Pokročilá diagnostika a adaptivní autonomní systémy kontroly a měření u robotizovaných výrobních pracovišť

Logo EUNázev projektu: Pokročilá diagnostika a adaptivní autonomní systémy kontroly a měření u robotizovaných výrobních pracovišť
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025077
Název programu podpory: APLIKACE – VÝZVA VIII.

Předmětem projektu je zvýšit produktivitu a modularitu výroby optimalizací a automatizací výrobních postupů a eliminací zmetků pomocí pokročilých analytických a diagnostických metod.

Partnerem projektu je Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.