Služby knihovny

Objednávání a půjčování literatury

Půjčování: v knihovně není volný výběr, čtenáři si musí potřebnou literaturu vyhledat v on-line katalogu knihovny, půjčuje se podle signatury knihy. Výpůjční doba je 1 měsíc s možností prodloužení.

Doplňování fondu: provádí se na základě edičních plánů a nabídek jednotlivých vydavatelů, doporučení vyučujících, podněty mohou dávat i studenti.

 

Meziknihovní výpůjční služba

Knihy, které nemá knihovna VŠTE ve svém fondu, můžeme na základě žádanky (soubor DOCX, 16 kB)  vypůjčit z jiné knihovny na území ČR. Tato služba je bezplatná. Většina knihoven půjčuje knihy na 1 měsíc.

 

Prodej skript a učebnic studentům

Skripta vydaná VŠTE v papírové formě nebo na CD: prodávají se v Copycentru, seznam včetně cen viz Publikace na prodej. Částky se odečítají studentům z ISIC karet.

 

Bibliograficko-informační služby

konzultační služby = poradenská služba = referenční služba
Patří k adresným informačním službám a poskytují se uživatelům na požádání. Smyslem těchto služeb je poskytovat přímou pomoc uživatelům v odpovědi na orientační, bibliografické a věcné dotazy týkající se fondu nebo služeb knihovny. Dotazy jsou přijímány od uživatelů ústní (osobní), písemnou nebo telefonickou formou. Stejným způsobem jsou zodpovězeny.

 

Počítačová studovna

Pokud by prostory knihovny, kde je 20 počítačů, nestačily, tak mohou naši studenti využít i studovnu, ve které se v tuto chvíli nachází 40 počítačů a která je od knihovny vzdálená jen pár kroků v prvním patře budovy E. Otvírací doba je od  7:45 do 20:00 hodin.

 

Copycentrum

Copycentrum zajišťuje vydávání ID karet, vybrané reprografické služby, vazby seminárních prací a laminování dokumentů. Také si zde můžete vytisknout normy z databáze ČSN, zakoupit skripta a publikace či některé kancelářské potřeby.
Ceník poplatků a placených služeb (soubor PDF, 151 kB)
Ceník kancelářských potřeb (soubor PDF, 98 kB)