Certifikáty a získaná ocenění

Akreditace Evropské logistické asociace

Akreditace Evropské logistické asociaceKatedra dopravy a logistiky získala v roce 2018 akreditaci Evropské logistické asociace. Naše škola se tímto stala druhou školou a první veřejnou vysokou školou v České republice, která tuto prestižní akreditaci obdržela. Akreditace studentům studijního programu Logistika umožňuje získat mezinárodní logistický certifikát cEJLog, a to bez certifikačních zkoušek. Každý absolvent studijního programu Logistika může požádat o vystavení certifikátu od Evropské logistické asociace (v případě zájmu, prosím kontaktujte docenta Kampfa, garanta studijního programu) a na základě vystaveného certifikátu lze používat prestižní titul EJLog.

ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE O. S.

Česká logistická asociace o.s. byla založena v roce 1993 jako nezisková, zájmová společenská organizace zaměřená na problematiku logistiky a její aplikace v hospodářské praxi. V roce 2001 se ČLA stala řádným členem Evropské logistické asociace (ELA) se sídlem v Bruselu a v roce 2004 členem Evropské certifikační rady pro logistiku (ECBL) a tím i národním certifikačním orgánem manažerů – specialistů v oblasti logistiky. V roce 2016 se k ČLA připojila VŠTE.

Diploma Supplement

Diploma Supplement Label

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích získala prestižní  ocenění Evropské komise DS Label na období 2011-2014. Certifikát byl předán  zástupci VŠTE v Kodani 8.  května 2012, u příležitosti konference na oslavu 25.  výročí programu Erasmus. DS Label potvrzuje, že struktura dodatku k diplomu  vydávaného absolventům VŠTE splňuje požadavky  doporučené Evropskou  komisí.

VŠTE uspěla v soutěži Českých 100 nejlepších

Trvale rostoucí prestiž Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích potvrdila soutěžCzech 100 best Českých 100 nejlepších, v níž škola získala v roce 2013 ocenění v oborové kategorii Zdraví – vzdělání – humanita. Ocenění převzala prorektorka Ludmila Opekarová na Pražském hradě (v pátek 29. listopadu) na galavečeru k 18. ročníku této soutěže, pořádané pan-evropskou společností pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius. Spolu s VŠTE v této kategorii v roce 2013 uspěla už pouze Česká zemědělská univerzita Praha.

ECTS label

ECTS LabelV minulých letech Evropská komise udělovala vysokým školám certifikát, který deklaroval správné užívání ECTS, tzv. ECTS Label. Být držitelem takového prestižního ocenění bylo pro školu známkou vysoké kvality a VŠTE tento certifikát získala v letech 2012-2015. Toto ocenění se již neuděluje, přesto i nadále ctíme zavedená pravidla ECTS.  Více informací o kreditech a kreditním systému zde.

Fakulta roku – první místo v kategorii Technika – rok 2015

Naše škola se stala Fakultou roku v kategorii Technika pro rok 2015 – veřejné a soukromé školy. O pořadFakulta roku 2015í v soutěži, pořádané Českou studentskou unií, rozhodují svými hlasy sami studenti. Za VŠTE se umístila Vysoká škola logistiky z Přerova a Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni. Hlasování probíhalo od 15. listopadu 2014 do 15. ledna 2015 a celkem se v něm objevilo 33 technických vysokých škol.  Více informací.

Studijní programy VŠTE splňují nejvyšší nároky, potvrdila mezinárodní akreditace

Akreditace Bachelor of Business AdministrationVysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích získala k 1. červnu 2014 certifikát o akreditaci Bachelor of Business Administration. Znamená to, že její studijní programy a kurzy splňují požadavky Boloňského procesu. Tím se usnadňuje spolupráce, výzkum a výměna studentů v zemích, které ji podepsaly.

 

Fakulta roku – druhé místo v kategorii Technika – rok 2014

Fakulta roku - Technika

V roce 2014 se naše škola umístila na druhém místě v soutěži Fakulta roku a to konkrétně v kategorii technika. O pořadí v soutěži, pořádané Českou studentskou unií, rozhodují svými hlasy sami studenti. Před naší školou skončila pouze Vysoká škola logistiky o.p.s. Na třetím místě se pak umístila Fakulta informačních technologií VUT v Brně. V soutěžní kategorii „Technika“ o vítězství usilovalo celkme 32 vysokých škol.

VŠTE získala certifikát ISO. Jako jedna z mála vysokých škol

Certifikát ISOVysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE) získala certifikát ISO 9001 pro systém managementu kvality. Zařadila se tak mezi nepočetnou skupinu tuzemských vysokých škol, které prošly podobnou certifikací nezávislých auditorských společností. V tomto případě CQS Praha.