Interní granty

IGS

Interní grantová soutěž je programově orientovaným nástrojem Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, který se zaměřuje na aktuální problematiky a potřeby školy.

Ústav znalectví a oceňování se také zapojuje do soutěže interních grantů.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

 

IVS

Podpora v rámci interní výzkumné soutěže pro ekonomické ústavy (IVS) je určena pro akademické a výzkumné pracovníky skupin předmětů Ústavu znalectví a oceňování a Ústavu podnikové strategie. V rámci interní výzkumné soutěže mohou být podávány pouze projekty související se zaměřením (specializací) příslušné skupiny předmětů. Žádost o grant může podat akademický nebo výzkumný pracovník, který plní odbornou roli garanta vyučované oblasti (skupiny) předmětů. Dalšími členy řešitelského týmu mohou být akademičtí, výzkumní a THP pracovníci včetně studentů v bakalářském a magisterském stupni studia, kteří vykonávají roli pomocné vědecké síly.

2022