Business Analytik

Business AnalytikZákladní údaje

Přihláška prezenční forma

Přihláška kombinovaná forma

 

Profil absolventa

Profil absolventa bakalářského studijního programu Business analytik je zaměřen na problematiku, jejíž význam v podnikatelské sféře narůstá. V důsledku probíhající digitalizace podnikových procesů jsou ze strany podnikové sféry požadováni specialisté, kteří jsou schopni analyzovat, vyhodnocovat, standardizovat a optimalizovat podnikové procesy (výrobní, technologické, finanční, ekonomické, interpersonální a sociální) v souladu s nastavenými podnikovými cíli a obchodní strategií v kontextu mikro a makroekonomického ukotvení podniku. V rámci této základní činnosti bude absolvent schopen monitorovat, signalizovat a řešit soulad mezi změnami probíhajícími zejména ve vnějším podnikovém prostředí (mezoprostředí a makroprostředí) a harmonizovat tyto změny do vnitřního prostředí podniku.

Součástí znalostí a dovedností absolventa bude i jeho schopnost navrhovat a analyzovat byznys efekty prostřednictvím IS/IT a inovovat nastavení podnikových procesů v souladu se strategickými záměry podniku. S využitím manažerských dovedností bude schopen komunikovat s příslušnými pracovníky v podniku a zajišťovat implementaci přijatých zásad a opatření v kontextu informačních a komunikačních technologií. Osvojí si zásady a principy tvorby, správy a provozu IT systémů podporující podnikové procesy, způsoby řízení dodavatelskoodběratelských vztahů v rámci příslušných výrobních, dodavatelských a prodejních řetězců s využitím IS/IT, bude schopen vyhledávat, zpracovávat a prezentovat nové informační zdroje pro podporu podnikových procesů.  Absolvent získá základní kvalifikační úroveň v oblastech počítačové a numerické způsobilosti umožňující naplnění výše vymezených problematik v rámci podnikového systému a jeho příslušných subsystémů.

Uplatnění studentů na trhu práce

  • Střední management,
  • Podnikový Business analytik,
  • Strategický Sales Analytik,
  • Business Analytik – nastavení procesů,
  • IT Bussiness Analyst,
  • Business analytik – junior,
  • Trading Business/datový analytik,
  • Business process analyst,
  • Webový analytik apod.

S ohledem na zvýšený akcent na jazykové dovednosti absolventů, lze předpokládat jejich využití i v podnicích s účastí zahraničního kapitálu působících nejen v tuzemsku, ale i navazujících příhraničních oblastech, po kterých je rovněž trvalá zvýšená poptávka.