Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Rekuperace fosforu nezachyceného čističkami odpadních vod

Název projektu: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Rekuperace fosforu nezachyceného čističkami odpadních vod

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_206/0014375

Příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Doba řešení: 2018-2022

Rozpočet projektu: 416 000 Kč

 

Předmětem řešení je proces ochrany komerčně zajímavých poznatků, které bylo žadatelem nedávno získáno výzkumem ve věci zachytávání zbytkového fosforu z kalů, které prošly čističkami odpadních vod.