Erasmus Student Network VSTE Budweis

Studentský spolek ESN VŠTE Budweis vznikl pod jménem „Buddy VŠTE“ v roce 2012 z důvodu narůstajícího počtu zahraničních studentů, kteří přijížděli do Českých Budějovic prožít svůj zahraniční studijní pobyt. V roce 2014 se spolek stal oficiálně součástí největší evropské studentské neziskové organizace Erasmus Student Network a byl přejmenován na současné „ESN VŠTE Budweis.“

Dnes má spolek více než 20 aktivních členů, kteří se každý semestr starají přibližně o 70 zahraničních studentů.  Úkolem spolku je nejen pomoci přijíždějícím studentům s běžným studentským životem a starostmi, ale rovněž je seznámit s místní kulturou a pomoci jim poznat Českou republiku. Činí tak organizováním různých společenských a zábavných aktivit, sportovních akcí a vzdělávacích projektů. Dále se členové spolku účastní setkání a zasedání pořádaných ostatními českými i zahraničními studentskými spolky v rámci celé organizace Erasmus Student Network.

Pro více informací navštivte webové stránky nebo facebook: