Katedra dopravy a logistiky

Katedra dopravy a logistiky

Katedra dopravy a logistiky je profilovou katedrou studijního programu Technologie a řízení dopravy. Cílem tohoto programu je taková profilace absolventů, která umožní jejich zařazení do manažerských pozic ve firmách a organizacích působících na přepravním trhu. Naplnění takto pojatého profilu absolventa vyžaduje provázání technických, technologických a ekonomických vědních disciplín a předmětů, které charakterizují nejenom fungování všech subjektů přepravního trhu, ale jsou předpokladem zpracování a hodnocení technicko-technologických a technicko-ekonomických charakteristik jednotlivých dopravních oborů, jejich postavení v rozhodovacích procesech přepravců i cestujících a v neposlední řadě veřejné správy.

Katedra dopravy a logistiky zároveň zaštiťuje navazující magisterský program Logistika. Tento program je koncipován jako profesně zaměřený magisterský program, připravující studenty především na pracovní pozice v dopravních, logistických, průmyslových podnicích a veřejné správě.

Navazující magisterský studijní program Logistika reflektuje nedostatek odborníků v oboru logistiky a logistických technologií. Logistika má dvě neoddělitelné součásti. Jednak je to část ideová, a na druhé straně je zde část technicko-technologická, která realizuje záměry manažerů za pomocí celé řady technických zařízení, nástrojů a technologických postupů. Studijní program Logistika pokrývá identifikovaný nedostatek odborníků logistiky technicky vzdělaných a připravených převádět ideové záměry v oblasti logistiky do praktických řešení.

Cílem magisterského profesně zaměřeného studijního programu Logistika je vychovat absolventy, kteří dokážou řídit celý dodavatelský řetězec tj. zbožové, peněžní a informační toky, zabezpečovat, řídit a navrhovat logistické systémy, sklady, distribuční systémy, zpětné toky zboží, optimalizovat činnost technologií a systémů, a navrhovat jejich optimalizace. Absolvent je schopen buďto samostatně nebo v týmu řešit složité projekty. Dále budou absolventi připraveni úspěšně studovat doktorské studijní programy se zaměřením na dopravu a logistiku, a budou schopni znalosti nabyté studiem využít při výzkumu a vývoji technologií, a metod řízení v oblasti dopravních systémů a logistiky.

Po ukončení navazujícího magisterského studijního programu „Logistika“ mají studenti možnost získat titul CLog

Činnost katedry se neomezuje pouze na pedagogickou činnost, nýbrž členové katedry se realizují i v oblasti vědecko-výzkumné. Výsledky těchto činností jsou prezentovány formou vystoupení na mezinárodních a tuzemských konferencích a seminářích a publikacemi v domácích a zahraničních odborných časopisech.

Katedra dopravy a logistiky zajišťuje výuku více jak deseti specializovaných profesně zaměřených předmětů studijního programu Technologie a řízení dopravy a to v úzké spolupráci s odbornou praxí. Ruku v ruce s moderními počítačovými technologiemi, novými přístupy ve formách výuky jednotlivých předmětů či spolupráce s dopravními experty z firemní praxe na výuce se studium dopravního oboru stává vysoce fundovaným.

Důležitý je na katedře přístup k našim studentům, který by měl být co nejbližší. Nejen proto byl založen i profil katedry na internetové sociální síti Facebook, kde se vyučující dopravních oborů budou snažit přinášet, kromě jiného, nové zajímavé poznatky a trendy v oblasti dopravy a logistiky.

 

Výzkumné projekty a granty Katedry dopravy a logistikyVýzkumné projekty a granty Katedry dopravy a logistiky

Katedra dopravy a logistiky spolupracuje s mnoha soukromými, ale i státními společnostmi a partnery na výzkumných projektech, které se snaží zvýšit kvalitu a celkovou funkčnost  dopravy v celé České republice. Na těchto projektech pracují naši studenti pod dohledem našich akademických pracovníků. Přehled těchto projektů naleznete zde.

 

Laboratoře KDL

Katedra dopravy a logistiky vlastní mnoho laboratorní techniky, která pomáhá při výuce a studenti díky této technice naberou mnoho zkušeností pro případné budoucí zaměstnání v oboru dopravy a logistiky. Tato laboratorní technika, ale také pomáhá při výše avizovaných projektech katedry. Přehled techniky naleznete zde.

 

Další projektová činnost katedry:

 

Členství v organizacích a sdruženích:

 • Svaz spedice a logistiky
 • Technologická platforma silniční doprava
 • Česká logistická asociace
 • Česká marketingová společnost

 

Naši partneři:

 • ČD Cargo, a.s.
 • České dráhy, a.s.
 • ČSAD Autobusy České Budějovice, a.s.
 • ČSAD JIHOTRANS, a.s.
 • ČSAD STTRANS, a.s.
 • Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
 • Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
 • DOSTA Tábor, s.r.o.
 • GEIS CZ, s.r.o.
 • JIKORD, s.r.o.
 • CK Máj, s.r.o.
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Řízení letového provozu ČR, s.p.
 • Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
 • Správa železnic, s.o.

 

Navštivte naši katedru na Facebooku zde