Interní grantová soutěž 2019

  • Inovativní přístup k výuce předmětů na Ústavu znalectví a oceňování– hlavním řešitelem – Ing. Simona Hašková, Ph.D., spoluřešitelé – Ing. Pavel Rousek, Ph.D., prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., Ing. Veronika Machová, MBA, Ing. Jakub Horák, MBA.

Aktivity a výstupy projektu jsou cíleny na zvyšování úspěšnosti v závěrečných zkouškách v předmětech vyučovaných na ÚZO a přímo souvisí se zvyšováním průchodnosti jednotlivými předměty. Cílem projektu je zajistit kvalitní výukové a zkušební materiály vybraných předmětů ÚZO, čemuž odpovídají
i klíčové aktivity: Inovace výukových materiálů vybraných českojazyčných předmětů, Inovace výukových materiálů vybraných anglickojazyčných předmětů, Návrh opatření na zlepšení průchodnosti studentů jednotlivými předměty, Rozšíření materiálové podpory u vyučovaných předmětů v podobě relevantní literatury.