Interní grantová soutěž 2016

  • Příprava podmínek pro budoucí výuku předmětu osobní– řešitelem Ing. Pavel Rousek, Ph.D.

Snahou projektu bylo zaplnit mezeru na v předmětech s tématikou osobních financí, které by měly cílové skupině studentů poskytnout širší pohled na problematiku osobních financí, respektive hospodaření s osobními financemi v běžném životě. Projekt připravil podklady pro případnou výuku předmětu se zaměřením na management osobních a rodinných financí.