Konference

Ekonomika podnikání: teorie a praxe

Pozvánka na odbornou konferenci „Ekonomika podnikání: teorie a praxe“, která se koná 23. února 2018 v Masarykovo ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze.

Konference se bude zabývat současnými trendy v ekonomice podnikání v českých podnicích, zaměří se především na inovace, nové manažerské disciplíny, řízení lidských zdrojů, řízení změn a projektování, digitalizaci, podnikové vzdělávání, informační zabezpečení a vyhodnocování ekonomických procesů. Součástí bude diskuze o implementaci teorie do praxe a zkušeností z praxe do vysokoškolského studia ekonomiky podniku a managementu. Více informací naleznete ZDE.

 

International Conference on Entrepreneurial Competencies in a Changing World

International Conference on Entrepreneurial Competencies in a Changing WorldÚstav podnikové strategie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ve spolupráci se zahraničními partnery pořádá multidisciplinární mezinárodní konferenci zaměřenou na téma podnikatelských kompetencí, řízení lidských zdrojů a podnikání obecně, přičemž primárně se zaměřuje na oblast malého a středního podnikání. Cílem konference je shromáždit a diskutovat o inovativních nápadech přispívajících k rozvoji této oblasti na evropské úrovni za pomoci vědců a odborníků.

Aktuální podrobné informace včetně archivu již realizovaných konferencí naleznete zde.

 

 

Defekty budov

Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pod záštitou rektora VŠTE, doc. Ing. Marka Vochozky, MBA, Ph.D., a ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI) a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) si Vás dovolují pozvat k účasti na 9. ročníku mezinárodní vědecké konference Defekty Budov.

Aktuální ročník konference navazuje na sérii předcházejících ročníků konference zaměřujících se především na vady, poruchy a následné sanace a rekonstrukce konstrukcí a budov. Letošní ročník konference nabízí také speciální sekci zaměřenou na BIM, tedy informační modelování budov, ve fázi návrhu, výstavby a také provozu budov. Konference představuje šanci prezentovat nové pokroky a výsledky výzkumu v celém průřezovém spektru oboru stavebnictví. Konference propojuje teoretické složky vědy a výzkumu s poznatky praxe. Hlavním cílem konference je prezentace výsledků vědeckých výzkumů a praktického řešení v oblasti stavebnictví a architektury s přihlédnutím k principům trvale udržitelného rozvoje.
Termín konání: čtvrtek 23. 11. 2017 a pátek 24. 11. 2017
Hlavní témata konference:
– BIM ve stavebnictví
– Analýza stavebních konstrukcí
– Stavební materiály
Více informací naleznete ZDE.

 

Innovative Economic Symposium 2017 (EN)

Strategic Partnerships in International Trade

Held in cooperation with The North China University of Technology, Beijing, the current year’s theme is Strategic Partnerships in International Trade. The conference brings together scientists in economics, international relations, finance, and marketing both from China and Europe. The conference aims to exchange knowledge and discuss issues related to market mechanisms, international business, and strategic decisions. The conference aims to bring together the insight into the main issues of the conference from different perspectives – the perspective of academics, business leaders, and students. More information about the conference.

 

Bližší informace o konferenci

Komparace úspěšnosti operačních programů zaměřených na malé a střední podnikání v České republice a Slovenské republice a jejich přínos pro regionální rozvoj. Více o konferenci.

 

LOGI

Již 15. roční mezinárodní vědecké konference zaměřené na problematiku nových trendů a očekávání v logistice, logistických činností a služeb a progresivních technologií používaných v logistických procesech.

Bližší informace o konferenci.

 

Historie konferencí

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích za dobu své existence (od roku 2006) pořádala již dlouhou řadu konferencí. Některé z pořádaných konferencí se uskutečnily k aktuálnímu dění a reagovaly tak na společenskou potřebnost. Jiné se naopak pravidelně opakují, nebo neustále řeší nové trendy a umožňují tak podporovat odbornou veřejnost v aplikaci nových metod a postupů.

Realizované workshopy a konference.