Výzkumné projekty

Na VŠTE probíhá rozsáhlá projektová činnost, jejíž hlavním cílem je naplňování dlouhodobých záměrů vysoké školy. V současné době se vysoká škola zaměřuje především na neustálé a systematické zvyšování kvality, prohlubování spolupráce s aplikační sférou, rozvoj infrastruktury, přenos výzkumných aktivit do aplikační sféry a zvyšování uplatnitelnosti absolventů. V posledních dvou letech došlo k výraznému nárůstu projektové činnost.

TAČR

Rozvojové a zahraniční projekty

Granty ČJK

Grantová agentura Academia aurea