Elektronické informační zdroje

Návod na připojení do školní sítě pomocí VPN klienta

 

 

ANL – bibliografická databáze článků v českých časopisech, novinách a sbornících
přístup: http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=anl

ASPI – ASPI je automatizovaný systém pro práci s právními informacemi. Obsahuje všechny právní předpisy vydané na území ČR a také předpisy Evropské unie a Evropského společenství.
přístup: https://www.noveaspi.cz/– přihlašovací jméno: „vste“, přihlašovací heslo: „vste“

BASE – multioborová vědecká databáze s možností bezplatné registrace a řadou dokumentů v plném textu.
přístup: https://www.base-search.net/

Česká národní bibliografie – bibliografické informace o produkci vydané na území ČR –   Články v českých novinách, časopisech a sbornících

  • České knihy
  • Zahraniční bohemika
  • Národní autority
  • Disertace a autoreferáty
  • Periodika vydaná na území ČR

přístup: http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=cnb

Bibliotheca Economica – digitální knihovna studentů VŠE. Obsahuje díla vzniklá do r. 1948, a je tak vhodná pro historické rešerše.
přístup: https://bibliothecaeconomica.cz/

Česká digitální matematická knihovna – digitální knihovna Matematického ústavu AV ČR. Obsahuje časopisy, sborníky a díla významných matematiků.
přístup: https://dml.cz/

ČSN – licencovaná plnotextová databáze, přístupná z 5 počítačů v knihovně
přístup: https://csnonlinefirmy.agentura-cas.cz

Úřad průmyslového vlastnictví
přístup: https://upv.gov.cz/informacni-zdroje/narodni-databaze/databaze-patentu-a-uzitnych-vzoru

Deutsche digitale Bibliothek – digitální knihovna sdružující německé kulturní a vědecké dědictví. Obsahuje více než 40 mil. záznamů z široké řady oborů.
přístup: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/

Digital Public Library of America – digitální knihovna, která zpřístupňuje kulturní dědictví USA. Obsahuje 44 mil. multioborových záznamů.
přístup: https://dp.la/

DOAJ – databáze  open access (volně přístupných) časopisů
přístup: http://doaj.org/

Econlib – Library of Economics and Liberty – plné texty klasických děl z oblasti ekonomie, historie, politologie, filozofie
přístup: http://www.econlib.org

ERIC – nejvýznamnější databáze pro oblast pedagogiky, výchovy a vzdělávání
přístup: http://eric.ed.gov/

EZB – elektronická knihovna časopisů Národní knihovny. Obsahuje i odkazy na volně dostupné časopisy
přístup: http://ezb.nkp.cz  

Google Scholar – jednoduchý způsob vyhledávání odborné literatury z mnoha zdrojů – články, dizertační práce, knihy, citace…Zjistíte i kolikrát byl článek citován a kým
přístup: http://scholar.google.cz/ 
bližší informace: http://scholar.google.cz/intl/cs/scholar/about.html

Jednotná informační brána (JIB) – portál, který umožňuje z jednoho místa prohledávat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy…)
přístup: http://www.jib.cz  

Kompass – celosvětový rejstřík firem
přístup: http://cz.kompass.com  

MERK – databáze firem MERK obsahuje 100% ověřené telefony, databázi emailů i kontakty na manažery a zaměstnance
přístup: https://www.merk.cz/accounts/login/?next=/dashboard/
Uživatel: vstecb@merk.cz
Heslo: pic702

Oborová brána Technika (TECH) – portál, umožňující přístup do různých českých i zahraničních zdrojů z oblasti techniky, přírodních a aplikovaných věd.
přístup: https://tech.knihovny.cz/

Oborová brána Mezinárodní vztahy (IReL) – oborová brána zprostředkovává přístup k vybraným informačním zdrojům k tematice mezinárodních vztahů a souvisejících oborů
přístup: https://irel.knihovny.cz/

OpenAIRE – portál Evropské komise, který sdružuje vědecké výsledky publikované za podpory evropských fondů.
přístup: https://www.openaire.eu/

Open Library – digitální knihovna s akademickými texty dostupnými v režimu open access. Po registraci je možné knihy stáhnout v plném textu.
přístup: https://openlibrary.org/

ProQuest STM Package –plnotextová multimediální databáze zaměřená na technické a přírodní vědy
ProQuest Central –rozšiřuje tuto databázi o humanitní a společenské obory
Databáze jsou licencované, nastaveno pro počítačovou síť VŠTE
přístup: https://search.proquest.com
nebo: http://www.infozdroje.cz (+ pomůcky a další informace)

RePEc – volně dostupná databáze věnovaná ekonomice
přístup: http://ideas.repec.org/

Souborný katalog ČR
přístup: http://www.caslin.cz

Techportál – Strojírenství – největší portál pro strojírenskou výrobu v ČR. Obsahuje normy a dokumentace, výpočty, části strojů, oceli a litiny, neželezné kovy, technologie, svařování, termoplasty. Nastaveno pro počítačovou síť VŠTE
přístup: www.techportal.cz

TIB PORTAL – databáze Technische Informationsbibliothek v Hannoveru zaměřená na technická a přírodovědecká témata.
přístup: https://www.tib.eu/en/

Versita – databáze volně přístupných plných textů článků v univerzitních časopisech pro střední a východní Evropu
přístup: http://degruyteropen.com/

WorldCat – největší mezinárodní bibliografická databáze. Obsahuje záznamy z mnoha knihoven ve světě a také množství záznamů volně dostupných elektronických zdrojů
přístup: http://www.worldcat.org/

WorldWideScience – multioborový vědecký portál s více než 100 databázemi ze 70 různých zemí.
přístup: https://worldwidescience.org/

Web of Science – Multioborová databáze obsahující záznamy impaktovaných časopisů a sborníků z celého světa (včetně open-access). Pokrývá více než 250 vědních oborů od roku 1900
přístup: http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=E1Sb9Xf41Tt4LxOa5mw&preferencesSaved