Služby knihovny

Pro studenty

Objednávání a půjčování literatury

Půjčování: v knihovně není volný výběr, čtenáři si musí potřebnou literaturu vyhledat v on-line katalogu knihovny, půjčuje se podle signatury knihy. Výpůjční doba je 1 měsíc s možností prodloužení.

Doplňování fondu: provádí se na základě edičních plánů a nabídek jednotlivých vydavatelů, doporučení vyučujících, podněty mohou dávat i studenti.

 

Výdej revalidačních známek (přelepek)

Přelepky se vydávají vždy od 1. října nového akademického roku až do 30. září. Přelepky je možné vydat pouze na základě potvrzení o zaplacení (poplatek ve výši 180 Kč je hrazen na recepci).

 

Meziknihovní výpůjční služba

Knihy, které nemá knihovna VŠTE ve svém fondu, můžeme na základě žádanky (soubor DOCX, 16 kB)  vypůjčit z jiné knihovny na území ČR. Tato služba je bezplatná. Většina knihoven půjčuje knihy na 1 měsíc.

 

Prodej skript a učebnic studentům

Skripta vydaná VŠTE v papírové formě nebo na CD: prodávají se v Copycentru, seznam včetně cen viz Publikace na prodej. Částky se odečítají studentům z ISIC karet.

 

Bibliograficko-informační služby

konzultační služby = poradenská služba = referenční služba
Patří k adresným informačním službám a poskytují se uživatelům na požádání. Smyslem těchto služeb je poskytovat přímou pomoc uživatelům v odpovědi na orientační, bibliografické a věcné dotazy týkající se fondu nebo služeb knihovny. Dotazy jsou přijímány od uživatelů ústní (osobní), písemnou nebo telefonickou formou. Stejným způsobem jsou zodpovězeny.

 

Počítačová studovna

Pokud by prostory knihovny, kde je 20 počítačů, nestačily, tak mohou naši studenti využít i studovnu, ve které se v tuto chvíli nachází 40 počítačů a která je od knihovny vzdálená jen pár kroků v prvním patře budovy E. Otvírací doba je od  7:45 do 20:00 hodin.

 

Copycentrum

Copycentrum zajišťuje vydávání ID karet, vybrané reprografické služby, vazby seminárních prací a laminování dokumentů. Také si zde můžete vytisknout normy z databáze ČSN, zakoupit skripta a publikace či některé kancelářské potřeby.
Ceník poplatků a placených služeb (soubor PDF, 190 kB)
Ceník kancelářských potřeb (soubor PDF, 98 kB)

 

Pro zaměstnance

Objednávání a půjčování literatury

Půjčování: v knihovně není volný výběr, čtenáři si musí potřebnou literaturu vyhledat v on-line katalogu knihovny, půjčuje se podle signatury knihy. Výpůjční doba je 1 měsíc s možností prodloužení.

Doplňování fondu: provádí se na základě edičních plánů a nabídek jednotlivých vydavatelů, doporučení vyučujících, podněty mohou dávat i studenti.

Žádanka pro objednání knih (soubor DOCX, 456 kB) .

 

Meziknihovní výpůjční služba

Knihy, které nemá knihovna VŠTE ve svém fondu, můžeme na základě žádanky (soubor DOCX, 456 kB)  vypůjčit z jiné knihovny na území ČR. Tato služba je bezplatná. Většina knihoven půjčuje knihy na 1 měsíc.

 

Evidování publikovaných textů – Tuto službu v současné době knihovna nezajišťuje

Pokud publikujete nějaký text za naši instituci, evidujeme tyto texty formou separátu v knihovně. Je nutné odevzdat vždy veškeré texty formou separátu, i když si jej do IS zadáváte sami.

Separát k odevzdání má předepsanou podobu, kterou určuje směrnice (https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/2356065/) a je nutné toto dodržovat dle přílohy č. 3 této směrnice (https://is.vstecb.cz/auth/do/5610/uredni_deska/1905433/2356065/2356070/).

Vzory tabulek s náležitostmi pro odevzdání separátů dle typu publikovaného textu:

Pomůcky pro vyplnění tabulek:

 

Přidělování ISBN

Veškeré publikace vydané naší školou musí mít přidělené ISBN (International Standard Book Number). Toto číslo přiděluje vždy knihovna na základě zaslané žádosti (soubor DOCX, 18 kB). Dále je pak na žadatelích, zda knihovnu požádají o nahlášení publikace NKP ČR, rozeslání povinných výtisků a splnění nabídkové povinnosti.
Zde jsou adresy a informace k nahlášení a rozesílání:
•    nahlášení publikace NKP ČR 
•    povinný výtisk neperiodický (soubor DOCX, 17 kB)
•    povinný výtisk periodický (soubor DOCX, 17 kB)
•    nabídková povinnost (soubor DOCX, 17 kB)

 

Výdej revalidačních známek (přelepek)

Přelepky se vydávají vždy od 1. října nového akademického roku až do 30. září – pouze pro zaměstnance s kartou ITIC.