Podniková ekonomika

Podniková ekonomika - navazující

Základní údaje

Podrobnější popis

VŠTE získala akreditaci nové specializace navazujícího programu Podniková ekonomika: Produktový a hodnotový management.

Navazující magisterský studijní program Podniková ekonomika nabízí dvě specializace, které jsou v současné době v podnikové sféře velmi požadovány: Ekonom výroby; Produktový a hodnotový management.

Specializace Ekonom výroby se zaměřuje na řízení a plánovaní technicko-technologických procesů. Absolventi získají ekonomický pohled na výrobní procesy a budou připraveni pracovat ve výrobních podnicích, převážně se zaměřením na strojírenství a stavebnictví.

Specializace Produktový a hodnotový management je aktuálně velmi žádaná ve všech progresivně smýšlejících podnicích. Absolvent získá pohled podnikatele-manažera na ziskovost a konkurenceschopnost podniku. Své znalosti může využít ve výrobních, ale i nevýrobních podnicích či státní správě. Zajímavá skladba předmětů: produktový management, hodnotový management, leadership, racionální management, řídící a rozhodovací dovednosti a další.

Absolvent dokáže:

Absolvent specializace Ekonom výroby je schopen:

 • samostatně vyhledávat, třídit, analyzovat a kriticky interpretovat ekonomická data podniku,
 • řešit tvůrčím způsobem ekonomické vztahy a vazby v rámci vnitřního a vnějšího podnikového prostředí,
 • generovat podnikovou strategii,
 • uplatňovat projektové zásady při řízení podnikových procesů,
 • navrhovat vhodný způsob využití finančních prostředků,
 • porovnávat investiční instrumenty z hlediska jejich rizika, výnosu a likvidity,
 • řídit stabilizaci a rozvoj podnikových lidských zdrojů a další.

Specializaci Produktový a hodnotový management si zvolte, pokud:

 • Chcete být produktový manager. Tato pozice je aktuálně vysoce poptávána v podnicích.
 • Chcete zajistit efektivnost a ziskovost podniku.
 • Chcete být součástí vrcholového managementu a vedení podniku.
 • Chcete tvořit originální produkt a přidanou hodnotu pro zákazníka.
 • Chcete zabezpečit konkurenceschopnost podniku.
 • Chcete si rozvíjet své manažerské schopnosti a dovednosti.
 • Chcete si rozvíjet kritické myšlení.