Bezbariérové centrum VŠTE

Logo Bezbariérového centraCentrum podpory znevýhodněných studentů

Na naší škole máme za cíl umožnit všem studentům a uchazečům o studium, bez ohledu na povahu a stupeň jejich postižení, rovný přístup ke studiu. Jsme připraveni uvítat znevýhodněné studenty a vyjít vstříc jejich individuálním potřebám.

 

Nabídka našich podpůrných služeb je určena studentům

  • se zrakovým postižením,
  • se sluchovým postižením,
  • s pohybovým postižením,
  • se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie,..),
  • s chronickým onemocněním,
  • s psychickými poruchami,
  • s poruchami autistického spektra.

Bezbariérové centrum VŠTE

Pomůžeme Vám se studiem ve všech studijních programech.

Studentům s pohybovým postižením připravíme studijní plán tak, aby se pohybovali pouze v bezbariérových prostorách školy.

Naše Centrum Bez bariér nabízí poradenství při výběru studijního programu pro uchazeče a pomáhá přizpůsobit formu studia specifickým potřebám studenta. Může například domluvit více času při písemném zkoušení, při odevzdávání seminárních prací anebo možnost skládat zkoušky ústní formou.

Vycházíme vstříc potřebám znevýhodněných studentů například digitalizací studijních textů, dostupností technického vybavení a pomůcek i možností individuálního studijního plánu.

Pokud potřebujete víc informací, zavolejte nám anebo napište.

Kateřina Tajanovská
Podat přihláškuE-mail: tajanovska@mail.vstecb.cz
Telefon: 380 070 229
Mobil: +420 778 421 592