Grantová agentura Academia aurea

Grantová agentura Academia aurea (GA AA) je nezávislou grantovou agenturou se sídlem v ČR, jejímž posláním je podporovat vědecký výzkum. V rámci vyhlášených výzev financuje vědecké projekty základního a aplikovaného výzkumu ve vybraných vědeckých oblastech. Při své činnosti se řídí Statutem Grantové Agentury. GA AA rozhoduje o přidělování účelových a institucionálních prostředků, a to jak ze soukromých, resortních i z veřejných zdrojů.

GA/22/2021 Využití umělých neuronových sítí při řízení hodnoty pro vlastníky jako hlavního cíle podniku – hlavní řešitel Ing. Jakub Horák, MBA, PhD.
Cílem projektu je zpřesnit definici hodnoty pro vlastníky jako hlavního cíle podniku, identifikovat vhodné nástroje pro měření hodnoty pro vlastníky, provést dekompozici vrcholového cíle na taktickou a operativní úroveň, a navrhnout nástroj na bázi umělých neuronových sítí pro řízení hodnoty pro vlastníky.
Řešení projektu 2021-2023.

GA/23/2021 Využití umělých neuronových sítí při ocenění podniku pomocí vhodné výnosové metody – hlavní řešitel Mgr. Petr Šuleř, PhD.
Cílem projektu je provedení analýzy výnosových metod využívaných při oceňování podniku (z hlediska využitelnosti a přesnosti), definovat na vybraném příkladu (souboru dat) proces ocenění a výběr vhodné výnosové metody ocenění podniku, navrhnout ve vybraných fázích ocenění využití umělých neuronových sítí, validovat výsledek a předložit doporučení pro využití umělých neuronových sítí při oceňování podniku.
Řešení projektu 2021-2023.