Akreditované studijní programy

Bakalářské programy ↓ x Magisterské programy ↓

 

Bakalářské programy (Bc.)

Bakalářské studium trvá standardně tři roky a po jeho úspěšném absolvování získáte titul bakalář. Pro zakončení vás čekají státnice a napsání bakalářské práce.
 

Podniková ekonomika

Podniková ekonomikaBakalářský studijní program Podniková ekonomika je pro vás ten pravý, pokud se zajímáte o podnikatelské prostředí, přemýšlíte do budoucna o založení vlastního podniku nebo sníte o kariéře na manažerské pozici. Ideální uchazeč by měl být schopný analyticky přemýšlet a vzdělávat se nejen v ekonomice, ale také cizích jazycích, které k businessu neodmyslitelně patří.

 

Jaké je uplatnění studentů?

 • Střední management
 • Nákupčí
 • Plánovač výroby
 • Marketér
 • A mnohé další

 

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů

Nenechte se zmást názvem studijního programu, i řízení lidských zdrojů stojí na hlubokých ekonomických znalostech. Na ty poté navazují komplexní znalosti a dovednosti v oblastí řízení lidských zdrojů a personální agendy.

Po úspěšném absolvování programu se budete orientovat v oblastech pracovního práva, psychologie práce, ale také si odnesete prezentační a komunikační dovednosti. Tento program je pro vás vhodný, pokud jste rádi v kontaktu s lidmi, zajímáte se o mezilidské vztahy a snažíte se z práce udělat smysluplnou náplň života.

Jaké je uplatnění studentů?

 • Manažer pro oblast řízení lidských zdrojů
 • Pracovník v HR
 • Manažer v neziskových organizacích
 • A mnohé další

 

Business Analytik

Business Analytik

Profil absolventa bakalářského studijního programu Business analytik je zaměřen na problematiku, jejíž význam v podnikatelské sféře narůstá. V důsledku probíhající digitalizace podnikových procesů jsou ze strany podnikové sféry požadováni specialisté, kteří jsou schopni analyzovat, vyhodnocovat, standardizovat a optimalizovat podnikové procesy (výrobní, technologické, finanční, ekonomické, interpersonální a sociální) v souladu s nastavenými podnikovými cíli a obchodní strategií v kontextu mikro a makroekonomického ukotvení podniku.

Jaké je uplatnění studentů?

 • Střední management
 • Podnikový Business analytik
 • Trading Business/datový analytik
 • Webový analytik

 

Technologie a řízení dopravy

Technologie a řízení dopravy

Láká vás práce v odvětví dopravy? Studijní program Technologie a řízení dopravy vás připraví na pracovní pozice v dopravních i logistických podnicích. Součástí studia je i odborná semestrální praxe, která vám umožní flexibilní přechod do budoucího zaměstnání. Praxe probíhá ve firmách, se kterými máme uzavřenou smlouvu. Momentálně spolupracujeme s více než tisícovkou firem po celé České republice.

Jaké je uplatnění studentů?

 • Vedoucí oddělení logistiky
 • Koordinátor dopravy
 • Odborný referent Ředitelství silnic a dálnic
 • Střední management zabývající se koncepcí, strategií, technikou…
 • A mnohé další

 

Strojírenství

Strojírenství

3D modelování, programování CNC strojů, navrhování strojních zařízení. To a mnohé další vás čeká na tříletém bakalářském studijním programu Strojírenství. Díky tomu se budete orientovat, jak v oblastech konstrukce strojů a technologie výroby, tak ve strojírenských technologiích. Součástí studia je i odborná semestrální praxe v průmyslových firmách, která trvá 13 týdnů a umožní vám získat praktické dovednosti.

Jaké je uplatnění studentů?

 • Technologové strojírenských technologií
 • Konstruktéři strojírenských technologií
 • Vývojáři strojírenských technologií
 • Odborní referenti a vedoucí oddělení a odborů na ministerstvech
 • Výrobní a řídicí pracovníci v oblasti strojírenských technologií
 • A mnohé další…

 

Pozemní stavby

Pozemní stavbyNa začátku studia vás čeká výběr specializace: Navrhování budov a Nosné konstrukce. Už od začátku se tak můžete věnovat naplno tomu, co vás baví. Naučíme vás pracovat s progresivními materiály a technologiemi. Díky tomu se lépe zorientujete na pracovním trhu a najdete bez problémů své vysněné zaměstnání.

 

Jaké je uplatnění studentů?

 • Střední management v oblasti stavební činnosti
 • Stavbyvedoucí
 • Obchodníci
 • Manažeři zabývající se koncepcí, strategií a technikou
 • A mnohé další…

 

Navazující magisterské programy (Ing.)

Čekají vás dva roky studia, které jsou završené státnicemi a diplomovou prací. Po úspěšném absolvování navazujícího magisterského programu získáte titul inženýr.

Podniková ekonomika

Podniková ekonomika - navazující

Tento studijní program navazuje na bakalářský program Podniková ekonomika. Prohloubíte si v něm získané znalosti z oblasti řízení procesů souvisejících s podnikovým řízením a plánováním. Také si osvojíte klíčové ekonomické pojmy. Po absolvování programu budete umět vyhledávat a třídit ekonomická data a informace potřebné pro řízení a rozhodování.

Jaké je uplatnění studentů?

 • Řídící funkce pro střední a operativní stupeň řízení
 • Nákupčí
 • Plánovač výroby
 • Marketér
 • A mnohé další

 

Znalectví

Znalectví

Studenti budou vstupovat s kompetencemi odpovídajícími jejich dosavadnímu odbornému zaměření: Podniková ekonomika. Znalostní zázemí a dovednosti pro výkon povolání znalce získají při studiu předkládaného programu. Bude se jednat o znalost práva ve znalecké oblasti (Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a ústavech, oceňovací vyhlášky, občanského zákoníku, trestního práva atd.), metodiku zpracování znaleckého posudku (sběr dat, zpracování dat, interpretace výsledků, formální náležitosti posudků), jednání se zainteresovanými stranami (klienty, svědky, orgány veřejné moci), obhajoba znaleckého posudku (při soudních, správních a trestních) řízeních.

Jaké je uplatnění studentů?

 • Soudní znalec
 • Konzultant
 • Finanční manažer
 • Ekonom – analytik
 • Odhadce
 • A mnohé další

 

Logistika

LogistikaTento studijní program vás připraví na pracovní pozice v dopravních, logistických a průmyslových podnicích. Po úspěšném absolvování studia zvládnete řídit celý dodavatelský řetězec. Tím myslíme zbožové, peněžní a informační toky. Také dokážete zabezpečit, řídit a navrhovat logistické systémy. Po úspěšném absolvování programu budete schopni nastoupit do práce zaměřené na logistiku.

Jaké je uplatnění studentů?

 • Manažeři v oblasti poskytovatelů logistických služeb
 • Logistici výroby
 • Logistici nákupu
 • Odborní referenti v oblasti firem přepravců
 • Odborní referenti v oblasti veřejné správy
 • A mnohé další

 

Pozemní stavby

Pozemní stavby - navazující

Tento studijní program navazuje na stejnojmenný bakalářský program. Náplní studia je prohlubování získaných znalostí v oblasti navrhování, výstavby a využití budov. Zaměřujeme se zejména na progresivní materiály a technologie, abyste uměli pracovat s nejnovějšími metodami. Během studia se setkáte s odborníky z praxe. Nedílnou součástí je samozřejmě dlouhodobá řízená praxe, díky které jste schopni přejít po studiu ihned do pracovního prostředí.

Jaké je uplatnění studentů?

 • Střední management v oblasti stavební činnosti
 • Stavbyvedoucí
 • Obchodníci
 • Manažeři zabývající se koncepcí, strategií a technikou
 • A mnohé další…

 

Strojírenství

Strojírenství navazujícíTento studijní program navazuje na bakalářský program Strojírenství a reflektuje na nedostatek odborníků v oboru strojírenství a strojírenských technologických výrobních procesů. Strojírenství má dvě neoddělitelné součásti. Jednak je to část ideová, a na druhé straně je zde část technicko-technologická, která realizuje záměry manažerů za pomocí celé řady technických zařízení, nástrojů a technologických postupů se zaměřením pro potřeby Průmyslu 4.0.

Jaké je uplatnění studentů?

 • Konstruktéři strojních zařízení
 • Konstruktéři robotů a manipulátorů
 • Technologové progresivních technologií a inovací pro průmysl 4.0 a Smart průmysl
 • Manažeři v oblasti virtuální reality strojních konstrukcí
 • A mnohé další…