Poskytované služby

Znalecké posudky
Obor Ekonomika
Zaměřením ústavu je znalecká činnost v oboru ekonomika, výstupem je Znalecký posudek opatřen znaleckou pečetí v těchto oblastech:
 • Finanční majetek a oceňování podniků.
 • Posuzování a přezkoumávání vztahů, smluv, cen a dalších skutečností podle obchodního zákoníku.
 • Přezkoumávání a posuzování přeměn obchodních společností jako
  • Fúze,
  • převod jmění na společníka,
  • rozdělení,
  • změna právních forem.
 • Účetní evidence.
 • Oceňování nehmotného majetku, oceňování nepeněžitých vkladů, investice a mzdy.
 • Oceňování nemovitostí a movitostí.
 • Stanovení hodnoty věcných břemen.
Obor Strojírenství
Zaměřením ústavu je znalecká činnost v oboru strojírenství, výstupem je Znalecký posudek opatřen znaleckou pečetí v těchto oblastech:
 • Konstrukce strojů, technologických zařízení, dopravní a manipulační techniky
 • Výrobní a materiálové inženýrství (systémy a procesy, výrobní stroje a zařízení)
 • Posuzovaní technického stavu (kvalita, spolehlivost a bezpečnost) výrobních strojů a zařízení
 • Posuzování příčin havárií stojů a zařízení

Obor Stavebnictví

Zaměřením ústavu je znalecká činnost v oboru stavebnictví, výstupem je Znalecký posudek opatřen znaleckou pečetí v těchto oblastech:

 • Stavby obytné
 • Stavby průmyslové
 • Stavby zemědělské
 • Posuzování a supervize zakázek s požadavky na vytvoření dokumentace v BIM (Building Information Modelling – Informační modelování staveb).

 

Znalecké posudky jsou určeny pro:
 • banky,
 • pojišťovny,
 • FO/PO při řešení soudních sporů, dědických řízeních a vypořádání podílového spoluvlastnictví,
 • Orgány veřejné moci (finanční úřady, samosprávné celky, …) při určení daně z nabytí nemovitých věcí, vyvlastňovací řízení
 • podnikatelské subjekty v likvidaci, konkurzu, fúzi, prodeji či nákupu podílu v podniku,
 • dražby, exekuce a insolvenční řízení,
 • vložení nemovitostí jako nepeněžitého vkladu do majetku firmy,
Odhady
Ústav poskytuje kromě znalecké činnosti na základě zákona č. 36/1967 o znalcích a tlumočnících rovněž služby odhadů pro účely bankovního trhu na základě živnostenského oprávnění. Odhady jsou určeny zejména pro:
 • banky,
 • pojišťovny,
 • FO/PO dědická řízení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,
 • podnikatelské subjekty v likvidaci, konkurzu, fúzi, prodeji či nákupu podílu ve firmě,
Poradenství
Nabízíme odborné poradenství v oblastech:
 • oceňování podniků v rámci realizace fúzí, akvizic a jejich přeměn,
 • nepeněžitých vkladů,
 • oceňování a podpora při prodeji či koupi společnosti,
 • podpora při soudních sporech,
 • oceňování v rámci účetnictví,
 • hmotného a nehmotného majetku včetně nemovitostí,
 • vyčíslení náhrad, škod a vzniklé újmy.
Ceník služeb
Cenu za provedenou činnost stanovujeme individuálně na základě předchozí osobní domluvy. Pro stanovení ceny znaleckého posudku nás neváhejte kontaktovat
Níže uvádíme pro Vaši orientaci obvyklý cenový rozsah
Stanovení ceny obvyklé pozemku                            5000 – 10000 Kč vč. DPH
Stanovení ceny obvyklé rodinného domu              8000 – 20000 Kč vč. DPH
Ostatní dle individuální domluvy
Doba zpracování znaleckého posudku se odvíjí od jeho náročnosti a dostupnosti podkladů.
Jsme plátci DPH.