Czech Rise Up

Projekt zajišťuje Katedra řízení lidských zdrojů ve spolupráci se společností Seyfor, a. s.

Dotační výzva:
Název výzvy: Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků
Datum ukončení příjmu: 31.3. 2023
Míra podpory: 85 %
Příjemce dotace: Malí a střední podnikatelé
Režim podpory: de-minimis
Maximální výše dotace: 200 000 EUR
Minimální výše dotace: 50 tis. Kč.
Podpora bude poskytována formou dotace ex post
Cílem Výzvy je podpora poskytování odborného poradenství v oblasti digitální transformace za účelem zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků působících na českém trhu.

Financování bude poskytováno na nákup služeb poradců, expertů a znalců v oblasti digitalizace. Služby se musí zaměřovat na identifikaci procesů (screening), jejich zhodnocení a návrhy způsobů řešení (nastavení/design) vedoucí k digitální transformaci podniků, která povede ke zvýšení jejich odolnosti vůči následkům krize způsobené epidemií COVID-19, ale také jejich připravenosti čelit v budoucnosti dalším negativním jevům. Služby musí zahrnovat i zhodnocení dopadů a nákladů podniků a doporučení postupů zavádění digitálních inovací.

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/program-czech-rise-up-3-0/2022/10/VYZVA-Czech-Rise-Up-3-0_DIGITALNI-TRANSFORMACE.pdf

Přípravu projektu může zajistit Granteum s.r.o.