Nové scintilační systémy pro detekci ionizujícího záření

Logo EUNázev projektu: Nové scintilační systémy pro detekci ionizujícího záření
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024977
Název programu podpory: APLIKACE – VÝZVA VIII.

Cílem projektu je dosáhnout nových znalostí vedoucích k novým a unikátním scintilačním detektorům s novými luminofory, které budou svými vlastnostmi umožňovat jednak efektivnější využití ve stávajících aplikacích v návaznosti na předpokládanou vyšší scintilační účinnost a dále ve zcela nových aplikacích detekci neutronů a gama záření v jednom systému.

Partnerem projektu je Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.