Interní grantová soutěž 2021

  • Zkvalitnění výstupů – odborných textů studentů ekonomických studijních programů na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích – hlavní řešitel prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.
    Hlavním cílem projektu je tvorba jednotné metodiky pro psaní odborných textu, zejména seminárních a kvalifikačních prací pro ekonomické studijní programy na VŠTE.
  • Rozvoj a podpora studijních materiálů vybraných předmětů na VŠTE – hlavní řešitel Ing. Tomáš Krulický, MBA
    Cílem projektu je rozšíření portfolia studijních materiálů zaměřených na aktuální potřeby studentů VŠTE včetně vytvoření nového volitelného předmětu pro studenty bakalářského studijního programu Podniková ekonomika. Dílčím cílem je rozšíření využívání moderních SW nástrojů a aplikací.