Ovládněte svět businessu s Master of Business Administration (MBA) – zaměření Finanční management

Certifikát MBAZískejte mezinárodně uznávaný titul MBA na VŠTE v Českých Budějovicích. Jako jediná vysoká škola v jižních Čechách máme evropskou akreditaci na studium MBA Finanční management.

Titul s akreditací mezinárodní organizace ECBE

MBA na VŠTE má akreditaci mezinárodní organizace European Council for Business Education a titul je uznávaný po celém světě. ECBE je mezinárodní akreditační instituce pro vysokoškolské vzdělávací programy v oboru podnikové ekonomiky a je členem International Federation for Business Education sdružující akreditační instituce pro jednotlivé kontinenty. Akreditační rozhodnutí ECBE jsou recipročně uznávána prestižní Accreditation Council for Business Schools and Programs ACBSP v USA.

Zaměření na Finanční management

Získejte nenahraditelné znalosti v oblasti financování podniků, investičních kompetencí, dividendové politiky, rozdělování zisků, controllingu a plánování, daní a dalších. Ideální pro podnikatele, manažery a ředitele firem.

Zkušení školitelé a odborníci z praxe

Výuka je zajištěna jak zkušenými akademickými pracovníky, tak odborníky z praxe úzce zaměřenými na danou problematiku vyučovaných předmětů, kterými jsou například:

  • Ing. Bohdan Zronek

Člen představenstva a generální ředitel pro jadernou energetiku ČEZ, as. Místopředseda představenstva ve společnosti World Nuclear Association. Od roku 2008 byl hlavním technologem JE Temelín a po dalších dvou letech se stal vedoucím provozu. V letech 2015 až 2017 působil jako ředitel JE Temelín.

  • Mgr. Bc. Adam Forst

Vedoucí advokát v HAVEL&PARTNERS. Specializuje na soudní a rozhodčí řízení v oblasti náhrady majetkové i nemajetkové újmy a sportovního práva. Vedle toho se specializuje na problematiku pojišťovnictví. Pracoval také pro Českou pojišťovnu a Generali Pojišťovnu. V letech 2012 až 2013 pracoval pro Ministerstvo spravedlnosti ČR.

  • prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h.c.

Emeritní rektor VŠTE. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na problematiku komplexního hodnocení podniku, bankrotní a bonitní modely, finanční řízení podniků a jejich oceňování. V poslední době se také zabývá matematickým modelováním s využitím neuronových sítí. V roce 2018 byl na Vysokém technickém učení v Brně jmenován profesorem v oboru Ekonomika a management. Funkci rektora VŠTE v Českých Budějovicích zastával od roku 2009 do konce roku 2020.

Informace o studiu

Studijní program MBA je nabízen v rámci navazujícího magisterského programu studentům prezenční i kombinované formy studia. Nejde o náhradu vysokoškolského vzdělání, ale o celoživotní kariérní vzdělávání, které vysokoškolské studium vhodně doplňuje a dále rozšiřuje. Studium je rozloženo do 4 semestrů a jeho cena je 120 000 Kč včetně DPH. Při přihlášení počtu 4 a více lidí (např. z jedné firmy) získáte slevu 5 %. Přihlášky je možné podat do 18. února 2022.

Vstupní předpoklady

Ke studiu může být přijat uchazeč, který ve stanoveném termínu podá řádně vyplněnou tištěnou přihlášku ke studiu a splní jednu z následujících podmínek:

  • dodání úředně ověřené kopie diplomu z minimálně bakalářského studijního programu
  • dodání úředně ověřené kopie diplomu ze studijního programu BBA

Co o studiu říká absolvent MBA na VŠTE?

„Pro Jihočecha je příjemné, že je studium dostupné. Pedagogové, kteří jednotlivé předměty vyučují, problematice velmi rozumí a své znalosti jsou schopni velmi dobře předat svým studentům. Za sebe upřímně doporučuji všem, kteří něco řídí a nesou manažerskou odpovědnost ve svém zaměstnání, aby našli čas a odvahu a své znalosti rozšířili o studium MBA. Jsem si jist, že stejně jako pro mě, tak pro každého, kdo se do toho pustí, bude studium a načerpané znalosti velkým přínosem v práci, kterou vykonává,“ říká Miroslav Joch, majitel strojírenské skupiny firem zaměstnávající v jižních Čechách 160 lidí.

Přihlaste se ještě dnes!

Přihláška MBA