se studentskými akcemi?
Současná opatření umožňují konání akcí při dodržení hygienických opatření. Řiďte se pokyny organizátorů. Děkujeme za spolupráci.

Bude sledovaná docházka při online výuce?
Povinnost navštěvovat semináře nadále trvá. Student by se měl přihlásit do virtuální učebny do 15 minut od začátku hodiny dle stávajícího rozvrhu. Pokud máte doma problém s připojením na internet, ve škole budou k dispozici počítače s internetovým připojením.

Na VŠTE budou k dispozici počítačové učebny D315, D316 a E2. Je nutné v učebnách nosit respirátory a dodržovat rozestupy. Není nutné rezervovat si počítače ani časy.