Příprava softwarové struktury s využitím principů kvantové fyziky pro optimalizaci logistických procesů v reálném čase

OP PIK

Název projektu: Příprava softwarové struktury s využitím principů kvantové  fyziky pro optimalizaci logistických procesů v reálném čase

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026861

Název programu podpory: APLIKACE – VÝZVA IX.

Příjemce: DATA SOFTWARE BRNO, s.r.o.

Spolupříjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Doba řešení: 1. 7. 2022 – 31. 5. 2023

 

Cílem a výstupem projektu je příprava softwarové struktury s využitím principů kvantové fyziky a umělé inteligence pro optimalizaci logistických procesů v reálném čase.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.