Centralizované rozvojové projekty

VŠTE se pravidelně zapojuje do projektů z Centralizovaného rozvojového programu. Oblasti projektů reflektují požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

2020

Seznam realizovaných CRP projektů v roce 2021:

 1. Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol
 2. Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend
 3. Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami
 4. Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s partnery v regionech
 5. Posílení a rozvoj funkční komunikační platformy vysokých škol, jakožto popularizátorů vědy a organizátorů Noci vědců v ČR

Závěrečné zprávy projektů:

Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol (soubor PDF, 227 kB)
Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami (soubor PDF, 229 kB)
Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s partnery v regionech (soubor PDF, 232 kB)
Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend (soubor PDF, 230 kB)
Posílení a rozvoj funkční komunikační platformy vysokých škol, jakožto popularizátorů vědy a organizátorů Noci vědců v ČR (soubor PDF, 381 kB)

 

2021

Pro rok 2021 bylo zaměření směřováno s ohledem na pandemickou situaci na podporu distančního vzdělávání.

Seznam realizovaných CRP projektů v roce 2021:

 1. Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ
 2. Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení
 3. Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol
 4. NOC VĚDCŮ jako systematická koordinovaná celoroční prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR.
 5. Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe
 6. Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol
 7. Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí veřejných vysokých škol
 8. Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku
 9. Připravenost vysokých škol na krizi (PRVOK)

Závěrečné zprávy projektů:

NOC VĚDCŮ jako systematická koordinovaná celoroční prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR. (soubor PDF, 140 kB)
Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol (soubor PDF, 165 kB)
Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ (soubor PDF, 225 kB)
Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol (soubor PDF, 230 kB)
Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod (soubor PDF, 254 kB)
Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody (soubor PDF, 313 kB)
Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ (soubor PDF, 313 kB)
Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe (soubor PDF, 314 kB)
Připravenost vysokých škol na krizi (PRVOK) (soubor PDF, 315 kB)

 

2022

Seznam realizovaných CRP projektů v roce 2022

 1. Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol
 2. Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ
 3. Rozvoj a posílení pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR
 4. Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative
 5. Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ
 6. Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ
 7. Komunikace priorit a témat českého předsednictví Radě EU se zaměřením na problematiku vysokého školství, vědy a výzkumu v ČR i zahraničí
 8. University leaders in SDG (UNILEAD)
 9. Společný přístup k zajišťování sběru zpětné vazby od absolventů veřejných vysokých škol v ČR.
 10. Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky
 11. Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy)
 12. Analýzy dopadu DEPO do sektoru VVŠ

Závěrečné zprávy projektů:

Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol (soubor PDF, 228 kB)
Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ (soubor PDF, 233 kB)
Rozvoj a posílení pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR (soubor PDF, 313 kB)
Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative (soubor PDF, 236 kB)
Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ (soubor PDF, 225 kB)
Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ (soubor PDF, 303 kB)
Komunikace priorit a témat českého předsednictví Radě EU se zaměřením na problematiku vysokého školství, vědy a výzkumu v ČR i zahraničí (soubor PDF, 236 kB)
University leaders in SDG (UNILEAD) (soubor PDF, 230 kB)
Společný přístup k zajišťování sběru zpětné vazby od absolventů veřejných vysokých škol v ČR. (soubor PDF, 226 kB)
Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky (soubor PDF, 230 kB)
Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy) (soubor PDF, 221 kB)
Analýzy dopadu DEPO do sektoru VVŠ (soubor PDF, 308 kB)