Projektové a inovační centrum

Projektové a inovační centrum VŠTE, s.r.o. je dceřinou společností VŠTE. Cílem společnosti je realizovat transfer znalostí a s tím související tvůrčí činnost směrem k aplikační sféře. V souvislosti s touto činností realizuje společnost služby zejména v oblasti:

  • Informačních technologií
  • Marketingu
  • 3D tisku
  • Elektroinstalací

 

Informační technologie

Projektové a inovační centrum zajišťuje správu počítačových sítí od koncových stanic přes servery až po správu podnikových informačních systémů. Cílem námi spravovaných systémů a zařízení je maximální spolehlivost a funkčnost pro koncového uživatele. Naši technici chápou, že počítače, systémy a další zařízení nejsou cíle, ale prostředkem pro to, aby organizace mohli dosahovat svých cílů. Bližší popis konkrétních technologií a referencí.

 

Marketing a propagace

Pojetí marketingu je dnes mnohými chybně považováno za pouhou reklamu. Projektové a inovační centrum však realizuje pro firmy marketing ve skutečném významu daného termínu. Poctivě tedy analyzuje přání, požadavky a očekávání zákazníka, analyzuje jeho motivy, selektuje cílové segmenty, poskytuje data pro kalkulace, stanovuje cenu a na konec vybírá a realizuje nejvhodnější komunikační mix. Toto všechno s cílem maximalizovat zisk nebo obrat produktu (v závislosti na cíli organizace). Jednotlivé oblasti naší působnosti s podrobnějším popisem.

 

3D tisk a modelování

​3D tisk a modelování patří v poslední době k jednomu z nejrychleji se rozvíjejícímu oboru. Díky této technologii je možné v poměrně krátké době a za cenu nízkých nákladů získat funkční prototyp výrobku. Nejčastější využití tiskárny probíhá pro patentové řízení, marketingovým účelům a pro koncovou výrobu náhradních nebo unikátních plastových součástek a forem. Podrobnější popis poskytovaných služeb v oblasti 3D tisku a modelování.

 

Elektroinstalace

Projektové a inovační centrum zajišťuje i projektování a realizaci elektroinstalací s důrazem na maximální funkčnost a moderní technologie, které šetří spotřebu a minimalizují budoucí údržbu. Díky propojenosti ze sekcí IT je pak možné napojit běžné spotřebiče jako je topení, osvětlení, zabezpečovací zařízení apod. na počítač, tablet nebo mobil a díky tomu pohodlně spravovat i větší objekty.

Kontakt: Vojtěch Stehel