Kontakty - Ústav znalectví a oceňování

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Ústav znalectví a oceňování
Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice

 

ID datové schránky: vwprgrx
IČ: 75081431
DIČ: CZ75081431
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu pro znaleckou činnost: 1388046279/2700

 

doc. Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD.

Ředitelka Ústavu znalectví a oceňování
e-mail: rowland@mail.vstecb.cz

Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD.
Vedoucí Oddělení podpory projektové a znalecké činnosti
Mob.: +420 725 007 340