Vývoj a ověření nové technologie průmyslové automatizace a digitalizace výrobního procesu zinkových pigmentů, získaných recyklací a využitím odpadů

Logo EUNázev projektu: Vývoj a ověření nové technologie průmyslové automatizace a digitalizace výrobního procesu zinkových pigmentů, získaných recyklací a využitím odpadů
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023812
Název programu podpory: APLIKACE – VÝZVA VIII.

Projekt Zincrecytech je zaměřen na výzkum, vývoj a ověření nové inovativní High-tech technologie pro automatizaci a digitalizaci průmyslového výrobního procesu, obousměrnou komunikaci digitálních systémů s čistými zpracovatelskými technologiemi materiálového využití zinkových odpadů pro výrobu inovativních recyklovaných zinkových pigmentů, jejich skladování v nedegradujícím stavu a distribuci finálních produktů na trh, v souladu s principy cirkulární ekonomiky a iniciativou Průmysl 4.0.

Partnerem projektu je Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.