Interní grantová soutěž 2018

  • Inovace vybraných výukových materiálů a aktualizace témat kvalifikačních prací – hlavním řešitelem Rousek, Pavel, Ing., Ph.D., spoluřešitel Ing. Veronika Machová

Tento projekt si kladl za cíl zajistit aktuálnost v oblastech výuky přijíždějících zahraničních studentů a témat kvalifikačních prací domácích studentů. Byly zvoleny dvě klíčové aktivity projektu: Inovace výukových materiálů vybraných anglických předmětů a Aktualizace okruhu témat kvalifikačních prací a podpora aktivity vedení kvalifikačních prací.

  • Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů na Ústavu znalectví a oceňovaní– hlavním řešitelem Ing. Jiří Mácha, spoluřešitel Ing. Veronika Machová

Předmětem interního grantu bylo zajištění technického zázemí pro výuku předmětu Oceňování hmotného majetku. Studentům bylo představeno využití oceňovacích nástrojů nemovitého majetku. Pořízené výstupy projektu jsou využity jak pro přímou výuku, tak pro znaleckou činnost Ústavu znalectví a oceňování. Do projektu se zapojili praktikanti a pomocné vědecké síly působící na ústavu.