Interní výzkumná soutěž 2022

 • Optimální přístup k odhadu strategických podnikových veličin v post-Covid ekonomice – hlavní řešitel Ing. Simona Hašková, Ph.D.
  Cílem je identifikovat rozdíly mezi statistickým přístupem a fuzzy přístupem v predikci strategických podnikových veličin a definovat jejich aplikovatelnost za podmínek jistoty, rizika a neurčitosti.
 • Pilotní ověření možností modelování poptávky – hlavní řešitel Ing. Pavel Rousek, Ph.D.
  Cílem projektu je pilotní ověření možností modelování poptávky na vybraném trhu.
 • Benchmark světové ekonomiky v kontextu principů cirkulární ekonomiky a stanovení hodnoty podniku – hlavní řešitel Ing. Jakub Horák, MBA, PhD.
  Cílem projektu je provést benchmark světové ekonomiky v rámci principů cirkulární ekonomiky s důrazem na změny v hodnotě podniků, která je považována za základní metriku finančního managementu
 • Placené náklady na vlastní kapitál – hlavní řešitel Ing. Tomáš Krulický, MBA, PhD.
  Cílem projektu je zjištění situace ve věci skutečně placených nákladů na vlastní kapitál a jejich komparace s alternativními náklady na kapitál.
  Druhým cílem projektu je aplikovat koncept WARA na podniky v českých podmínkách.