Dobíhající studijní obory

Bakalářské obory (Bc.)

Ekonomika podniku

Ekonomika podnikuStudium oboru Ekonomika podniku je nabízeno v prezenční i kombinované formě. Je zaměřeno na ekonomiku a řízení jednotlivých funkcí podniku a poskytuje vedle základních teoretických znalostí z ekonomie, podnikové ekonomiky a řízení, marketingu, finančního řízení, účetnictví, řízení obchodních činností a dalších odborných předmětů zejména osvojení si praktických dovedností v seminářích z těchto odborných předmětů. Další informace o oboru Ekonomika podniku…

Strojírenství

Strojírenství

Cílem tříletého bakalářského studijního oboru Strojírenství je výchova odborně zdatných, prakticky vybavených, profesně orientovaných odborníků v oblasti konstrukce strojů a technologie výroby. Profil absolventa studijního programu Strojírenství je sestaven tak, aby absolventi byli připravováni pro navrhování konstrukcí a mechanismů s počítačovou podporou a pro působení v oblasti technologie výroby. Významnou součástí studia je odborná semestrální praxe v trvání 13 týdnů, která studentům umožní získat praktické dovednosti z prostředí průmyslových firem. Více údajů o programu Strojírenství …

Technologie dopravy a přepravy

Technologie dopravy a přepravy

 

Cílem bakalářského studijního programu Dopravní technologie a spoje, oboru Technologie dopravy a přepravy je výchova odborníků v oblasti dopravy a přepravy. Tento obor je dlouhodobě poptáván podnikatelskými i veřejnoprávními institucemi v Jihočeském kraji. Studium navrhovaného oboru umožní absolventům získat v prezenční i kombinované formě studia perspektivní a na trhu práce žádané technické vědomosti, znalosti a dovednosti. Nedílnou součástí studia je odborná semestrální praxe, která absolventům umožní flexibilní přechod do budoucího zaměstnání. Více o oboru Technologie dopravy a přepravy…

Pozemní stavby

 Pozemní stavby

Studijní obor Pozemní stavby je možné charakterizovat jako průřezové architektonicko-konstrukční bakalářské vzdělání v oblasti navrhování, výstavby a exploatace budov. Pozornost je věnována progresivním materiálům a technologiím, tedy oblastem, které v současné stavební praxi představují velice významné a neustále se dynamicky rozvíjející problematiku. Příslušná profilace vychází z konkrétních požadavků praxe, čímž je vytvořen předpoklad dobré uplatnitelnosti absolventů oboru na trhu práce, a to ve střednědobém i dlouhodobém horizontu. Více o programu Pozemní stavby …

Konstrukce staveb

Konstrukce staveb

Cílem oboru je poskytnout odborně zaměřené bakalářské vzdělání a připravit odborníky pro funkce na střední úrovni řízení a výkon činností spojených s problematikou zajištění vyšší spolehlivosti, trvanlivosti a funkční dokonalosti budov, jakož i uplatňování moderních přístupů k prevenci vad a poruch. Speciální pozornost je věnována izolacím a rekonstrukcím staveb, tedy činnostem, které v současné podnikatelské praxi představují velice významné a neustále se dynamicky rozvíjející oblasti stavebnictví. Další údaje pro obor Konstrukce staveb …

Navazující magisterské programy (Ing.)

Konstrukce staveb

Konstrukce staveb - navazující

Předkládaný magisterský studijní obor Konstrukce staveb ve studijním programu Stavitelství je modulově připravován jako 1,5 – letý, v prezenční i kombinované formě studia, a je plně kompatibilní s ostatními vzdělávacími systémy na vysokých technických školách v České republice, na Slovensku a má návaznost na technické vysoké školy v zemích Evropského společenství. Po úspěšném absolvování studia bude studentům přiznán vysokoškolský titul inženýr (ve zkratce Ing. před jménem).  Více údajů o oboru Konstrukce staveb ….

Logistické technologie

Logistické technologie - navazujícíLogistika představuje významnou oblast podnikání, přičemž její nároky a její dopady na efektivitu společnosti a tím i na životní úroveň občanů, jsou enormní. Logistika je nástroj, který lze efektivně využít pro získání konkurenční výhody a její význam je dnes uznáván na celém světě. V souvislosti s tím lze identifikovat zvýšení požadavků na odborníky v ČR i zahraničí. To je vyvoláno tím, že význam logistiky není pouze ve výrobní sféře, ale dotýká se prakticky všech podniků a organizací. Více informací o oboru Logistické technologie …