Interní grantová soutěž 2020

  • Rozvoj znalostí a dovedností studentů na Ústavu znalectví a oceňovaní – práce s nemovitostním trhem v ČR – hlavní řešitel Ing. Tomáš Krulický, MBA

Cílem řešeného interního grantu je zlepšit zázemí pro výuku předmětů Finance podniku, Oceňování nemovitostí, oceňování nemovitostí a rozpočtování staveb; zázemí pro výkon odborných praxí a činností pomocných vědeckých sil na Ústavu; zázemí z pohledu datové základny pro přípravu seminárních
a kvalifikačních prací studentů VŠTE.

  • Zkvalitnění výukového zázemí a trvalá inovace předmětů Ústavu znalectví a oceňování – hlavním řešitelem je Ing. Pavel Rousek Ph. D.

Aktivity a výstupy předkládaného projektu jsou cíleny na zvyšování úspěšnosti v závěrečných zkouškách v předmětech vyučovaných na ÚZO a přímo souvisí se zvyšováním průchodnosti jednotlivými předměty. Cílem projektu je zajistit kvalitní výukové a zkušební materiály vybraných předmětů ÚZO.