Interní grantová soutěž 2017

  • Podpora rozvoje znalostí a dovedností studentů na Ústavu znalectví a oceňovaníhlavní řešitel – Ing. Veronika Machová, spoluřešitel Ing. Jiří Mácha

Cílem projektu bylo zlepšit zázemí pro výuku předmětu Oceňování nemovitostí, kdy studentům bude demonstrováno využití cenových údajů a webových aplikací pro oceňování nemovitostí. Pořízené výstupy měly sloužit pro znaleckou činnost Ústavu znalectví a oceňování. Do projektu byli zapojeni i pomocné vědecké síly a praktikanti ústavu.